Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Memoriál Františka Sigeta - 2018

2018 12 02 16 01 59

Prvý decembrový víkend patril XVI. ročníku Memoriálu Františka Sigeta (MFS), ktorý organizačne riadil kynologický odbor ústredia Slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave v spolupráci s OkO SPZ Stropkov, PZ Dolina Oľšavka a Klubom chovateľov duričov.

V predvečer súťaže za prítomnosti predsedu KR SPZ a KR SPK, Ing. Jozefa Jursu, CSc. a predsedu OkO SPZ a OPK Stropkov Mgr. Radoslava Smetanku boli prostredníctvom riaditeľa súťaže p. Júliusa Bundu súťažiaci oboznámení s priebehom skúšok a bol im predstavený rozhodcovský zbor v zložení:

Ing. Jozef Sedlačko – hlavný rozhodca, Bc. Milan Sahajda, Július Bunda, Peter Rusnák, Ing. Jaroslav Jevčák, MBA, Ing. Ján Žofčák a MVDr. František Kluknavský.

 

Medzi hostí zavítal aj Mgr. Andrej Siget, syn p. Františka Sigeta, ktorý pozdravil prítomných a poprial im veľa zdaru na skúškach. Hlavný rozhodca následne vyzval jednotlivých vodičov na vyžrebovanie poradia pre svojich štvornohých zverencov.

Mrazivé ráno dotvorilo neopakovateľnú atmosféru na pútnickom mieste Buková Hôrka, ktoré bolo určené ako miesto zrazu a otvorenia prvého dňa. Na skúšky nastúpilo trinásť psov, ktoré nominovali chovateľské kluby v zmysle štatútu memoriálu. Po úvodných príhovoroch a pokynoch určených účastníkom spoločnej poľovačky na diviačiu zver odovzdal na záver Ing. Jozef Jursa, CSc. predseda Kynologickej rady SPZ medailu za vernosť SPZ pre p. Jána Čumu, dlhoročného poľovného hospodára PZ Dolina Oľšavka.

Následne už nič nebránilo tomu, aby po odtrúbení poľovníckeho signálu všetci prešli do poľovného revíru, ktorý bol veľmi dobre zazverený a predurčoval vhodné podmienky na prácu psov. Už po prvých metroch po začatí pohonu začali padať výstrely a zver sa dostala do pohybu. Náročný terén a  celodenný mráz preveril nielen fyzickú zdatnosť psov, ale aj ich vodičov a strelcov na stanovištiach. Ich spoločná práca však bola odmenená na záver dňa pekným výradom v súlade s poľovníckymi tradíciami. Večer po spoločnej porade rozhodcov a vyhodnotení prvého dňa bolo určené a zverejnené priebežné poradie súťažiacich. Prácu psov ovplyvnila aj prítomnosť vlkov v pohone, s ktorými sa niektorí psy dovtedy nemali možnosť stretnúť.

Na druhý deň ráno sa všetci účastníci presunuli do obce Ladomirová, kde prebiehala ďalšia časť skúšok a to práca v oplôtku, ktorú sledovala početná korona. Po ukončení práce vodiči poslednú disciplínu ktorou bola práca na stope. Všetci s napätím očakávali výsledky neľahkej práce nominovaných psov, ktorí absolvovali postupne všetky časti skúšok.

Slávnostné vyhodnotenie sa uskutočnilo v priestoroch hotela Laborec v Medzilaborciach, ktorý poskytoval zázemie počas celého trvania MFS. Z pôvodného počtu trinásť psov ukončilo skúšky deväť z toho v I. cene päť psov, v II. cene 3 psy a v tretej cene jeden pes.

Víťazom XVI. Memoriálu Františka Sigeta s počtom bodov 208 sa stal pes AMIR z Medvedích vrchov plemena Slovenský kopov s vodičom Ing. Igorom Vittekom a získal tituly Víťaz SR 2018 a CACT a hodnotnú cenu – guľovú poľovnú zbraň, ktorú venovala Slovenská poľovnícka komora od firmy M-HUNT. Na druhom mieste s počtom bodov 203 sa umiestnila sučka jagdterriera ZITA s pod Bankova s vodičom Máriom Vrábelom a tretie miesto s počtom bodov 198 obsadila sučka štajerského duriča GINA z Babového dvora s vodičom Ing. Miroslavom Brenišinom.

Podrobné výsledky sú uvedené v dokumente, ktorý tvorí prílohu pod textom. Prácu psov v pohone je možné posúdiť na zverejnených záznamov ich pohybu tak, ako ich zaznamenali GPS obojky Tracker. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou pričinili o zorganizovanie tohto vrcholového kynologického podujatia.

Na záver mi dovoľte krátku spomienku na pána Františka Sigeta, osobu s ktorou je tento memoriál neodmysliteľne spätý. Bol to veľmi zanietený kynológ, chovateľ a dlhoročný pracovník ÚV SPZ v Bratislave, kde pôsobil ako vedúci odboru kynológie. Svoju prácu vykonával viac ako dvadsať rokov veľmi zanietene a dôsledne. Aktívne sa venoval výcviku psov, zveľaďovaniu a rozširovaniu chovu našich národných plemien, ale aj iných plemien poľovných psov. Bol prednášateľom a skúšobným komisárom pre skúšky z poľovníctva a veľkú časť života vďaka svojim odborným skúsenostiam aj publikačne činný.

