Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Úvod

  • Pozvánka

  • Program

  • Vstupenky

  • Partneri podujatia

Vážení priaznivci poľovníckej hudby prijmite naše pozvanie v predvianočnom období na podujatie SLOVENSKÉ POĽOVNÍCKE VIANOCE, ktoré sa uskutoční po prvý krát na Slovensku.

 

Termín, miesto a čas podujatia

16.december 2017 o 17:00 hod.
Historická budova SND v Bratislave

Koncert pre Vás pripravila Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s Reprezentačným telesom Slovenskej poľovníckej komory.

Počas koncertu si budete môcť vypočuť tradičnú poľovnícku hudbu, súčasnú poľovnícku tvorbu a známe vianočné skladby v prevedení lesničiarov z Klubu trubačov Slovenskej republiky pri SPZ a Reprezentačného telesa SPK.
Predstaví sa Vám aj náš umelecký hosť – známy slovenský tenor Otokar Klein. Spestrením pripravovaného programu bude aj vystúpenie  detského folklórneho súboru „Čečinka“
z bratislavskej Karlovej Vsi.

Program koncertu bude tiež venovaný stému výročiu narodenia významného slovenského hudobného skladateľa Tibora Andrašovana, ktorý spolu s pánom Pavlom Porubanom zložili v roku 1970 slovenské poľovnícke signály.

Každý návštevník koncertu v SND získa program v tlačenej podobe spolu s drobným prezentom. Veríme, že si nájdete čas na predvianočné stretnutie a zažijete tak neopakovateľnú atmosféru vianočnej Bratislavy v spojení s poľovníckou kultúrou.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami!

 

 

Predaj vstupeniek je zabezpečený online prostredníctvom predajnej siete www.ticketportal.sk, kde si Slovenské poľovnícke Vianoce môžete vyhľadať v aktuálnej ponuke podujatí podľa termínu konania v Bratislave, vstupenku si kúpite a priamo vytlačíte z pohodlia vašich domovov. Rezerváciu lístkov môžete uskutočniť aj prostredníctvom kancelárie SPK a to na e-mailovej adrese: zverex@polovnictvo.sk.


Cenové kategórie lístkov v závislosti od vybranej kategórie sedadiel:
    
    1. kategória: 35€
    2. kategória: 31€
    3. kategória: 29€
    4. kategória: 25€

 

 

Info: Parkovanie pre návštevníkov koncertu nieje zabezpečené!

 

 

 

Usporiadiateľ

 

Generálni partneri

 

Partneri

 

 

 

 

Mediálni partneri

 

Ďakujeme všetkým partnerom a sponzorom za podporu jedinečného podujatia pre poľovníkov
SLOVENSKÉ POĽOVNÍCKE VIANOCE 2017.

 

 

 

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Videá Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2017

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynolockých podujatí 2017

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2017

Kalendár streleckých podujatí na rok 2017 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2017

Chovateľské prehliadky v sezóne 2016/2017

výstavy trofejí zveri ulovenej v sezóne 2016/2017

v prílohe.

Aktivity SPK

Dni Svätého Huberta

OPK Košice-okolie - „Okresný poľovnícky deň“

Už tradične v júni mesiaci poľovníctva a ochrany prírody OPK Košice-okolie organizuje nie len pre poľovnícku ale aj pre nepoľovnícku verejnosť „Okresný poľovnícky deň“. Tento rok to už bol siedmy ročník od vzniku OPK Košice-okolie v roku 2010. Zvláštnosťou tohto ročníka bolo to, že tento siedmi ročník sa niesol v podobnom duchu ako ten prvý, nakoľko spoluorganizátorom opäť bola aj OkO SPZ Košice-okolie.

