Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

SKÚŠKY DURIČOV

Slovenský poľovnícky zväz- Okresná organizácia v Leviciach v spolupráci
s Lesmi SR,š.p. OZ Levice a  PZ SPZ Biely Kameň Domadice
         u s p o r i a d a

          v dňoch 1. a 2. decembra 2007

           S K Ú Š K Y   D U R I Č O V


PROGRAM :
1.decembra 2007

7.30 hod  - zraz účastníkov skúšok pri kultúrnom dome v Domadiciach
 - veterinárna prehliadka psov
- otvorenie skúšok - I. časť skúšok - spoločná poľovačka na diviačiu zver

2.decembra 2007

pokračovanie skúšok - stopa, poľovný revír OZ Levice, ostrosť - oplôtok Uhliská

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

    Skúšok sa môžu zúčastniť duriče, teriéry, sliediče a jazvečíky, ktoré v deň konania skúšok dosiahli vek 12 mesiacov a nepresahujú výšku v kohútiku 50 cm,  majitelia ktorých včas, do 10.11.2007 podali prihlášku na OkO SPZ Levice a zaplatili do tohto termínu  skúšobný poplatok 1 400,- Sk členovia SPZ a 2 400,- Sk nečlenovia SPZ. Poplatok je možné uhradiť na  sekretariáte OkO SPZ, alebo na č.ú. 1361667753/0200  do 10.11.2007   Pri úhrade po uvedenom termíne organizátor skúšok nemôže garantovať prijatie prihlášky.  

Vodič psa má byť poľovnícky ustrojený, vrátane poľovníckeho klobúka, musí mať pri sebe platný poľovný lístok, zbrojný preukaz, preukaz člena SPZ, potvrdenie o zaplatení skúšobného poplatku, preukaz pôvodu psa, veterinárny preukaz, vodiaci remeň, farbiarsky remeň, hladký pracovný obojok, pušku, náboje, signálnu pomôcku na privolanie psa.

Záujemcov o skúšky prosíme o písomné, alebo telefonické potvrdenie záujmu čo najskôr.

VETERINÁRNE POKYNY


Každý vodič sa musí pred skúškami preukázať veterinárnym potvrdením, že pes bol zaočkovaný proti psinke, besnote, parvoviróze a infekčnej hepatitíde, nie viac ako 1 rok a nie menej ako 4 týždne pred konaním skúšok a okrem toho aj veterinárnym potvrdením nie starším ako 5 dní, že pes je zdravý a nepochádza z miesta nebezpečných nákaz.
Zo skúšok sa vylučujú choré, zoslabnuté psy a honcujúce sa sučky.

Možnosť výcviku v diviačom oplôtku - po dohode so správcom oplôtku Uhliská
p. Húskom, č.tel. 0918334434.


     Peter Kováč             Ing.Jozef Lapin        František Zlehovec
preds.kynol.kom.OkO SPZ     riaditeľ skúšok         tajomník OkO SPZ

Bližšie informácie : OkO SPZ Levice, Dopravná 14  934 01 Levice,č.tel. 036/6312259  

Prílohy:
Uložiť tento súbor (prop-SD.doc)prop-SD.doc[Propozícia]29 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.