Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Oznam pre chovateľov a majiteľov plemena slovenský hrubosrstý stavač.

V súvislosti s rozpormi v chovateľskej základni slovenského hrubosrstého stavača za účelom zabezpečiť zdravý  rozvoj  a šľachtenie  nášho  národného  plemena  Prezídium  Slovenského  poľovníckeho  zväzu  zrušilo chovateľskú radu a dočasne poverilo riadením chovu vedúceho odboru kynológie SPZ.
Dňom 1.3.2014 doporučenie na párenie vystavuje Kynologický odbor SPZ (http://www.polovnictvo.sk/aktuality/kynologia) , ktorý poskytne aj bližšie informácie vo veci chovu SHS.
Dňom 1.3.2014 boli upravené podmienky chovnosti pre plemeno SHS nasledovne :
Pes: 
• exteriér ( výstava) s ocenením minimálne VD.
• ohodnotenie psa trojčlennou bonitačnou komisiou
• výkon (skúšky) :  jesenné skúšky stavačov v I. alebo II. cene
Suka:
• exteriér - výstava - s ocenením minimálne VD.
• ohodnotenie suky trojčlennou bonitačnou komisiou,
• výkon - jesenné skúšky v I - II. cene
Prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu schválilo príspevok pre plemeno slovenský hrubosrstý

stavač za účasť na skúškach poľovnej upotrebiteľnosti psov nasledovne :

JSS s ocenením I.c -  50,- €
JSS s ocenením II.c -  40,- €
VSS s ocenením I.c -  100,- €
VSS s ocenením II.c -  80,- €
MJK, MKS s ocenením I.c -  150,- €
MJK, MKS s ocenením II.c -  100,- €
MJK, MKS s ocenením III.c - 70,- €
Príspevok bude vyplatený majiteľovi SHS na základe ním zaslanej žiadosti s vydokladovaním výsledku skúšok. Súčasťou žiadosti musí byť aj číslo účtu, na ktoré sa v prípade schválenia žiadosti odsúhlasená finančná podpora zašle.

V Bratislave dňa 4.3.2014
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.