Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

OZNAM

Sťahovanie do dočasných priestorov

kancelária SPZ bude z dôvodu sťahovania do dočasných priestorov v čase od 26. 10. do 06.11.2018 zatvorená
Od 07.11.2018 nás nájdete na Trnavskej ceste č. 32. Parkovanie je možné v blízkom okolí.

viac

Odbor kynológie

  • Vedúci odboru kynológie - 02/5720 3321
  • Špecialista pre kynológiu - 02/5720 3322
  • Plemenná kniha - 02/5720 3319

viac informácií

Vyjadrenie SPZ k incidentu s cyklistom

po prečítaní príspevku o incidente pána Rojčeka s pánom Slavkovským, ktorý bol zverejnený na Vašej webovej stránke (link) sa Slovenský poľovnícky zväz plne 

d i š t a n c u j e.

Čítaj ďalej..

OkO SPZ Košice-okolie - POZVÁNKA na zhromaždenie nezaradných členov

Na základe uznesenia Rady OkO SPZ Košice-okolie zo dňa 21.02.2018 o zvolaní
mimoriadneho snemu OkO SPZ Košice-okolie predseda OkO SPZ Košice-okolie zvoláva zhromaždenie členov OkO SPZ Košice-okolie, ktorí nie sú členmi žiadneho poľovníckeho združenia (PZ) na území SR alebo iného PZ alebo klubu ktoré majú sídlo v regióne pôsobnosti OkO/RgO SPZ.

Zhromaždenie sa zvoláva na deň 28. marca 2018 o 17.00 hod. Zhromaždenie sa uskutoční v budove Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13/A v Košiciach.
Toto zhromaždenie je zvolané za účelom zvolenia si delegátov a ich náhradníkov namimoriadny Snem OkO SPZ Košice-okolie, ktorý sa zvoláva z dôvodu voľby nového predsedu na uvoľnené funkčné miesto. Mimoriadny Snem OkO SPZ je zhromaždenie zvolených delegátov, ktorí zastupujú PZ v pôsobnosti OkO SPZ Košice-okolie, ako aj delegátov, ktorí zastupujú členov OkO SPZ Košice-okolie neumiestnených v PZ na území Slovenskej republiky alebo iných PZ alebo klubov ktoré majú sídlo v regióne pôsobnosti
OkO/RgO SPZ Košice-okolie.
 
Predstavenstvo OkO SPZ Košice-okolie schválilo na svojom zasadnutí nasledovný
program:
1. Otvorenie
2. Voľba komisii- mandátovej, volebnej, návrhovej, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba delegátov a náhradníkov na mimoriadny snem OkO SPZ Košice-okolie, ktoré sa bude konať dňa 21. 04. 2018,
4. Rôzne,
5. Diskusia,
6. Záver.
S pozdravom


Ondrej Valik, v.r.
predseda OkO SPZ Košice-okolie
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Pozvankaprenezaradenychclenov-KEo.pdf)Pozvankaprenezaradenychclenov-KEo.pdf[Pozvánka]823 kB