Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
 • +421 2 5720 33 11
 •  +421 2 5720 33 21

Nové prednášky pre vedúcich krúžkov KMPPP

kmppp

Omaľovánky POĽOVNÍCI DEŤOM

Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva

Odbor kynológie

 • Vedúci odboru kynológie - +421 910 707 083
 • Špecialista pre kynológiu - +421 910 707 081 
 • Plemenná kniha - +421 948 762 923

viac informácií

Ministerstvo školstva schválilo zmeny v Organizačnom poriadku súťaže KMPPP

IMG 5689 zmensenaOrganizačný poriadok súťaže Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva schválilo vtedajšie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, so zaradením do zoznamu celoštátnych súťaží v rámci pedagogicko-organizačných pokynov súťaže, do kategórie C. Vzhľadom na vzniknuté opakované problémy a nejasnosti v propozíciách, ktorých sme boli svedkami aj na celoštátnych kolách, sme po stretnutí vedúcich krúžkov pristúpili k zmenám a úprave vzorových propozícií. Osvetová komisia SPZ schválila zmeny jednohlasne dňa 7.8.2023. Prezídium SPZ rovnako schválilo zmeny jednohlasne dňa 13.10.2023. Dňa 26.3.2024 schválilo  Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR na náš návrh zmeny v organizačnom poriadku súťaže, ktorý nájdete v prílohe.

Poslaním súťaže je motivovať deti a mládež k zmysluplnému využívaniu voľného času v prírode, viesť a rozvíjať prírodovedné nadanie a sebavzdelávanie v ochrane a poznávaní prírody, docieliť pochopenie a vnímanie poľovníctva ako dôležitej činnosti na trvalo udržateľné, racionálne a cieľavedomé obhospodarovanie a využívanie voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva a súčasti prírodných ekosystémov, prispievať k výmene skúsenosti sprevádzajúcich pedagógov zúčastnených škôl.

Pristúpili sme k nasledovným zmenám oproti vzorovým propozíciám a pôvodnému organizačnému poriadku súťaže. ZMENY BUDÚ PLATNÉ OD ŠKOLSKÉHO ROKA 2024/2025, TEDA OD 1.9.2024!

1. Teoretický test – bola schválená definitívna zmena znenia otázok s odpoveďami rozdelených do štyroch okruhov:

 • Ochrana prírody
 • Poľovníctvo a osveta
 • Kynológia a choroby zveri
 • Zoológia a biológia

Okruh otázok zdravotníckej prípravy nebol menený.

2. Stopy – bez zmien

3. Rastliny, dreviny – zmena názvu na Dreviny, byliny, huby

 • Doplňuje sa 6 druhov húb: Hríb dubový, Kuriatko jedlé, Bedľa vysoká, Muchotrávka zelená, Muchotrávka červená, Hríb satanský
 • do zoznamu drevín sa dopĺňa:
 • dub zimný/cerový/letný
 • buk lesný
 • duglaska tisolistá
 • v texte propozícií nastáva zmena. Doteraz bolo striktne určené, že musia byť používané len živé vetvičky, avšak dovoľuje sa používať aj obrázky.

Nový text znie:

 • pre určovanie drevín môžu byť používané obrázky a vetvičky z drevín alebo skutočné rastliny/byliny/huby, pokiaľ sú k dispozícii a nepatria do skupiny chránených rastlín,
 • na súťaži sa budú používať len fotografie živočíchov poskytnuté a zverejnené SPZ

4. Kynológiavylúčených bolo 35 fotografií psov, ktoré môžu byť stále využívané pri výučbe na rozšírenie vedomostí, avšak vylúčené boli z dôvodu nepoužívania v SK podmienkach, resp. že boli fotografie zlé alebo nerozlíšiteľné plemená, ide o tieto:

pudelpointer (rovnaké foto ako český fúzač),     
bretónsky stavač, taliansky hrubosrstý stavač,   
taliansky durič, basenji, západosibírska lajka (zlé foto, zrejem ČSV), argentínska doga, írsky vodný španiel, jazvečíky – trpaslíčie a králičie (na foto nejde s ničím rozlíšiť!)        
bull teriér, kerry blue teriér, west highland teriér, cairn teriér, manchester teriér, dandie dinmont teriér, skye teriér, škótsky teriér, sealyhamský teriér, austrálsky teriér, jemnosrstý pšeničný teriér

