Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Zmluvní partneri Slovenského poľovníckeho zväzu

Česká Zbrojovka
 
cz logo 400 


Zverex, spol. s r. o.
 
 
zverex 


Lesy SR
 

Lesy Slovenskej republiky š.p.
lesy Múzeum vo Svätom Antone
 

Múzeum vo Sv.Antone
Logotyp Msa Pantone