Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

KARPATSKÝ POHÁR TATRANSKÝCH DURIČOV

Opodstatnenosť šľachtenia tatranského duriča.
Dňa 07. 10. 2017 usporiadal Klub chovateľov tatranských duričov v Betliari 1. ročník  Karpatského pohára tatranských duričov, CACT, pod záštitou prezidenta OPK a SPZ Ing. Tibora Lebockého, PhD. Slávnostný nástup sa uskutočnil v parku kaštieľa Andrássyovcov. Pri vyzdobenom výrade a ľubozvučných tónoch lesnice otvoril skúšky predseda klubu a zároveň hlavný rozhodca Ing. Jaroslav Jevčák, MBA.
 
Karpatský pohár tatranských duričov sú špeciálne skúšky, ktoré majú potvrdiť oprávnenosť šľachtenia nášho nového národného plemena. Šľachtenie tohto plemena si vyžiadala súčasná doba, rôzne zmeny v poľovníctve ale hlavne štruktúra poľovných revírov a skladba poľovnej zveri. Tatranský durič je zaradený do VI. Skupiny FCI: Duriče, farbiare a príbuzné plemená, v sekcii: 2. Farbiare. Z toho vyplýva aj zámer vyšľachtiť psa pre krátke vyhľadávanie zveri pred výstrelom, no hlavne dohľadávanie zveri po výstrele.

Skúšky pozostávali z dvoch častí. V prvej časti bolo vykonané hodnotenie podľa skúšobného poriadku pre predbežné skúšky farbiarov (PF). Po úspešnom absolvovaní získali psy poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie jelenej, muflonej a danielej zveri. Zámerom hodnotenia bolo posúdiť prenos genetických informácií od plemena bavorský farbiar, hlavne kvalitu nosa, vrodené hlásenie pri zhasnutej zveri a vrodený oznam.

Prvú časť skúšok posudzovali Ing. Vojtech Kovalčík a p. Slavomír Kocík, ktorí vyhodnotili ako najúspešnejšiu Celest od Meňkyho s vodičom Andrejom Pavlovčinom.

V druhej časti sa posudzovalo v diviačom oplôtku. Hodnotili sa disciplíny: odvaha, správanie sa po výstrele, hlasitosť a spôsob práce. Zámerom bolo zhodnotiť prenos vlastností na potomstvo od východzieho plemena slovenský kopov a plemena jazvečík. Hodnotila sa odvaha, hlasitosť a spôsob práce. Všetky disciplíny sa posudzovali v diviačom oplôtku, pričom najprv pes samostatne pracoval s diviačou zverou. Po časovom limite 5-tich minút vstúpili do oplôtku rozhodcovia spolu s vodičom. Na pokyn rozhodcu vodič vystrelil zo zbrane do vzduchu. Hodnotilo sa správanie po výstrele a spôsob práce s diviačou zverou. Dôraz sa kládol na prenasledovanie alebo stavanie diviačej zveri. Tieto disciplíny posudzovali Ing. Jozef Telepun, PhD. a p. Róbert Krahulec. Prísne, avšak spravodlivé posudzovanie v diviačom oplôtku ocenila hlavne početná divácka koróna. Po úspešnom absolvovaní týchto disciplín sa body započítavali do celkového hodnotenia o Karpatský pohár tatranských duričov. Pri neúspešnom absolvovaní niektorej z disciplín v diviačom oplôtku vodič získal iba poľovnú upotrebiteľnosť na predbežných skúškach farbiarov a na pohári neuspel. Najlepšie v druhej časti skúšok si počínal Don Vaľaškovce s vodičom Šimonom Ballom.

Tieto skúšky nám potvrdili opodstatnenosť šľachtenia nášho nového národného plemena. Môžeme konštatovať, že tatranský durič je spoľahlivý pri dohľadávkach postrieľanej zveri ale zároveň odvážny pri diviačej zveri. Bolo by dobré aby sa Karpatský pohár tatranských duričov rozšíril o disciplíny ako sú posliedka, vyháňanie z húštin, sliedenie a správanie sa na stanovišti. Po úspešnom absolvovaní takýchto skúšok budeme mať psíka odvážneho na diviačiu zver s kratším hľadaním ale zároveň odvážneho aj na postrieľanú zver pri dohľadávkach. Tieto skúšky sa stanú najťažšími a najprestížnejšími pre 6. skupinu FCI. Snúbia sa v nich 12. hodinová umelá nepofarbená stopa, vyhľadávanie zveri, odvaha a poslušnosť. A takéto náročné disciplíny môžu zvládnuť iba špičkové psy.

Pre uznanie tohto plemena je ešte veľa práce. Potrebná je aj pomoc širokej slovenskej kynologickej a poľovníckej verejnosti. Treba si uvedomiť, že na dokončenie šľachtenia musí byť perfektný priparovací plán a zodpovedná selekcia. Bez overovania dedičnosti vlôh na skúškach a organizovania jarných zvodov mladých nezískame psa, ktorého šľachtíme. Určite žiadny nový majiteľ šteniatka nechce, aby bolo bojazlivé alebo malo iné psychické poruchy. Pri neodbornom riadení chovu sa to môže ľahko stať, tak ako sa to stáva pri iných plemenách.

Vyhlásenie výsledkov sa opäť konalo v parku pri kaštieli Betliar. Vo výrade pri plápolajúcom ohni ležala ulovená jelenia zver a tak ako za dávnych čias sa konalo aj pasovanie lovca na jeleniara. Za doprovodu fanfár, odovzdal hlavný rozhodca spolu s riaditeľom kancelárie OPK a SPZ PaedDr. Imrichom Šubom, PhD. putovný pohár pre víťaza vodičovi Šimonovi Ballovi so psom Don Vaľaškovce, druhý v poradí sa umiestnil vodič Andrej Pavlovčin so sukou Celest od Meňkyho, tretí v poradí sa umiestnil vodič Stanislav Zaň so psom Rubín Morské oko.

Poďakovanie patrí organizátorom týchto skúšok ako je hlavný výcvikár klubu Ján Piljan, oblastný koordinátor pre Gemer MVDr. Július Ferenc, a ochotným ľuďom z OPK Rožňava, RgO Rožňava, Lesov SR, PZ Čuntava Dobšiná a samozrejme obci Betliar.

V závere musím skonštatovať, že Klub chovateľov tatranských duričov pristupuje k organizovaniu klubových skúšok veľmi zodpovedne, čo svedčí aj o samotnom výbere miesta konania skúšok. Úžasný kaštieľ v Betliari, kde sa konal slávnostný nástup, dal tejto súťaži ohromný punc kvality. Veľmi dôstojné boli aj priestory Loveckého zámočku, kde sa uskutočnilo slávnostné posedenie a porada rozhodcov.

Veľkolepé dodržiavanie poľovníckych a kynologických tradícií prispieva k dobrej propagácií plemena nielen u nás ale aj v zahraničí. Oceňovanie všetkých vodičov hodnotnými vecnými cenami a upomienkovými darčekmi s logom tatranského duriča vždy tradične prispieva k celkovej kvalite skúšok.


Ing. Jozef Telepun, PhD. - rozhodca 
 
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Vitazi-skusok.jpg)Vitazi-skusok.jpg[Víťazí skúšok]158 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.