Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

58. Memoriál Josefa Kadleca

mjk23V dňoch 8.-10. septembra 2023 sa v poľovných revíroch  PO Durmutz Trnovec nad Váhom a PZ Čierny bažant Diakovce uskutočnil 58. Memoriál Josefa Kadleca, všestranné majstrovstvá Slovenska stavačov s udeľovaním titulov Všestranný víťaz SR 2023 a CACT.

Organizátorom skúšok bola Okresná organizácia SPZ v Šali v spolupráci s ústredím Slovenského poľovníckeho zväzu.

Skúšok sa zúčastnilo 21 stavačov, z ktorých úspešne absolvovalo 10 psov. Z toho skúšky ukončilo 8 psov v I. cene a  2 psy v II. cene.

Víťazom Memoriálu sa stal NKS  BEKY Z ORAVSKÝCH LESOV, ktorého viedol JURČÁK ONDREJ, ktorý okrem titulu Všestranný víťaz SR 2023 získal aj špeciálnu cenu za najlepšiu prácu v lese. Špeciálne ocenenie za najlepšiu prácu vo vode získal druhý v celkovom poradí MKS VADÁSZFAI  VIDRA domáceho vodiča Zoltána Nagya a na treťom mieste sa umiestnil NDrS GROLL OD HUDECA so svojim vodičom Patrikom Hudecom. Najlepšiu prácu v poli rozhodcovia udelili zástupcovi nášho národného plemena a získal ju SHS ELVIN Z KRAČÍC vodiča Jána Milošoviča.

Memoriál bol zorganizovaný na výbornej úrovni najmä vďaka členom vedenia OkO SPZ Šaľa a členom poľovníckych organizácií, ktoré prepožičali svoj revír na zorganizovanie tejto vrcholovej akcie SPZ. Taktiež veľké poďakovanie patrí sponzorom, ktorí prispeli výraznou mierou jednak k organizačnému zabezpečeniu ale aj k množstvu cien, takže žiadny vodič zo skúšok neodchádzal s prázdnymi rukami.

Podrobné výsledky Memoriálu Josefa Kadleca sú zverejnené v priloženej tabuľke a momentky zo skúšok si môžete pozrieť vo fotogalérii zo skúšok.

Vodiči:

MP7_1.jpgMP7_2.jpgMP7_3.jpgMP7_4.jpgMP7_5.jpgMP7_6.jpgMP7_7.jpgMP7_8.jpgMP7_9.jpgMP7_10.jpgMP7_11.jpgMP7_12.jpgMP7_13.jpgMP7_14.jpgMP7_15.jpgMP7_16.jpgMP7_17.jpgMP7_18.jpgMP7_19.jpgMP7_20.jpgMP7_21.jpg

 

8. Sept.

MP7_8649.jpgMP7_8650.jpgMP7_8653.jpgMP7_8656.jpgMP7_8657.jpgMP7_8658.jpgMP7_8659.jpgMP7_8660.jpgMP7_8661.jpgMP7_8662.jpgMP7_8663.jpgMP7_8664.jpgMP7_8666.jpgMP7_8668.jpgMP7_8670.jpgMP7_8671.jpgMP7_8672.jpgMP7_8673.jpgMP7_8674.jpgMP7_8675.jpgMP7_8677.jpgMP7_8679.jpgMP7_8680.jpgMP7_8681.jpgMP7_8683.jpgMP7_8684.jpgMP7_8686.jpgMP7_8687.jpgMP7_8688.jpgMP7_8689.jpgMP7_8691.jpgMP7_8692.jpgMP7_8693.jpgMP7_8694.jpgMP7_8695.jpgMP7_8697.jpgMP7_8698.jpgMP7_8699.jpgMP7_8700.jpgMP7_8701.jpgMP7_8704.jpgMP7_8705.jpgMP7_8706.jpgMP7_8707.jpgMP7_8709.jpgMP7_8710.jpgMP7_8711.jpgMP7_8712.jpgMP7_8713.jpgMP7_8715.jpgMP7_8717.jpgMP7_8718.jpgMP7_8719.jpgMP7_8720.jpgMP7_8721.jpgMP7_8722.jpgMP7_8723.jpgMP7_8725.jpgMP7_8726.jpgMP7_8727.jpgMP7_8728.jpgMP7_8729.jpgMP7_8730.jpgMP7_8731.jpgMP7_8732.jpgMP7_8733.jpgMP7_8734.jpgMP7_8735.jpgMP7_8736.jpgMP7_8739.jpgMP7_8740.jpgMP7_8741.jpgMP7_8743.jpgMP7_8744.jpgMP7_8745.jpgMP7_8746 (2).jpgMP7_8746.jpgMP7_8747.jpgMP7_8748.jpgMP7_8749.jpgMP7_8750.jpgMP7_8751.jpgMP7_8752.jpgMP7_8753.jpgMP7_8754.jpgMP7_8756.jpgMP7_8757.jpgMP7_8758.jpgMP7_8759.jpgMP7_8760.jpgMP7_8761.jpgMP7_8762.jpgMP7_8763.jpgMP7_8764.jpgMP7_8765.jpgMP7_8768.jpgMP7_8770.jpgMP7_8772.jpgMP7_8773.jpgMP7_8774.jpgMP7_8775.jpgMP7_8776.jpgMP7_8778.jpgMP7_8779.jpgMP7_8780.jpgMP7_8782.jpgMP7_8783.jpgMP7_8784.jpgMP7_8785.jpgMP7_8786.jpgMP7_8787.jpgMP7_8788.jpgMP7_8789.jpgMP7_8790.jpgMP7_8791.jpgMP7_8792.jpgMP7_8793.jpgMP7_8795.jpgMP7_8796.jpgMP7_8797.jpgMP7_8798.jpgMP7_8799.jpgMP7_8800.jpgMP7_8802.jpgMP7_8803.jpgMP7_8804.jpgMP7_8805.jpgMP7_8806.jpgMP7_8807.jpgMP7_8808.jpgMP7_8809.jpgMP7_8810.jpgMP7_8811.jpgMP7_8812.jpgMP7_8813.jpgMP7_8814.jpgMP7_8815.jpgMP7_8816.jpgMP7_8817.jpgMP7_8818.jpgMP7_8819.jpgMP7_8820.jpgMP7_8821.jpgMP7_8822.jpgMP7_8823.jpgMP7_8824.jpgMP7_8825.jpgMP7_8826.jpgMP7_8827.jpgMP7_8828.jpgMP7_8829.jpgMP7_8830.jpgMP7_8831.jpgMP7_8832.jpgMP7_8833.jpgMP7_8834.jpgMP7_8835.jpgMP7_8836.jpgMP7_8837.jpgMP7_8838.jpgMP7_8839.jpgMP7_8840.jpgMP7_8841.jpgMP7_8842.jpgMP7_8843.jpgMP7_8844.jpgMP7_8845.jpgMP7_8846.jpgMP7_8847.jpgMP7_8848.jpgMP7_8849.jpgMP7_8850.jpgMP7_8852.jpgMP7_8854.jpgMP7_8855.jpgMP7_8856.jpgMP7_8857.jpgMP7_8858.jpgMP7_8859.jpgMP7_8860.jpg

