Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Úvod

  • Pozvánka

  • Program

  • Vstupenky

  • Partneri podujatia

Vážení priaznivci poľovníckej hudby prijmite naše pozvanie v predvianočnom období na podujatie SLOVENSKÉ POĽOVNÍCKE VIANOCE, ktoré sa uskutoční po prvý krát na Slovensku.

 

Termín, miesto a čas podujatia

16.december 2017 o 17:00 hod.
Historická budova SND v Bratislave

Koncert pre Vás pripravila Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s Reprezentačným telesom Slovenskej poľovníckej komory.

Počas koncertu si budete môcť vypočuť tradičnú poľovnícku hudbu, súčasnú poľovnícku tvorbu a známe vianočné skladby v prevedení lesničiarov z Klubu trubačov Slovenskej republiky pri SPZ a Reprezentačného telesa SPK.
Predstaví sa Vám aj náš umelecký hosť – známy slovenský tenor Otokar Klein. Spestrením pripravovaného programu bude aj vystúpenie  detského folklórneho súboru „Čečinka“
z bratislavskej Karlovej Vsi.

Program koncertu bude tiež venovaný stému výročiu narodenia významného slovenského hudobného skladateľa Tibora Andrašovana, ktorý spolu s pánom Pavlom Porubanom zložili v roku 1970 slovenské poľovnícke signály.

Každý návštevník koncertu v SND získa program v tlačenej podobe spolu s drobným prezentom. Veríme, že si nájdete čas na predvianočné stretnutie a zažijete tak neopakovateľnú atmosféru vianočnej Bratislavy v spojení s poľovníckou kultúrou.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami!

 

Program I. Slovenské poľovnícke Vianoce 16.12.2017.

 

1. J. R. Rozkošný Fanfára z opery Popoluška
2. V.Kubička - Hymna SPK - spev O. Klein
3. T. Andrašovan - Uvítanie
4. Otvorenie koncertu PaedDr. Imrich Šuba, PhD. a Ing. Arpád Figura, PhD.
5. G. F. Händel - Juda Makabejský
6. T. Susato - Brass Suite
7. G. F. Händel - Vodná hudba
8. J. Suttner - Dvorenie poľovníka
9. M. A. Charpentier - Te Deum
10. C. M. von Weber - Zbor poľovníkov z opery Čarostrelec
11. T. Andrašovan - P. Poruban Slávnostné lesnice, Začiatok činnosti, Koniec činnosti, Výrad
12. T. Andrašovan - arr. M. Števove Poľovníkova rozlúčka
13. T. Andrašovan arr. J. Smutný Pochod in Es
14. arr. M. Šintál K horám
15. Úlovky: M. Olos: Diviak, Jeleň arr. J. Smutný, Edmund Hatiar: Daniel, B. Smutný: Muflón arr. J. Smutný, M. Olos: Srnec arr. J. Smutný
16. M. Olos: Prešovský valčík Trubači z Prešova
17. E. Hatiar: Hrádocká fanfára Trubači z Litovského Hrádku,
18. Zvolenské halali Trubači zo Zvolena
19. M. Olos: Banskoštiavnická fanfára arr. P. Vacek Trubači z Banskej Štiavnice
20. Edmund Hatiar Halali spieva Otakar Klein
21. T. Andrašovan - Prestávka

P R E S T Á V K A

22. P. Šianský - Hubertská - Svätoantolská fanfára
23. J. Selement - Daněk sólo Edmund Hatiar a Jakub Badrna
24. Keď jáger po lese spev D.Hatiarová,fujara B.Smutný
25. E. Hatiar - Hymna slovenských poľovníkov sólo J. Smutný
26. I. Berlin - Biele Vianoce
27. Koleda Adeste Fideles
28. F. Schubert - Ave Mária
29. Detský folklórny súbor Čečinka zo ZUŠ Jozefa Kresánka Bratislava
30. Koledy arr. M.Šintál - Buvaj dieťa krásne, Do hory do lesa valasi, Pastieri, pastieri,Narodil sa Kristus Pán, radujme sa
31. T. Andrašovan - Lovu zdar
32. Vinš Ing. Tibor Lebocký, PhD.
33. F. X. Grüber - Tichá noc spieva Otakar Klein

