Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Aktivity SPK

Aktivity SPK

Predbežný kalendár vrcholových streleckých podujatí 2018

Vážení priaznivci strelectva,
 
predkladáme Vám predbežný návrh termínového kalendára vrcholových streleckých podujatí, ktoré bude Slovenská poľovnícka komora organizovať v roku 2018 v spolupráci s príslušnými Obvodnými poľovníckymi komorami.
 
Termíny streleckých súťaží v Lige SPK v jednotlivých disciplínach budú určené podľa termínov VSS, ktoré si určia OPK a budeme Vás o nich včas informovať.
 
Poľovníckemu strelectvu Zdar!
Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (vrcho.strel.podujatia_2018pdf.pdf)vrcho.strel.podujatia_2018pdf.pdf[Predbežný kalendár vrcholových streleckých podujatí SPK, 2018]80 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/