Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Úvod

  • Pozvánka

  • Program

  • Vstupenky

  • Partneri podujatia

Vážení priaznivci poľovníckej hudby prijmite naše pozvanie v predvianočnom období na podujatie SLOVENSKÉ POĽOVNÍCKE VIANOCE, ktoré sa uskutoční po prvý krát na Slovensku.

 

Termín, miesto a čas podujatia

16.december 2017 o 17:00 hod.
Historická budova SND v Bratislave

Koncert pre Vás pripravila Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s Reprezentačným telesom Slovenskej poľovníckej komory.

Počas koncertu si budete môcť vypočuť tradičnú poľovnícku hudbu, súčasnú poľovnícku tvorbu a známe vianočné skladby v prevedení lesničiarov z Klubu trubačov Slovenskej republiky pri SPZ a Reprezentačného telesa SPK.
Predstaví sa Vám aj náš umelecký hosť – známy slovenský tenor Otokar Klein. Spestrením pripravovaného programu bude aj vystúpenie  detského folklórneho súboru „Čečinka“
z bratislavskej Karlovej Vsi.

Program koncertu bude tiež venovaný stému výročiu narodenia významného slovenského hudobného skladateľa Tibora Andrašovana, ktorý spolu s pánom Pavlom Porubanom zložili v roku 1970 slovenské poľovnícke signály.

Každý návštevník koncertu v SND získa program v tlačenej podobe spolu s drobným prezentom. Veríme, že si nájdete čas na predvianočné stretnutie a zažijete tak neopakovateľnú atmosféru vianočnej Bratislavy v spojení s poľovníckou kultúrou.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami!

 

 

Predaj vstupeniek je zabezpečený online prostredníctvom predajnej siete www.ticketportal.sk, kde si Slovenské poľovnícke Vianoce môžete vyhľadať v aktuálnej ponuke podujatí podľa termínu konania v Bratislave, vstupenku si kúpite a priamo vytlačíte z pohodlia vašich domovov. Rezerváciu lístkov môžete uskutočniť aj prostredníctvom kancelárie SPK a to na e-mailovej adrese: zverex@polovnictvo.sk.


Cenové kategórie lístkov v závislosti od vybranej kategórie sedadiel:
    
    1. kategória: 35€
    2. kategória: 31€
    3. kategória: 29€
    4. kategória: 25€

 

 

Info: Parkovanie pre návštevníkov koncertu nieje zabezpečené!

 

 

 

Usporiadiateľ

 

Generálni partneri

 

Partneri

 

 

 

 

Mediálni partneri

 

Ďakujeme všetkým partnerom a sponzorom za podporu jedinečného podujatia pre poľovníkov
SLOVENSKÉ POĽOVNÍCKE VIANOCE 2017.

 

 

 

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Videá Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2017

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynolockých podujatí 2017

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2017

Kalendár streleckých podujatí na rok 2017 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2017

Chovateľské prehliadky v sezóne 2016/2017

výstavy trofejí zveri ulovenej v sezóne 2016/2017

v prílohe.

Aktivity SPK

Skvelá propagácia Tatranského duriča

Klub chovateľov Tatranských duričov usporiadal dňa 25.06. 2017 v Lesnom okres Michalovce klubové farbiarske skúšky malých plemien. V prekrásnom prostredí farmy a zvernice mohla početná divácka koróna obdivovať nielen výkony tatranských duričov ale aj zvieratá na farme a zvernici, poľovnícke trofeje, poľovnícku módu, historické zbrane, terénne automobily značky Mercedes a technológie firmy O2.

Na svoje si prišli gurmáni, ktorí mali možnosť ochutnať ryby s príchuťou rieky pri ochutnávke halászlé, výborného poľovníckeho guľášu, rôznych špecialít na ražni a v neposlednom rade aj milovníci pokladov, ktoré sa zrodili v slovenských vinohradoch.

Skúšok sa zúčastnilo 17 psov, ktorí boli rozdelení do dvoch skupín. Prvú skupinu posudzovali rozhodcovia Ing. Ján Žofčák a p. Štefan Siksa, druhú skupinu p. Pavol Jevčák a p. Miroslav Kaňuch. Hlavným rozhodcom bol Ing. Jozef Telepun, PhD.

Disciplíny sa konali v lese PZ Lysá hora Nižný Hrušov okres Vranov n. T. pod vedením p. Milana Ragana a p. Jozefa Vysokého. Milým prekvapením bol veľký záujem početnej koróny o práce psíkov na pofarbenej stope. Najväčšiu poklonu výkonom tatranských duričov však prejavili hostia z Bieszczadskego Parku Narodowego z Poľska. Predvedené práce ich nadchli natoľko, že si ihneď zahovorili niekoľko šteniatok. Pri slávnostne ozdobenom výrade najprv riaditeľ skúšok Ing. Jaroslav Jevčák, MBA odovzdal zálomky strelcom, ktorí ulovili srncov na skúšky. Počas fanfár lesničiarov hrdo stál víťaz skúšok Juraj Kočár so sukou MERY Kurovské sedlo, druhý v poradí p. Jozef Sobota so sukou ZUNA Boboviská, tretí v poradí p. Vladimír Danko so psom ENDO Morské oko. Skúšky ukončilo 11 psov v I. cene a 6 psov v II. cene.

Slávnostného vyhodnotenia a odovzdávania cien sa zúčastnil aj primátor mesta Michalovce pán Viliam Záhorčák a primátor mesta Vranov n T. pán Ing. Ján Ragan. Nakoľko tieto skúšky mali viac než len regionálny charakter, zúčastnili sa ich aj hostia z Poľska - vedenie strednej lesníckej školy v Lesku a predstavitelia Bieszczadskego Parku Narodowego.

Za zorganizovanie týchto skúšok patrí veľké poďakovanie predsedovi Klubu chovateľov Tatranských duričov Ing. Jaroslavovi Jevčákovi, MBA. Bola to skvelá propagácia nášho novovzniknutého národného plemena Tatranský durič.

Spojenie skúšok s poľovníckym dňom v prekrásnom prostredí prilákalo veľa obdivovateľov a nadšencov kynológie, poľovníctva, zvierat a samotnej prírody.

Klub chovateľov Tatranských duričov odprezentoval v Michalovciach klubové farbiarske skúšky malých plemien na veľmi vysokej úrovni, v dôstojnom prostredí, so zachovávaním tradícií, s nadšenými chovateľmi a kynológmi.

 

Ak slovenská kynológia bude pokračovať v organizovaní skúšok v tomto duchu, potom sa o jej existenciu nemusíme báť.

 

Kynológií zdar!

 

Ing. Jozef Telepun, PhD.

Hlavný rozhodca

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/