Kancelária SPK, Štefánikova 10, Bratislava, tel. č.:  02/57 20 33 11

  • Úvod

  • Pozvánka

  • Program

  • Vstupenky

  • Partneri podujatia

Vážení priaznivci poľovníckej hudby prijmite naše pozvanie v predvianočnom období na podujatie SLOVENSKÉ POĽOVNÍCKE VIANOCE, ktoré sa uskutoční po prvý krát na Slovensku.

 

Termín, miesto a čas podujatia

16.december 2017 o 17:00 hod.
Historická budova SND v Bratislave

Koncert pre Vás pripravila Slovenská poľovnícka komora v spolupráci s Reprezentačným telesom Slovenskej poľovníckej komory.

Počas koncertu si budete môcť vypočuť tradičnú poľovnícku hudbu, súčasnú poľovnícku tvorbu a známe vianočné skladby v prevedení lesničiarov z Klubu trubačov Slovenskej republiky pri SPZ a Reprezentačného telesa SPK.
Predstaví sa Vám aj náš umelecký hosť – známy slovenský tenor Otokar Klein. Spestrením pripravovaného programu bude aj vystúpenie  detského folklórneho súboru „Čečinka“
z bratislavskej Karlovej Vsi.

Program koncertu bude tiež venovaný stému výročiu narodenia významného slovenského hudobného skladateľa Tibora Andrašovana, ktorý spolu s pánom Pavlom Porubanom zložili v roku 1970 slovenské poľovnícke signály.

Každý návštevník koncertu v SND získa program v tlačenej podobe spolu s drobným prezentom. Veríme, že si nájdete čas na predvianočné stretnutie a zažijete tak neopakovateľnú atmosféru vianočnej Bratislavy v spojení s poľovníckou kultúrou.

Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s Vami!

 

 

Predaj vstupeniek je zabezpečený online prostredníctvom predajnej siete www.ticketportal.sk, kde si Slovenské poľovnícke Vianoce môžete vyhľadať v aktuálnej ponuke podujatí podľa termínu konania v Bratislave, vstupenku si kúpite a priamo vytlačíte z pohodlia vašich domovov. Rezerváciu lístkov môžete uskutočniť aj prostredníctvom kancelárie SPK a to na e-mailovej adrese: zverex@polovnictvo.sk.


Cenové kategórie lístkov v závislosti od vybranej kategórie sedadiel:
    
    1. kategória: 35€
    2. kategória: 31€
    3. kategória: 29€
    4. kategória: 25€

 

 

Info: Parkovanie pre návštevníkov koncertu nieje zabezpečené!

 

 

 

Usporiadiateľ

 

Generálni partneri

 

Partneri

 

 

 

 

Mediálni partneri

 

Ďakujeme všetkým partnerom a sponzorom za podporu jedinečného podujatia pre poľovníkov
SLOVENSKÉ POĽOVNÍCKE VIANOCE 2017.

 

 

 

  • Osvetové podujatia

  • Kynologické podujatia

  • Strelecké podujatia

  • Chovateľské prehliadky

  • Videá Aktivity SPK

Kalendár osvetových podujatí 2017

Kalendár osvetových podujatí si môžete stiahnuť tu.

Kalendár kynolockých podujatí 2017

Kalendár kynologických podujatí si môžete stiahnuť tu.

Termínový kalendár streleckých podujatí na rok 2017

Kalendár streleckých podujatí na rok 2017 si môžete stiahnuť tu.

 

Chovateľské prehliadky v roku 2017

Chovateľské prehliadky v sezóne 2016/2017

výstavy trofejí zveri ulovenej v sezóne 2016/2017

v prílohe.

Aktivity SPK

Majstrovstvá oblasti 2017

Predchádzajúci víkend sa niesol v znamení poľovníckej streľby na súťaži Majstrovstiev oblasti – Západ, Stred a Východ v disciplínach batéria, oblúkové strelište a malokalibrovkový štvorboj. Ako sa darilo strelcom z vašich oblastí sa môžete dočítať v krátkom zhodnotení organizátorov a z priložených výsledkových listinách.

Majstrovstvá oblasti - Západ

4.júna 2017 sa na strelnici ŠSK v Malackách uskutočnili po prvý raz oblastné majstrovstvá organizované Slovenskou poľovníckou komorou v streleckej disciplíne M 800  – t.j.  80 výstrelov malokalibrovou zbraňou na 8 terčov v štyroch polohách. Malačania sa ukázali ako dobrí organizátori, keď časovo aj technicky náročnú súťaž zvládli k spokojnosti účastníkov aj delegáta Streleckej komisie SPK Ing. Kováčika.

