Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Partneri SPZ zo štátnej sféry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
mpsrSlovenská agentúra životného prostrediae
 

SAŽP
SAZP 2015 B 00