Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Prílohy:
Uložiť tento súbor (zak_o_polovnictve_23_1962.doc)zak_o_polovnictve_23_1962.doc[Zákon č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona č. 99/1993 Z. z. – úplné znenie]192 kB
Uložiť tento súbor (priloha_kzakonu_polovnictve_sadzobnik.xls)priloha_kzakonu_polovnictve_sadzobnik.xls[Príloha k zákonu o poľovníctve – Sadzobník primeranej náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva vlastníka poľovných pozemkov]20 kB
Uložiť tento súbor (vyhl_59_67_vzneni_vyhl407_2002_k_zak_polov.doc)vyhl_59_67_vzneni_vyhl407_2002_k_zak_polov.doc[Vyhláška MPVž SR č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve – úplné znenie]71 kB
Uložiť tento súbor (zak_zbraniach_ a_strelive_april2005.doc)zak_zbraniach_ a_strelive_april2005.doc[Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 190/2003 Z. z.]408 kB
Uložiť tento súbor (vyhl_555_2003_k_zak_zbran_a_strel.doc)vyhl_555_2003_k_zak_zbran_a_strel.doc[Vyhláška MV SR č. 555/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov]124 kB
Uložiť tento súbor (JPDP_august_2005_uplne_znenie.doc)JPDP_august_2005_uplne_znenie.doc[Výnos MP SR, ktorým sa vydáva Jednotný poľovnícky a disciplinárny poriadok ]74 kB
Uložiť tento súbor (vyhl_229_2001_kontrola_ulovenej_zveri.doc)vyhl_229_2001_kontrola_ulovenej_zveri.doc[Vyhláška MP SR č. 229/2001 Z. z. o spôsobe kontroly ulovenej zveri]134 kB
Uložiť tento súbor (listok_povod_ulovenej_raticovej_pril2.xls)listok_povod_ulovenej_raticovej_pril2.xls[Príloha č. 2 k vyhláške MP SR č. 229/2001 Z. z. – lístok o pôvode ulovenej raticovej zveri]104 kB
Uložiť tento súbor (vyhl_171_75_vzneni_vyhl_222_2001_vypocet_zveri.doc)vyhl_171_75_vzneni_vyhl_222_2001_vypocet_zveri.doc[Vyhláška MPVž SSR a MK SSR č. 171/1975 Zb., ktorou sa mení výpočet zveri v znení vyhlášky MP SR č. 222/2001 Z. z. – úplné znenie]36 kB
Uložiť tento súbor (vyhl_172_75_vzneni_vyhl_230_2001.doc)vyhl_172_75_vzneni_vyhl_230_2001.doc[Vyhláška MPVž SSR č. 172/1975 o ochrane a o čase, spôsobe a podmienkach lovu niektorých druhov zveri v znení vyhlášky č. 231/1997 Z. z. a vyhlášky č. 230/2001 Z. z. – úplné znenie]39 kB
Uložiť tento súbor (uplne znenie zakona.doc)uplne znenie zakona.doc[ZÁKON z 16. júna 2009 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov]538 kB
Uložiť tento súbor (Zakon o polovnictve.pdf)Zakon o polovnictve.pdf[Zákon č. 274/2009 z 16.6.2009 o poľovníctve]275 kB
Uložiť tento súbor (prilohy.zip)prilohy.zip[Prílohy k vyhláške k zákonu o poľovníctve]2673 kB
Uložiť tento súbor (344_2009 vyhlaska polovnictvo.pdf)344_2009 vyhlaska polovnictvo.pdf[Vyhláška MP SR 344/2009 z 10.8.2009 k zákonu o poľovníctve]4986 kB
Uložiť tento súbor (13-z115.pdf)13-z115.pdf[115 ZÁKON z 30. apríla 2013]62 kB
Uložiť tento súbor (uplné znenie zákona.pdf)uplné znenie zákona.pdf[Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľ. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a zákona č. 115/2013 Z. z.]394 kB