Na 20 stanovištiach súčasne svoje výkony prezentovalo celkovo 48  strelcov, väčšinou postupujúcich z okresných súťaží konaných na území  bývalého západoslovenského kraja. Preteky priniesli kvalitné strelecké výkony a boli dramatické až do konca. Robert Szabó z Komárna a Marián Forró z Trnavy dosiahli po 80 výstreloch rovnaký výsledok 798 b. A tak o víťazovi musel rozhodnúť rozstrel - 10 výstrelov na diviaka za 3 minúty. V ňom zvíťazil  Róbert Szabó, keď nastrieľal úžasných 99 bodov, čo bolo ale len o bod viac ako dosiahol Marián Forró. Na treťom mieste skončil Štefan Flux ml. zo Skalice 790 b., pred Ivanom Bednárom z Topoľčian 788 b.  a Malačanom Danielom Jurkovičom 787 b. V súťaži družstiev vyhrali strelci z Komárna 2371 b. pred strelcami zo Skalice 2362 b. a Malaciek 2347 b. Medzi veteránmi / nad 55 rokov/ najlepšie nastrieľali  Viliam Kocsis z Komárna  a  Ján Uhrinec  z Gbelov rovnako po 787b. a o víťazovi taktiež rozhodoval rozstrel. V ňom jednoznačne zvíťazil Kocsis s 95bodmi k 66 bodom. Na treťom mieste skončil Daniel Matečný z Trenčína 783 b a na štvrtom Marián Haramia z Malaciek 775 b.      
Pamätné poháre pre víťazov venované SPK a OPK Malacky a taktiež účastnícke ceny potešili najlepších a chutný poľovnícky guláš od kuchárskeho majstra p. Beitla všetkých.  

Majstrovstvá oblasti - Západ v disciplínach B-100 a OS-80 sa budú konať už tento víkend 10.6.2017 na strelnici Trnava-Štrky.

M. Merc

20170604_093338.jpg20170604_155127.jpgDSCN0668.jpgDSCN0672.jpgDSCN0675.jpgDSCN0679.jpgDSCN0686.jpgDSCN0692.jpgDSCN0694.jpgDSCN0700.jpgDSCN0715.jpgDSCN0727.jpgDSCN0730.jpgDSCN0736.jpg

Majstrovstvá oblasti - Stred

Za pekného letného počasia sa cez víkend v dňoch 3. - 4. júna uskutočnili Majstrovstvá oblasti - Stred na strelnici SNP v Sielnici. Preteky sa uskutočnili podľa vydaných propozícii a novelizovaného streleckého poriadku SPK. Súťaž otvoril predseda SK SPK Ing. Rudolf Huliak, ktorý privítal čestného hosťa Ing. Alojza Riška, viceprezidenta pre organizáciu riadenia poľovníctva SPK. Orgnaizačný výbor OPK Zvolen privítal súťažiacich a oboznámil ich s pribehom súťaže. Preteky boli rozdelené do dvoch dní, kde v sobotu sa strieľali disciplíny brokové a v nedeľu sa súťažilo v streľbe z malokalibrovky. V sobotu prebiehala súťaž na dvoch oblúkových strelištiach zároveň a tiež na batérii, čo zabezpečilo zdarný, rýchly ale v prvomrade bezpečný priebeh súťaže. Pretekov v disciplíne B-100 sa zúčastnilo 19 súťažiacich a na oblúkovom strelišti 18 súťažiacich. Keďže kvôli nižšej účasti sa nevytvorili kategórie seniori/veteráni, ceny pripravené pre najlepších súťažiacich v týchto kategóriách boli rozdelené medzi prvých piatich pretekárov, čo súťažiaci kladne ocenili. Najlepšie výsledky dosiahli a Majstrami oblasti sa stali v disciplíne Batéria B-100 Martin Ščípa (cenu prebral Ing. A.Halák) z OPK Zvolen s nástrelom 89/100 a v disciplíne OS-80 Jozef Juhász z OPK Rimavská Sobota s nástrelom 68/80. Nedeľných pretekov v malokalibrovkom štvorboji sa zúčastnilo 32 súťažiachich. Zaujímavosťou a prekvapením bola výhra "veterána" Štafana Bugyiho z OPK Levice, ktorý zvíťazil s nástrelom 795/800 a stal sa tak Majstrom oblati - Stred. Úspešným strelcom ešte raz srdečne gratulujeme!

M.Hustinová

P1210472_zmensena.JPGP1210474_zmensena.JPGP1210475_zmensena.JPGP1210489_zmensena.JPGP1210491_zmensena.JPGP1210493_zmensena.JPGP1210498_zmensena.JPGP1210500_zmensena.JPGP1210502_zmensena.JPGP1210506_zmensena.JPGP1210510_zmensena.JPGP1210511_zmensena.JPGP1210514_zmensena.JPGP1210517_zmensena.JPGP1210525_zmensena.JPGP1210526_zmensena.JPGP1210531_zmensena.JPGP1210533_zmensena.JPGP1210534_zmensena.JPGP1210535_zmensena.JPGP1210536_zmensena.JPGP1210543_zmensena.JPGP1210546_zmensena.JPGP1210551_zmensena.JPGP1210555_zmensena.JPGP1210557_zmensena.JPGP1210567_zmensena.JPGP1210578_zmensena.JPGP1210583_zmensena.JPGP1210589_zmensena.JPGP1210590.jpgP1210590_2.jpgP1210590_3.jpgP1210590_4.jpgP1210590_5.jpgP1210590_6.jpgP1210590_7.jpgP1210590_8.jpg

