Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Dôležitý oznam - COVID-19

od 15. 10 2020 až do odvolania bude kancelária SPZ  vrátane odboru  kynológie SPZ pre osobný styk   zatvorená.

Odbor kynológie

  • Vedúci odboru kynológie - +421 910 707 083
  • Špecialista pre kynológiu - +421 910 707 081 
  • Plemenná kniha - +421 948 762 923

viac informácií

OZNAM

Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu je presťahovaná späť do svojich zrekonštruovaných priestorov na Štefánikovej 10 v Bratislave.

OkO SPZ Košice-okolie - POZVÁNKA na zhromaždenie nezaradných členov

Na základe uznesenia Rady OkO SPZ Košice-okolie zo dňa 21.02.2018 o zvolaní
mimoriadneho snemu OkO SPZ Košice-okolie predseda OkO SPZ Košice-okolie zvoláva zhromaždenie členov OkO SPZ Košice-okolie, ktorí nie sú členmi žiadneho poľovníckeho združenia (PZ) na území SR alebo iného PZ alebo klubu ktoré majú sídlo v regióne pôsobnosti OkO/RgO SPZ.

Zhromaždenie sa zvoláva na deň 28. marca 2018 o 17.00 hod. Zhromaždenie sa uskutoční v budove Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov Cesta pod Hradovou 13/A v Košiciach.
Toto zhromaždenie je zvolané za účelom zvolenia si delegátov a ich náhradníkov namimoriadny Snem OkO SPZ Košice-okolie, ktorý sa zvoláva z dôvodu voľby nového predsedu na uvoľnené funkčné miesto. Mimoriadny Snem OkO SPZ je zhromaždenie zvolených delegátov, ktorí zastupujú PZ v pôsobnosti OkO SPZ Košice-okolie, ako aj delegátov, ktorí zastupujú členov OkO SPZ Košice-okolie neumiestnených v PZ na území Slovenskej republiky alebo iných PZ alebo klubov ktoré majú sídlo v regióne pôsobnosti
OkO/RgO SPZ Košice-okolie.
 
Predstavenstvo OkO SPZ Košice-okolie schválilo na svojom zasadnutí nasledovný
program:
1. Otvorenie
2. Voľba komisii- mandátovej, volebnej, návrhovej, voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba delegátov a náhradníkov na mimoriadny snem OkO SPZ Košice-okolie, ktoré sa bude konať dňa 21. 04. 2018,
4. Rôzne,
5. Diskusia,
6. Záver.
S pozdravom


Ondrej Valik, v.r.
predseda OkO SPZ Košice-okolie
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Pozvankaprenezaradenychclenov-KEo.pdf)Pozvankaprenezaradenychclenov-KEo.pdf[Pozvánka]823 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.