Poľovníckej kynológii zdar!

Autor: Ing. Veronika Vallová

Práca psov v pohone podľa GPS obojkov Tracker

 

2018_11_30 18_08_22.jpg2018_11_30 18_17_13.jpg2018_11_30 18_17_30.jpg2018_11_30 18_18_22.jpg2018_11_30 18_18_34.jpg2018_11_30 18_18_42.jpg2018_11_30 18_18_56.jpg2018_11_30 18_19_28.jpg2018_11_30 18_19_53.jpg2018_11_30 18_20_03.jpg2018_11_30 19_18_36.jpg2018_11_30 19_22_11.jpg2018_11_30 19_22_20.jpg2018_11_30 19_24_23.jpg2018_11_30 19_25_16.jpg2018_11_30 19_26_16.jpg2018_11_30 19_27_01.jpg2018_11_30 19_27_31.jpg2018_11_30 19_35_47.jpg2018_11_30 19_44_24.jpg2018_11_30 19_44_49.jpg2018_11_30 19_45_07.jpg2018_11_30 19_46_19.jpg2018_11_30 19_47_22.jpg2018_11_30 19_48_20.jpg2018_11_30 19_49_42.jpg2018_11_30 19_49_59.jpg2018_11_30 19_50_01.jpg2018_11_30 19_50_25.jpg2018_11_30 19_52_17.jpg2018_11_30 19_52_25.jpg2018_11_30 19_53_03.jpg2018_11_30 19_53_53.jpg2018_11_30 19_54_41.jpg2018_11_30 19_55_34.jpg2018_11_30 19_56_01.jpg2018_11_30 19_56_12.jpg2018_11_30 20_02_00.jpg2018_11_30 20_02_19.jpg2018_12_01 07_25_48.jpg2018_12_01 07_33_22.jpg2018_12_01 07_38_25.jpg2018_12_01 07_38_40.jpg2018_12_01 07_39_29.jpg2018_12_01 07_42_11.jpg2018_12_01 07_50_29.jpg2018_12_01 07_50_42.jpg2018_12_01 07_58_25.jpg2018_12_01 07_59_10.jpg2018_12_01 08_00_47.jpg2018_12_01 08_02_28.jpg2018_12_01 08_08_32.jpg2018_12_01 08_08_56.jpg2018_12_01 08_09_06.jpg2018_12_01 08_09_16.jpg2018_12_01 08_09_38.jpg2018_12_01 08_09_43.jpg2018_12_01 08_09_44.jpg2018_12_01 08_09_52.jpg2018_12_01 08_10_00.jpg2018_12_01 08_10_08.jpg2018_12_01 08_10_16.jpg2018_12_01 08_10_22.jpg2018_12_01 08_10_26.jpg2018_12_01 08_10_36.jpg2018_12_01 08_10_56.jpg2018_12_01 08_11_19.jpg2018_12_01 08_11_27.jpg2018_12_01 08_11_33.jpg2018_12_01 08_11_37.jpg2018_12_01 08_11_44.jpg2018_12_01 08_14_35.jpg2018_12_01 08_14_51.jpg2018_12_01 08_14_56.jpg2018_12_01 08_15_08.jpg2018_12_01 08_19_11.jpg2018_12_01 08_20_24.jpg2018_12_01 09_20_46.jpg2018_12_01 09_21_59.jpg2018_12_01 09_22_15.jpg2018_12_01 09_24_13.jpg2018_12_01 09_24_28.jpg2018_12_01 09_25_27.jpg2018_12_01 09_25_47.jpg2018_12_01 09_31_17.jpg2018_12_01 09_31_33.jpg2018_12_01 09_35_13.jpg2018_12_01 09_35_22.jpg2018_12_01 09_35_47.jpg2018_12_01 09_36_03.jpg2018_12_01 09_36_07.jpg2018_12_01 09_37_31.jpg2018_12_01 09_39_29.jpg2018_12_01 10_02_11.jpg2018_12_01 10_05_07.jpg2018_12_01 10_06_10.jpg2018_12_01 10_09_32.jpg2018_12_01 10_24_40.jpg2018_12_01 12_02_09.jpg2018_12_01 12_02_41.jpg2018_12_01 12_09_13.jpg2018_12_01 12_27_40.jpg2018_12_01 15_55_45.jpg2018_12_01 15_56_25.jpg2018_12_01 15_57_24.jpg2018_12_01 15_57_37.jpg2018_12_02 08_38_23.jpg2018_12_02 08_38_34.jpg2018_12_02 08_38_59.jpg2018_12_02 08_39_22.jpg2018_12_02 15_10_18.jpg2018_12_02 15_10_31.jpg2018_12_02 15_10_35.jpg2018_12_02 15_10_42.jpg2018_12_02 15_18_20.jpg2018_12_02 15_19_41.jpg2018_12_02 15_19_57.jpg2018_12_02 15_20_18.jpg2018_12_02 15_58_04.jpg2018_12_02 15_58_29.jpg2018_12_02 16_00_49.jpg2018_12_02 16_01_59.jpg2018_12_02 16_02_04.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Výsledky_MFS 2018.pdf)Výsledky_MFS 2018.pdf[Výsledky]375 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.