Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2018

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynologických podujatí 2018

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2018

Kalendár streleckých podujatí na rok 2018 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2018

Kalendár chovateľských prehliadok trofejí ulovených v poľovníckej sezóne 2017/2018 si môžete stiahnuť tu.

Aktivity SPK

SLOVENSKÉ POĽOVNÍCKE VIANOCE

Vážení priaznivci poľovníckej hudby prijmite naše pozvanie v predvianočnom období na podujatie SLOVENSKÉ POĽOVNÍCKE VIANOCE, ktoré sa uskutoční po prvýkrát na Slovensku.

Koncert pre Vás pripravila Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s Reprezentačným telesom Slovenskej poľovníckej komory.

V tematicky ladenom programe sa Vám predstavia lesničiari z Klubu trubačov Slovenskej republiky spolu s Reprezentačným telesom Slovenskej poľovníckej komory a cteným hosťom - známym slovenským tenorom Otokarom Kleinom.
Ako spomienku na sté výročie narodenia významného hudobného skladateľa Tibora Andrašovana si budete môcť vypočuť jeho tvorbu, a to prostredníctvom ukážok slovenských poľovníckych signálov a ďalších skladieb skomponovaných pre poľovníkov.
Trubači Vám predstavia aj súčasnú tvorbu poľovníckej hudby a samozrejme nebudú chýbať ani známe vianočné koledy a piesne, ktoré vo Vás určite navodia príjemnú predvianočnú atmosféru.
Spestrením pripravovaného programu bude tiež vystúpenie detského folklórneho súboru Čečinka z bratislavskej Karlovej Vsi.
Každý návštevník podujatia získa spolu s programom malý prezent. Viac informácií o pripravovanom podujatí sa dozviete na webe www.polovnickakomora.sk v sekcii Slovenské poľovnícke Vianoce.
Predaj vstupeniek je zabezpečený online prostredníctvom predajnej siete spoločnosti Ticketportal, kde si Slovenské poľovnícke Vianoce môžete vyhľadať v aktuálnej ponuke podujatí. Vstupenku si kúpite a priamo vytlačíte z pohodlia vašich domovov.
Veríme, že si nájdete čas na predvianočné stretnutie a zažijete tak neopakovateľnú atmosféru vianočnej Bratislavy v spojení s poľovníckou kultúrou.
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok môžete kontaktovať kanceláriu SPK.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Podujatie podporili

 

 

Organizátor:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generálni partneri:

     

Partneri:

   
Mediálni partneri:    
     

Ďakujeme všetkým partnerom a sponzorom za podporu jedinečného podujatia pre poľovníkov

SLOVENSKÉ POĽOVNÍCKE VIANOCE 2017.

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/