Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Nové prednášky pre vedúcich krúžkov KMPPP

kmppp

Omaľovánky POĽOVNÍCI DEŤOM

Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva

Odbor kynológie

  • Vedúci odboru kynológie - +421 910 707 083
  • Špecialista pre kynológiu - +421 910 707 081 
  • Plemenná kniha - +421 948 762 923

viac informácií

XXI. Majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní

KHSP100Podľa Plánu organizačného zabezpečenia XVIII. Majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní sa konala súťaž dňa 25. júna .2022 na strelnici Senica – Čáčov, (vo vlastníctve Okresnej organizácie SPZ v Senici).  Súťaž bola po materiálnej aj organizačnej stránke veľmi dobre pripravená. Ústredie SPZ zabezpečilo: ceny pre víťazov -  3 ks pohárov a 30 ks pevný terč diviaka na 100 metrov. Ostatný materiál a pomôcky (diplomy, evidenčné doklady, propagačný materiál atď.), pre súťaž si zabezpečila Sekcia loveckých historických palných zbraní KHSP pri SPZ.

Poplatky: Pre každého súťažiaceho bol určený poplatok  10,- eur. Poplatky sa použili na vyplatenie nájomného strelnice OO SPZ Senica za použitie strelnice na súťaž.

Pohostenie súťažiacich a hostí zabezpečili organizátori súťaže a to z vlastných prostriedkov. Po ukončení súťaže jej organizátori vykonali poriadok v na strelnici a v jej okolí.  

Funkcionári (rozhodcovia) súťaže:

-    Doc. JUDr. Ľudovít Letošťák, CSc. – hlavný rozhodca
-    Ľubomír Zach – správca strelnice a zástupca hlavného rozhodcu
-    Rozhodcovia na streleckej čiare:  Milan Sobol, Juraj Rehuš Marek 
-    Rozhodcovia pri terčoch: Severín Čech, Marek Zach
-    Zdravotné zabezpečenie súťaže: MUDr. Ján Lidaj    

Priebeh súťaže:

1. Zasadnutie funkcionárov: Pred súťažou na zasadnutí jej funkcionárov hlavný rozhodca detailne určil  obsahovú náplň činnosti každému funkcionárovi  súťaže. Osobitný dôraz položil na dodržiavanie bezpečnostných pravidiel súťaže (povely na začatie a ukončenie strelieb, hlásenie poruchy zbraní, vykonanie kontroly zbraní pred a po ukončení súťaže,  bezpečné manipulácie so zbraňou, povolenie strelieb osobám vo veku 12 až 18 rokov len so súhlasom rozhodcu a pod dohľadom inštruktora atď.)

2. Otvorenie súťaže:   Súťaž otvoril p. Letošťák. Menom SPZ (SPK) privítal súťažiacich,  hostí a priaznivcov strelieb z historických zbraní. Odovzdal p. Ľubomírovi Zachovi medailu SPZ “Za zásluhy o poľovníctvo“ udelenú Prezídiom SPZ. Potom zdôraznil význam mesiaca poľovníctva a húževnatú prácu poľovníkov  za uznanie poľovníctva ako prostriedku zveľaďujúceho životné prostredie a v rámci toho aj životné prostredie voľne žijúcej zveri. Predstavil funkcionárov súťaže.  Uviedol informácie o priebehu súťaže a o dodržiavaní pravidiel osobitne pravidiel bezpečného zachádzania so zbraňami. Súťaž pozorovalo niekoľko desiatok priaznivcov streľby z loveckých historických palných zbraní.

3. Vyhodnotenie súťaže:

Pred vyhodnotením súťaže hlavný rozhodca  privítal p. JUDr. Jaroslava Procházku – predsedu legislatívnej komisie SPK. Súťaže  sa zúčastnilo  22 súťažiacich, z toho 2 ženy. Dosiahnuté výsledky:

  1. miesto: ZACH Marek 97/100
  2. miesto: ZACH Ľubomír 95/100
  3. miesto: ŠALÍK Peter 93/100

V priebehu súťaže nevznikli žiadne mimoriadne udalosti. Strelci vystupovali disciplinovane a dodržiavali bezpečnostné pravidlá a pokyny rozhodcov  pre tento druh súťaže.

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.