Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Dôležitý oznam - COVID-19

od 15. 10 2020 až do odvolania bude kancelária SPZ  vrátane odboru  kynológie SPZ pre osobný styk   zatvorená.

Odbor kynológie

  • Vedúci odboru kynológie - +421 910 707 083
  • Špecialista pre kynológiu - +421 910 707 081 
  • Plemenná kniha - +421 948 762 923

viac informácií

OZNAM

Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu je presťahovaná späť do svojich zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.

POZVÁNKA - SPZ RgO Košice - na zasadnutie nezaradených členov

V zmysle uznesenia Regionálnej rady SPZ RgO Košice zo dňa 04. februára 2017 si Vás dovoľujeme srdečne pozvať na zasadnutie nezaradených, resp. neumiestnených členov (neumiestnených v poľovníckom združení (PZ Háj Myslava, PZ Lovena, PZ Hradová Kavečany) v pôsobnosti RgO SPZ Košice), za účelom voľby delegátov na SNEM RgO SPZ Košice.

V zmysle §4 ods. 17 stanov SPZ, je možné členov ktorí nevyužili svoje právo na združenie sa v PZ alebo klube pozvať na rokovanie prostredníctvom oznámenia na internetovej stránke OkO/RgO SPZ alebo v regionálnom periodiku.
Zasadanie sa uskutoční v piatok 24.03.2017 o 14:00 hod. v zrkadlovej sále IVVL, Cesta pod Hradovou 13/A 041 77 v Košiciach.
 
Program rokovania:
1. Otvorenie, uvítanie
2. Informácia z RR SPZ konanej dňa 2.2.2017
3. Voľba volebnej komisie - 3 členovia
4. Voľba mandátovej komisie - 2 členovia
5. Voľba návrhovej komisie ( overovatelia zápisnice ) - 2 členovia
6. Voľba delegátov na SNEM RgO SPZ + náhradníci
7. Voľba členov RR + náhradníci
8. Informácia mandátovej komisie
9. Správa volebnej komisie = výsledky volieb
10. Správa návrhovej komisie, predloženie návrhu na uznesenie a jeho schválenie.
11. Rôzne
12. Záver
Podmienkou pripustenia na zasadnutie je predloženie platného občianskeho preukazu,
resp. cestovného pasu. Člen ktorý nedokáže preukázať svoju totožnosť, nebude zasadnutie
pripustený!
S pozdravom
Predseda RgO SPZ
Mgr. Ivan Staš, v.r. 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (pozvánka- nezaradení 24.3.2017-1.pdf)pozvánka- nezaradení 24.3.2017-1.pdf[formát PDF]214 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.