Majstrovstvá oblasti - Východ

Dňa 03. 06. a 04. 06 2017 sa na strelnici v Nižnej Hutke okres Košice-okolie konali Majstrovstvá oblasti SPK - Východ pre kraje Košice a Prešov. Majstrovstvá organizačne na základe poverenia zabezpečovala OPK Košice-okolie. Počas dvoch dní v troch disciplínach celkovo súťažilo 63 pretekárov  z toho jeden mimo poradia. V disciplíne B 100 súťažilo 22 pretekárov, OS 80 18 pretekárov a v disciplíne M800 23 pretekárov. Krásne slnečné počasie preverilo pripravenosť pretekárov. Po organizačnej stránke majstrovstvá boli pripravené vynikajúco a to vďaka streleckej komisii OPK Košice-okolie. Rušivé momenty sa nevyskytli a zo strany pretekárov neboli podané protesty.  Vo všetkých disciplínach boli vyhodnotené kategórie veterán a senior. 

Pretekári ocenili hodnotné ceny, ktoré na majstrovstvá zabezpečoval Odbor poľovníctva, strelectva a osvety SPK.  

Ing. Ľ. Lippai

Ceny.jpgCeny_Od_SPK.jpgLosovanie.jpgLosovanie_2.jpgNstup.jpgOdovzdvanie_cien.jpgOS_80_Seniori.jpgOS_80_Veterni.jpgP6030453.JPGP6030454.JPGP6030455.JPGP6030462.JPGP6030471.JPGP6030478.JPGPretekri_M800_a_OS80.jpgVazi_M800_Veterni.jpgVazi_m_800_Seniori.jpg

Kancelária SPK sa chce týmto poďakovať OPK Malacky, OPK Košice-okolie a OPK Zvolen a tiež všetkým, ktorí sa podieľali na orgnaizácii Majstrovstiev oblasti.

Spracovala: M.Hustinová

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_M800_ZAPAD.pdf)VL_M_Oblasti_M800_ZAPAD.pdf[Výsledkova listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína M800 - Západ 2017]777 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_B100_STRED.pdf)VL_M_Oblasti_B100_STRED.pdf[Výsledkova listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína B100 - Stred 2017]272 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_OS80_STRED.pdf)VL_M_Oblasti_OS80_STRED.pdf[Výsledkova listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína OS80 - Stred 2017]272 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_M800_SEN_STRED.pdf)VL_M_Oblasti_M800_SEN_STRED.pdf[Výsledkova listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína M800, seniori - Stred 2017]357 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_M800_VET_STRED.pdf)VL_M_Oblasti_M800_VET_STRED.pdf[Výsledkova listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína M800, veteráni - Stred 2017]235 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_M800_DRU_STRED.pdf)VL_M_Oblasti_M800_DRU_STRED.pdf[Výsledkova listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína M800, družstvá - Stred 2017]285 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_B100_VYCHOD.pdf)VL_M_Oblasti_B100_VYCHOD.pdf[Výsledkova listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína B100 - Východ 2017]757 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_OS80_VYCHOD.pdf)VL_M_Oblasti_OS80_VYCHOD.pdf[Výsledkova listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína OS80 - Východ 2017]457 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_M800_VYCHOD_jednotlivci.pdf)VL_M_Oblasti_M800_VYCHOD_jednotlivci.pdf[Výsledkova listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína M800, jednotlivci - Východ 2017]814 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_M800_VYCHOD_druzstva.pdf)VL_M_Oblasti_M800_VYCHOD_druzstva.pdf[Výsledkova listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína M800, družstvá - Východ 2017]402 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_B100_ZAPAD.pdf)VL_M_Oblasti_B100_ZAPAD.pdf[Výsledková listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína B100 - Západ 2017]422 kB
Stiahnúť tento súbor (VL_M_Oblasti_OS80_ZAPAD.pdf)VL_M_Oblasti_OS80_ZAPAD.pdf[Výsledková listina - Majstrovstvá oblasti, disciplína OS80 - Západ 2017]322 kB

Nájdete nás na Facebooku

Dôležité linky

Slovenský poľovnícky zväz
www.polovnictvo.sk

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
www.mpsr.sk

Ministerstvo životného prostredia SR
www.mzp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia SR
www.sazp.sk

Zverex s.r.o.
zverex.polovnictvo.sk

Štátna veterinárna a potravinová správa SR
www.svssr.sk

Lesy SR, š.p.
www.lesy.sk

Národné lesnícke centrum Zvolen
www.nlcsk.org

Štátne lesy TANAP
www.lesytanap.sk

Múzeum vo Sv. Antone
www.msa.sk

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra
www.cvzv.sk

Portál lesných úradov
www.lesnyurad.sk

Portál pozemkových úradov
www.pozemkovyurad.sk

Vojenské lesy a majetky SR, š.p.
www.vlm.sk

Klub slovenských poľovníčok
http://www.klubslovenskychpolovnicok.sk/sk/