Uložiť tento súbor ([Prilohy123]2009c096z274uz6.pdf)[Prilohy123]2009c096z274uz6.pdf[príloha č.1,2,3 k zákonu č. 274/2009 Z. z.]50 kB

Prílohy:
Uložiť tento súbor (ORP2003-uplne znenie.doc)ORP2003-uplne znenie.doc[Organizačný a rokovací poriadok SPZ]324 kB
Uložiť tento súbor (Metodicke_pokyny_DR_platne_maj2004.doc)Metodicke_pokyny_DR_platne_maj2004.doc[Metodické pokyny pre činnosť dozorných rád organizačných jednotiek SPZ]127 kB
Uložiť tento súbor (hlavne_smery_cinnosti_po_IX_snem.doc)hlavne_smery_cinnosti_po_IX_snem.doc[Hlavné smery činnosti po IX. sneme SPZ]52 kB
Uložiť tento súbor (uznesenie_IX_snem_27_10_2007.doc)uznesenie_IX_snem_27_10_2007.doc[Uznesenie IX. snemu SPZ]58 kB
Uložiť tento súbor (Disciplinarny_poriadok_schvaleny_MPSR_2_9_09.doc)Disciplinarny_poriadok_schvaleny_MPSR_2_9_09.doc[Disciplinárny poriadok schvalený MP SR 2.9.2009]104 kB
Uložiť tento súbor (Stanovy SPZ_uplne znenie_2601_2010.doc)Stanovy SPZ_uplne znenie_2601_2010.doc[Stanovy SPZ platné do 16.6.2012]209 kB
Uložiť tento súbor (Stanovy-odsuhlasene-LU.pdf)Stanovy-odsuhlasene-LU.pdf[Stanovy SPZ schválené X. snemom SPZ 16.6.2012]899 kB
Uložiť tento súbor (ORP SPZ_4.12.2012.doc)ORP SPZ_4.12.2012.doc[Organizačný a rokovací poriadok SPZ - platný od 13.12.2012]110 kB
Uložiť tento súbor (DP SPZ_4.12.2012.doc)DP SPZ_4.12.2012.doc[Disciplinárny poriadok SPZ - platný od 13.12.2012]116 kB
Uložiť tento súbor (METODICKÉ POKYNY pre vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov v SPZ.docx)METODICKÉ POKYNY pre vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov v SPZ.docx[Metodické pokyny pre vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov v SPZ - platné od 13.12.2012]43 kB
Uložiť tento súbor (SMERNICA pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek SPZ.docx)SMERNICA pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek SPZ.docx[Smernica pre kontrolnú činnosť dozorných rád organizačných zložiek SPZ - platná od 13.12.2012]46 kB
Uložiť tento súbor (STANOVY_SPZ_po_ XI_Sneme.pdf)STANOVY_SPZ_po_ XI_Sneme.pdf[Stanovy SPZ schválené XI. snemom SPZ]363 kB
Uložiť tento súbor (VZOR-Stanov-PZ.doc)VZOR-Stanov-PZ.doc[Vzorové stanovy PZ]126 kB
Uložiť tento súbor (KMPPP_suhlas_dotknutej osoby_2018.docx)KMPPP_suhlas_dotknutej osoby_2018.docx[KMPPP - súhlas dotknutej osoby, 26.10.2018]46 kB
Uložiť tento súbor (KMPPP_oboznamenie_ou_2018.docx)KMPPP_oboznamenie_ou_2018.docx[KMPPP - oboznámenie so spracovaním osobných údajov, 26.10.2018]61 kB
Uložiť tento súbor (disciplinarny poriadok SPZ.pdf)disciplinarny poriadok SPZ.pdf[Disciplinárny poriadok SPZ platný od 1.júna 2016.]485 kB
Uložiť tento súbor (RADA_SPZ-Zmena_stanov.docx)RADA_SPZ-Zmena_stanov.docx[Zmena stanov schválená Radou SPZ v Žiline 24.11.2018]15 kB
Uložiť tento súbor (Stanovy SPZ po XI.sneme SPZ-NR-uprava 4.5.2020.doc)Stanovy SPZ po XI.sneme SPZ-NR-uprava 4.5.2020.doc[Stanovy SPZ po XI.sneme SPZ NR - úprava 4.5.2020]204 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.