Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

OZNAM

Sťahovanie do dočasných priestorov

kancelária SPZ bude z dôvodu sťahovania do dočasných priestorov v čase od 26. 10. do 06.11.2018 zatvorená
Od 07.11.2018 nás nájdete na Trnavskej ceste č. 32. Parkovanie je možné v blízkom okolí.

viac

Odbor kynológie

  • Vedúci odboru kynológie - 02/5720 3321
  • Špecialista pre kynológiu - 02/5720 3322
  • Plemenná kniha - 02/5720 3319

viac informácií

Vyjadrenie SPZ k incidentu s cyklistom

po prečítaní príspevku o incidente pána Rojčeka s pánom Slavkovským, ktorý bol zverejnený na Vašej webovej stránke (link) sa Slovenský poľovnícky zväz plne 

d i š t a n c u j e.

Čítaj ďalej..

Pozvánka - RgO SPZ Trnava - zasadnutie nezaradených členov

V zmysle uznesenia Rady RgO SPZ Trnava zo dňa 26.01.2017 Vás pozývame na zasadnutie nezaradených členov RgO SPZ Trnava /nezaradených v PZ/ za účelom voľby delegátov na
XIII. Snem RgO SPZ Trnava,
ktorý sa bude konať dňa 21. Apríla 2017 o 16°°hod. v reštaurácii Olympia, ul. Jána Bottu č. 11 Trnava.
Podľa stanov SPZ § 4 ods. 17 je možné členov, ktorí nevyužili svoje právo na združenie sa v poľovníckom združení, alebo klube ,pozvať na rokovanie prostredníctvom internetovej stránky SPZ Bratislava.

Zasadnutie sa uskutoční dňa
03. apríla 2017 o 16°° hod. v zasadačke RgO SPZ Trnava, ul Vajanského č. 23


Účelom zasadnutia je voľba delegátov z radov nezaradených členov na XIII. Snem RgO SPZ Trnava, a do Rady RgO SPZ Trnava.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Voľba delegátov na XIII. Snem a zástupcov do Rady RgO SPZ Trnava
4. Diskusia
5. Návrh uznesenia
6. Záver

Účastník rokovania sa pri prezentácii preukáže platným občianskym preukazom a platným pľovným lístkom.

Bc. Viliam Tarda v.r.
Predseda RgO SPZ Trnava 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Pozvanka-nezaradeni-SPZ-TT.docx)Pozvanka-nezaradeni-SPZ-TT.docx[Pozvánka]12 kB