Na tohtoročných oslavách sme zaviedli jednu zo starých poľovníckych zvyklosti a tradícii, v ktorom samozrejme aj v budúcnosti budeme pokračovať a to pasovanie nových úspešných absolventov skúšok z poľovníctva za poľovníkov a teda aj ich prijímanie do cechu poľovníckeho. Pasovanie prebiehalo pred obecenstvom, ktoré každému pasovanému tlieskalo.
Verím, že pre všetkých pasovaných bol tento akt o to cennejší, že samotné pasovanie každého úspešného absolventa vykonal viceprezident Slovenskej poľovníckej komory Ing. Alojz Riško, ktorý sa na tejto oslave zúčastnil. Poľovnícky tesák, ktorým uchádzači boli pasovaní vyrobil pán nožiarsky majster Otto Neumam zo Štósu.
Nasledovalo odovzdávanie vyznamenaní SPZ za zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku. Bronzové medaile odovzdávali oceneným predseda OkO SPZ Košice-okolie Ing. Jaroslav Jeremiaš a predseda OPK Košice-okolie Ing. Ľudovít Lippai. Ku odovzdaniu strieborných medaily sa pridal aj prednosta Okresného úradu Košice v sídle kraja Ing. Jozef Lazar. Zlaté medaile ocenení prevzali z rúk viceprezidenta SPK Ing. Alojza Riška a člena prezídia SPZ JUDr. Richarda Snopka. Všetkým oceneným po odovzdaní jednotlivých medaily zahrali slávnostné fanfáry Šugovskí trubači z Medzeva spoločne s trubačmi z Maďarskej republiky, ktorí našu oslavu spestrili aj so svojím vystúpením.
Tento rok sa taktiež konala aj slávnostná ekumenická Svätohubertovská omša.  Celebrovali ju ThDr. Jozef Ondovčák, PhD. a pani Mgr. Jana Tabačková z úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR vysunuté pracovisko Košice. Krásne vyzdobený oltár, ktorí pripravili naši kolegovia, kde nechýbali trofeje z našich revírov nesmierne vyzdvihol posolstvo svätej omše. Obetným darom okrem bežných darov bol aj krásny srnec z poľovného revíru Barónsky kút, ktorý poskytli členovia PZ Družba Nižná Myšľa.
Po skončení slávnostných bodov programu na rad prišlo vystúpenie trubačov z Maďarskej republiky, ktorí prijali naše pozvanie. Ich vystúpením bol vlastne príbeh dievčiny – poľovníčky, ktorá ulovila svojho prvého srnca a následne bola pasovaná za lovkyňu srncov. Príbeh bol čítaný a doplňovaný krásnymi zvukmi lesníc a lesných rohov. Pre najmenších návštevníkov bolo pripravených množstvo atrakcií, ktoré pripravili najmä členky Klubu Slovenských poľovníčok pod vedením pani Ing. Annamárii Tóthovej. Ale prišiel aj ujo sokoliar Ľubo Engler a prišiel aj koník, ktorý celý deň nosil na svojom chrbte detičky.
Členky klubu poľovníckej kynológie a agility predviedli ukážky svojich zverencov a kynológovia pod vedením predsedu kynologickej komisie OPK Košice-okolie Ing. Pavla Sotáka predviedli návštevníkom naše národné plemená psov.
Ani tento rok nechýbali naši hrnčiarsky kamaráti z Michaloviec, ktorí okrem nádhernej poľovníckej keramiky priviezli so sebou aj hrnčiarsky kruh, na ktorom si detičky mohli vyskúšať hrnčiarske remeslo a vyrobiť si vlastný hrnček, tanierik, či vázičku.
Varenie poľovníckych gulášov do súťaže prebiehalo už od ranných hodín. Do súťaže sa celkovo prihlásilo 10 družstiev medzi, ktorými boli aj kolegovia z RgO SPZ Košice. Na prvých troch miestach sa umiestnili nasledovné družstvá: I. miesto PZ Breza Rešica, II. miesto PZ Dubina Medzev a III. miesto PZ Konopné Haniska.Záverečná bodka Okresného poľovníckeho dňa bola vo forme vystúpení folklórnych skupín a to ženskej speváckej skupiny Hutienka z Nižnej Hutky a pánov zo speváckej skupiny Košickí špivaci.
Napriek silnému vetru sa tomuto podujatiu dá pripísať len prívlastok „nádherný a skvelý“ a dúfam, že budúci bude ešte o čosi nádhernejší a skvelejší. Záleží len na nás. Na záver sa chcem poďakovať aj všetkým tým, ktorí svojou prácou prispeli k zdarnému priebehu tohto podujatia, osobitne však PZ Bodva, PO Dlhé polia, PD Olšanka, PZ Družba Nižná Myšľa, členom osvetovej a streleckej komisie OPK Košice-okolie pod vedením ich predsedov, ako aj uchádzačom o skúšku z poľovníctva, ktorí aj na tejto akcii získali skúsenosti
z oblasti osvety a samozrejme nejaké tie hodiny do praxe.

Lesu a lovu zdar!

Ing. Ľudovít Lippai
predseda OPK Košice-okolie

20170618-090939.jpg20170618-092531.jpg20170618-092557.jpg20170618-093036.jpg20170618-101300.jpg20170618-102153.jpg20170618-102313.jpg20170618-103140.jpg20170618-103200.jpg20170618-103319.jpg20170618-103705.jpg20170618-104134.jpg20170618-104320.jpg20170618-105356.jpg20170618-112803.jpg20170618-113127.jpg20170618-113157.jpg20170618-135233.jpg

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/