Účinkujú: členovia Klubu trubačov SR, Reprezentačné teleso SPK vedie Mgr. art. Ján Smutný, moderuje Mgr. Vladimír Vondrák. Literárne úryvky z diel Ing. Mariána Číža a Jakuba Badrnu.
Čenovia divadla na vysokej nohe z Banskej Bystrice. Pedagogická činnosť, scenár, réžia Mgr. Bohuslav Smutný.

Koncert je venovaný stému výročiu narodenia majstra Tibora Andrašovana.

 

 

 

Predaj vstupeniek je zabezpečený online prostredníctvom predajnej siete www.ticketportal.sk, kde si Slovenské poľovnícke Vianoce môžete vyhľadať v aktuálnej ponuke podujatí podľa termínu konania v Bratislave, vstupenku si kúpite a priamo vytlačíte z pohodlia vašich domovov. Rezerváciu lístkov môžete uskutočniť aj prostredníctvom kancelárie SPK a to na e-mailovej adrese: zverex@polovnictvo.sk.


Cenové kategórie lístkov v závislosti od vybranej kategórie sedadiel:
    
    1. kategória: 35€
    2. kategória: 31€
    3. kategória: 29€
    4. kategória: 25€

 

 

Info: Parkovanie pre návštevníkov koncertu nieje zabezpečené!

 

 

 

Usporiadiateľ

 

Generálni partneri

 

 

Partneri

 

 

 

 

Mediálni partneri

 

Ďakujeme všetkým partnerom a sponzorom za podporu jedinečného podujatia pre poľovníkov
SLOVENSKÉ POĽOVNÍCKE VIANOCE 2017.

 

 

 

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2017

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynolockých podujatí 2017

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2017

Kalendár streleckých podujatí na rok 2017 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2017

Chovateľské prehliadky v sezóne 2016/2017

výstavy trofejí zveri ulovenej v sezóne 2016/2017

v prílohe.

Aktivity SPK

Poľovníci, podporte aj vy projekt Živá lúka !

Prezídium Slovenskej poľovníckej komory a odborná komisia pre poľovníctvo a životné prostredie Slovenskej poľovníckej komory schválili na svojich zasadnutiach podporu projektu Živá lúka, ktorého zakladateľom je OZ Zeleň.

Cieľom projektu Živá lúka je prevencia a záchrana mláďat pred poľnohospodárskymi prácami v jarných a letných mesiacoch kedy kosením lúk, trvalo trávnych porastov, lucerny a ďateliny dochádza k vysokým škodám na srnčej a malej zveri (predovšetkým zajacov a bažantov). 

Vzorom je projekt "Senoseče" zo susedných Čiech
Metodika a hlavný zámer je rovnaký ako pri projekte „Senoseče, alebo zachraňme srnčata“, ktorého autorom je Petr Slaba, poľovník, poľovný hospodár a lesník. Celý projekt „Zachraňme srnčata“ sa zrodil zo všeobecnej bezradnosti nad každoročne pokosenými srnčatami, ale aj inými druhmi zveri a zvieratami vyvádzajúcimi svoje mláďatá na lúky. Iniciátorom sa stal už vyššie spomínaný poľovný hospodár MS Beškov – Blatce Petr Slaba, ktorý sa nemohol vyrovnať s tým, že pri senoseči v roku 2014 na relatívne malej ploche lúk zhaslo pod lištami žacích strojov najmenej 30 čerstvo nakladených srnčiat. O iniciatíve a o tom, ako sa cez facebook-ové kontakty problém pokosených srnčiat dostal doslova až do pracovne ministra životného prostredia Richarda Brabce sa už v minulosti niekoľkokrát písalo na stránkach časopisu Myslivost-Stráž myslivosti. Projekt Senosečí v súčasnosti podporujú Ministerstvo životného prostredia,  časopis Myslivost-Stráž myslivosti, Česká zemědělská univerzita v Praze a Česká  spořitelna. 

