Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Dôležitý oznam - COVID-19

od 15. 10 2020 až do odvolania bude kancelária SPZ  vrátane odboru  kynológie SPZ pre osobný styk   zatvorená.

Odbor kynológie

  • Vedúci odboru kynológie - +421 910 707 083
  • Špecialista pre kynológiu - +421 910 707 081 
  • Plemenná kniha - +421 948 762 923

viac informácií

OZNAM

Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu je presťahovaná späť do svojich zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.

Podporte SPZ 2 % zo zaplatenej dane z príjmu

Poľovníci, milovníci prírody, podporte Slovenský poľovnícky zväz 2 % (1,5 %) zo zaplatenej dane z príjmu

Slovenský poľovnícky zväz je zaregistrovaný v Notárskom Centrálnom registri určených právnických osôb a má tak možnosť získať finančné prostriedky na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu a optimálne využívanie genofondu zveri a ostatnej fauny, ako prírodného bohatstva Slovenskej republiky. Dbá o zachovávanie tradícií a kultúrnych hodnôt poľovníctva, ako súčasti kultúrneho dedičstva našich predkov a o zachovávanie poľovníckej etiky v zmysle § 50 Zákona č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších noviel.

Na základe uvedenej skutočnosti môžu členovia SPZ, ako i ďalší daňovníci - fyzické osoby 2 % a právnické osoby 1,5 % (2 %) poukázať z už zaplatenej dane z príjmu za rok 2012 v prospech prijímateľa - Slovenský poľovnícky zväz. Daňovníci tak môžu pomôcť SPZ formou podania vyhlásenia na príslušný daňový úrad, pričom im samotným už ďalšie náklady nevzniknú.
 
Daňovník predloží svojmu miestne príslušnému správcovi dane v prípade, ak tomuto daňovníkovi zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vyhlásenie, v ktorom uvedie, že suma do výšky 2 % zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej právnickej osobe.
 
Daňovník, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti v súlade so zákonom o dani z príjmov predloží svojmu miestne príslušnému správcovi dane vyhlásenie do 30. apríla roku, v ktorom sa vykonáva ročné zúčtovanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.
 
Prílohou vyhlásenia je aj potvrdenie od zamestnávateľa o tom, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola zaplatená.
 
Daňovník, ktorý je právnickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom.
 
Podiel zaplatenej dane je najmenej:
a) 3,32 EUR, ak daňovníkom je fyzická osoba,
b) 8,30 EUR pre jedného prijímateľa, ak daňovníkom je právnická osoba.
 
Poľovníci, milovníci prírody a ostatní nám naklonení, podporte Slovenský poľovnícky zväz, nezisková organizácia vykonávajúca všeobecne prospešné služby, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava, IČO 00178 144 a poukážte sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
 
Tlačivá
- Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane FO
- Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti FO
- Postup krokov na poukázanie 2 % pre zamestnancov ....
- Postup krokov pre FO
- Postup krokov pre PO
 
sú k dispozícii na www.polovnictvo.sk; www.polovnickakomora.sk alebo na
www.rozhodni.sk
 
Ďakujeme
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Vyhlasenie o poukázaní sumy do výšky 2p zaplatenej dane.doc)Vyhlasenie o poukázaní sumy do výšky 2p zaplatenej dane.doc[Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane FO]43 kB
Uložiť tento súbor (potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo záv.činnosti FO_2012.pdf)potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo záv.činnosti FO_2012.pdf[Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti FO]30 kB
Uložiť tento súbor (Postup krokov na poukázanie 2p pre zamestnancov.doc)Postup krokov na poukázanie 2p pre zamestnancov.doc[Postup krokov na poukázanie 2 % pre zamestnancov]29 kB
Uložiť tento súbor (Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si podávajú DP.doc)Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si podávajú DP.doc[Postup krokov pre FO]28 kB
Uložiť tento súbor (Postup krokov pre PO na poukázanie 1,5p.doc)Postup krokov pre PO na poukázanie 1,5p.doc[Postup krokov pre PO]31 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.