5. Názvoslovie trofejí – bez zmien – nutné doplniť do organizačného poriadku (chýba)

6. Názvoslovie zbraní – pripraviť popis k obrázkom (chýba) a materiál vydať v tlačenej podobe

7. Zoológia – zmena druhových názvov z hôrny na lesný, nutné doplniť do výučbového materiálu foto jarabice, vlka, dopísať do zoznamu kunu skalnú

na súťaži sa budú používať len fotografie živočíchov poskytnuté a zverejnené SPZ

8. Zvuky zveri – bez zmien

9.  Poľovnícke zariadenia – zmenený postup pri odpovedi v prípade solísk, nakoľko bolo uvedené, že odpoveď uznať za správnu ak je názov úplne presný ako v prílohe Poľovnícke zariadenia, v prípade solísk môže ísť aj o názvy Soľník pňový, korýtkový a pod. súčasne by platil len názov presný podľa materiálu, t. j. typ soľníka: pňový (za nesprávne pomenovanie sa strhával bod, hoci v skutočnosti bol správny, len bol zle napísaný súťažiacim)

10. Strelectvo – dopísané do propozícií bude, že streľba sa absolvuje v ľahu a kategória A bude mať možnosť výberu, či bude chcieť strieľať v stoji z trojnožky alebo v ľahu (jednoduchšie pre menšie deti, ktoré nevedia dobre udržať vzduchovku)

11.  Azimut – navrhli sme túto disciplínu zrušiť, nakoľko sa v reálnom živote už nevyužíva, v teréne a pre určenie polohy, či pre orientáciu sa vyučovať naďalej odporúča, avšak navrhnutá bola zmena za Slovenské poľovnícke signály.

Text v propozíciách bude znieť:

 • usporiadateľ zabezpečí CD Slovenské poľovnícke signály, ktoré vydal Klub histórie slovenského poľovníctva pri SPZ v roku 2006
 • zvukové nahrávky sú dostupné voľne na stiahnutie (formát .mp3) na webe SPZ www.polovnictvo.sk alebo v kancelárii SPZ na vyžiadanie,
 • usporiadateľ zabezpečí na súťaž zvuky Slovenských poľovníckych signálov vo formáte .mp3, podľa zoznamu na CD
 • usporiadateľ zabezpečí zariadenie (notebook, mobil a pod.) a reproduktory na prehranie zvukového záznamu,
 • súťažiaci si vylosuje 5 rôznych čísiel a správne odpovie - pomenuje správny názov skladby
 • súťažiaci pristupujú k disciplíne jednotlivo,
 • po prehraní každého zvuku odpovedá písomnou formou, zapísaním názvu skladby do Kontrolného listu,
 • za neúplné, čiastočne dobré pomenovanie signálu strháva rozhodca súťažiacemu 1 b, inak prisúdi 2 b alebo 0 b; rozhodca prisúdi a potvrdí počet bodov podpisom v Kontrolnom liste,
 • časový limit na odpoveď je max. 5 minút,
 • navrhovaný počet rozhodcov: 2.

HODNOTENIE: 1 správna odpoveď = 2 body; jednotlivec môže v disciplíne získať max. 10 b., družstvo 30 b.)

12.       Športová disciplína – chodúle

Na základe pripomienky z porady vedúcich KMPPP bola do propozícií pridaná formulácia, že nášlapná plocha môže mať šírku v rozmedzí od min. 10 cm do max. 20 cm

Schválený nový organizačný poriadok súťaže nájdete v prílohe.

Celoštátnu súťaž Krúžkov mladých priateľov prírody a poľovníctva organizuje Slovenský poľovnícky zväz, so sídlom Štefánikova 10, 811 05 Bratislava. Súťaž vznikla a nepretržite funguje od roku 1974 ako výchovno-vzdelávacia aktivita v odborných teoretických a praktických zručnostiach v oblasti poľovníctva a ochrany prírody, ktorá je určená pre žiakov základných škôl a gymnázií. Súťaže detí žiakov základných škôl a gymnázií sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu škôl, nadväzujú na školskú výučbu a rozvíjajú ju na princípe dobrovoľnej záujmovej činnosti, ktorá vytvára osobitnú motiváciu na rozvíjanie nadania a talentu žiakov na základe ich súťaživosti. Aj pre túto skutočnosť bolo zaradenie súťaže KMPPP dôležité pre ďalší vývoj smerujúci k pozitívnemu vnímaniu poľovníctva na Slovensku.

 

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Organizacny poriadok_KMPPP_2024.pdf)Organizacny poriadok_KMPPP_2024.pdf[Organizačný poriadok KMPPP - PLATNÝ OD 1.9.2024]208 kB
Uložiť tento súbor (organizacny poriadok_KMPPP_schvaleny_MSSR.pdf)organizacny poriadok_KMPPP_schvaleny_MSSR.pdf[Organizačný poriadok KMPPP - PLATNÝ OD 9.10.2018 do 31.8.2024]639 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.