Ciele projektu Živá lúka
V období mája až augusta chceme uskutočniť vo vybraných lokalitách prevenciu a ochranu ohrozených živočíšnych druhov pri zbere plodín a senoseči za aktívnej účasti verejnosti a užívateľov poľovných revírov vykonávajúcich právo poľovníctva na danom území. Zámerom a účelom projektu je navrhnúť účinnú koncepciu ochrany a prevencie pri kosení a zbere plodín, ktorá by viedla k zlepšeniu biodiverzity v krajine. Taktiež budú nastavené komunikačné kanály voči poľnohospodárskym subjektom, ktorým zákon ukladá povinnosť ohlasovať kosbu vopred. Lokality, na ktorých budú v prvom roku vykonávané prevencie podľa projektu Živá lúka, budú vybrané na základe vyhodnotenia dotazníka, ktorý je zverejnený na web stránke:

(kliknúť na link) Dotazníkový formulár k projektu Živá lúka 

Týmto chceme poprosiť o pomoc vyplnením dotazníka všetkých uživateľov poľovných revírov, ktorých sa táto téma dotýka. Veríme, že množstvá takto usmrtených mláďať nie sú nikomu ľahostajné.

Projekt nielen pre poľovníkov, ale aj pre nepoľovnícku verejnosť
Hoci dotazníkový formulár je primárne určený pre užívateľov poľovných revírov, ktorí škody spôsobené na zveri pri jarných a letných kosbách evidujú, neznamená to že sa na projekte nemôže podieľať aj nezainteresovaná verejnosť. Práve naopak. Na týchto preventívnych akciách sa môžu zúčastniť za odbornej koordinácie poľovníkov aj dobrovoľníci, aktivisti z radov širokej verejnosti, čiže všetci tí, ktorí majú záujem na skutočnej ochrane prírody a mláďat lesnej a poľnej zveri. 

Živá lúka online v budúcnosti
Srdcom aktivity celého projektu bude web portál projektu Živá lúka. Celé fungovanie portálu bude záležať od množstva získaných finančných prostriedkov od oslovených organizácií a potenciálnych partnerov. Na portáli bude po jeho vzniku možné prihlasovanie používateľov prostredníctvom troch úrovní a to:

1. Dobrovoľníci z radov širokej verejnosti sa môžu registrovať na portáli, zadať oblasť územnej pôsobnosti, z ktorej chcú dostávať informácie o pripravovaných preventívnych akciách. Samozrejmosťou je sms notifikácia a aktualizácie pri zmenách termínov v závislosti od počasia a iných nepredvídateľných okolností. 
2. Poľnohospodári, ktorí majú v prenájme a obhospodarujú polia s lucernou, ďatelinou alebo pasienky, ktoré sa kosia. V portáli zadajú lokalitu výskytu zasiatej plodiny a plánovaný dátum kosby. Tým si zároveň splnia zákonnú povinnosť upozorniť poľovnícku organizáciu vykonávajúcu právo poľovníctva na týchto plochách na blížiacu sa kosbu. 
3. Poľovníci alebo užívatelia poľovných revírov, ktorí prostredníctvom portálu dostávajú informácie o plánovaných poľnohospodárskych aktivitách a môžu vykonať preventívne akcie v zmysle vyháňania zvery 24 hodín pred kosením. 
 
Veríme, že priamou podporou projektu Živá lúka prostredníctvom spolupráce OZ Zeleň a Slovenskej poľovníckej komory, jej členov ale aj širokej verejnosti vytvoríme fungujúci systém na ochranu a záchranu mláďat divo žijúcej zveri.
 
Viac o projekte môžete aktuálne sledovať na webových stránkach:
Slovenská poľovnícka komora: www.polovnickakomora.sk
O
Z Zeleň: www.ozzelen.sk
 
Mediálni partneri projektu:
    
 
 
 

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/