 

9. Sept.

MP7_8862.jpgMP7_8863.jpgMP7_8865.jpgMP7_8866.jpgMP7_8867.jpgMP7_8868.jpgMP7_8869.jpgMP7_8872.jpgMP7_8873.jpgMP7_8874.jpgMP7_8877.jpgMP7_8880.jpgMP7_8882.jpgMP7_8882a.jpgMP7_8884.jpgMP7_8885.jpgMP7_8887.jpgMP7_8889.jpgMP7_8890.jpgMP7_8892.jpgMP7_8893.jpgMP7_8894.jpgMP7_8895.jpgMP7_8900.jpgMP7_8901.jpgMP7_8902.jpgMP7_8903.jpgMP7_8904.jpgMP7_8905.jpgMP7_8907.jpgMP7_8908.jpgMP7_8910.jpgMP7_8911.jpgMP7_8912.jpgMP7_8913.jpgMP7_8943.jpgMP7_8944.jpgMP7_8944a.jpgMP7_8945.jpgMP7_8946.jpgMP7_8948.jpgMP7_8949.jpgMP7_8950.jpgMP7_8951.jpgMP7_8952 (2).jpgMP7_8953.jpgMP7_8954.jpgMP7_8955.jpgMP7_8956.jpgMP7_8957.jpgMP7_8958.jpgMP7_8959.jpgMP7_8960.jpgMP7_8961.jpgMP7_8966.jpgMP7_8968.jpgMP7_8969.jpgMP7_8970.jpgMP7_8971.jpgMP7_8972.jpgMP7_8973.jpgMP7_8974.jpgMP7_8975.jpgMP7_8979.jpgMP7_8980.jpgMP7_8981.jpgMP7_8982.jpgMP7_8983.jpgMP7_8988.jpgMP7_8989.jpgMP7_8993.jpgMP7_8994.jpgMP7_8995.jpgMP7_8996.jpgMP7_8998.jpgMP7_8999.jpgMP7_9000.jpgMP7_9001.jpgMP7_9002.jpgMP7_9003.jpgMP7_9004.jpgMP7_9005.jpgMP7_9006.jpgMP7_9007.jpgMP7_9008.jpgMP7_9009.jpgMP7_9010.jpgMP7_9011.jpgMP7_9012.jpgMP7_9013.jpgMP7_9014.jpgMP7_9015.jpgMP7_9016.jpgMP7_9017.jpgMP7_9018.jpgMP7_9019.jpgMP7_9020.jpgMP7_9021.jpgMP7_9022.jpgMP7_9023.jpgMP7_9024.jpgMP7_9025.jpgMP7_9026.jpgMP7_9027.jpgMP7_9028.jpgMP7_9029.jpgMP7_9030.jpgMP7_9031.jpgMP7_9032.jpgMP7_9033.jpgMP7_9034.jpgMP7_9035.jpgMP7_9036.jpgMP7_9037.jpgMP7_9038.jpgMP7_9039.jpgMP7_9040.jpgMP7_9041.jpgMP7_9042.jpgMP7_9043.jpgMP7_9044.jpgMP7_9045.jpgMP7_9046.jpgMP7_9047.jpgMP7_9048.jpgMP7_9049.jpgMP7_9050.jpgMP7_9051.jpgMP7_9052.jpgMP7_9053.jpgMP7_9054.jpgMP7_9055.jpgMP7_9056.jpgMP7_9057.jpgMP7_9058.jpgMP7_9059.jpgMP7_9060.jpgMP7_9061.jpgMP7_9062.jpgMP7_9063.jpgMP7_9064.jpgMP7_9065.jpgMP7_9066.jpgMP7_9067.jpgMP7_9068.jpgMP7_9069.jpgMP7_9070.jpgMP7_9071.jpgMP7_9072.jpgMP7_9073.jpgMP7_9074.jpgMP7_9075.jpgMP7_9076.jpgMP7_9077.jpgMP7_9078.jpgMP7_9079.jpgMP7_9080.jpgMP7_9081.jpgMP7_9083.jpgMP7_9085.jpgMP7_9086.jpgMP7_9090.jpgMP7_9091.jpgMP7_9092.jpgMP7_9093.jpgMP7_9094.jpgMP7_9095.jpgMP7_9096.jpgMP7_9097.jpgMP7_9098.jpgMP7_9099.jpgMP7_9100.jpgMP7_9102.jpgMP7_9105.jpgMP7_9106.jpgMP7_9107.jpgMP7_9109.jpgMP7_9110.jpgMP7_9112.jpgMP7_9113.jpgMP7_9114.jpgMP7_9118.jpgMP7_9119.jpgMP7_9120.jpgMP7_9121.jpgMP7_9122.jpgMP7_9123.jpgMP7_9124.jpgMP7_9126.jpgMP7_9127.jpgMP7_9128.jpgMP7_9129.jpgMP7_9130.jpgMP7_9133.jpgMP7_9135.jpgMP7_9136.jpgMP7_9138.jpgMP7_9140.jpgMP7_9142.jpgMP7_9143.jpgMP7_9144.jpgMP7_9145.jpgMP7_9146.jpgMP7_9147.jpgMP7_9148.jpgMP7_9149.jpgMP7_9150.jpgMP7_9151.jpgMP7_9153.jpgMP7_9154.jpgMP7_9155.jpgMP7_9156.jpgMP7_9157.jpgMP7_9158.jpgMP7_9160.jpgMP7_9161.jpgMP7_9162.jpgMP7_9163.jpgMP7_9164.jpgMP7_9167.jpgMP7_9168.jpgMP7_9169.jpgMP7_9170.jpgMP7_9171.jpgMP7_9172.jpgMP7_9173.jpgMP7_9175.jpgMP7_9176.jpgMP7_9177.jpgMP7_9178.jpgMP7_9179.jpgMP7_9180.jpgMP7_9181.jpgMP7_9182.jpgMP7_9184.jpgMP7_9185.jpgMP7_9186.jpgMP7_9187.jpgMP7_9192.jpg

 

10. Sept.

MP7_9193.jpgMP7_9194.jpgMP7_9196.jpgMP7_9197.jpgMP7_9198.jpgMP7_9200.jpgMP7_9201.jpgMP7_9202.jpgMP7_9203.jpgMP7_9204.jpgMP7_9205.jpgMP7_9207.jpgMP7_9208.jpgMP7_9209.jpgMP7_9210.jpgMP7_9211.jpgMP7_9213.jpgMP7_9214.jpgMP7_9215.jpgMP7_9216.jpgMP7_9219.jpgMP7_9221.jpgMP7_9223.jpgMP7_9226.jpgMP7_9227.jpgMP7_9228.jpgMP7_9229.jpgMP7_9231.jpgMP7_9232.jpgMP7_9233.jpgMP7_9234.jpgMP7_9235.jpgMP7_9236.jpgMP7_9238.jpgMP7_9243.jpgMP7_9244.jpgMP7_9247.jpgMP7_9249.jpgMP7_9252.jpgMP7_9254.jpgMP7_9255.jpgMP7_9256.jpgMP7_9257.jpgMP7_9258.jpgMP7_9259.jpgMP7_9260.jpgMP7_9262.jpgMP7_9264.jpgMP7_9265.jpgMP7_9270.jpgMP7_9271.jpgMP7_9272.jpgMP7_9274.jpgMP7_9277.jpgMP7_9279.jpgMP7_9280.jpgMP7_9281.jpgMP7_9283.jpgMP7_9284.jpgMP7_9285.jpgMP7_9286.jpgMP7_9288.jpgMP7_9289.jpgMP7_9291.jpgMP7_9292.jpgMP7_9293.jpgMP7_9295.jpgMP7_9296.jpgMP7_9298.jpgMP7_9299.jpgMP7_9300.jpgMP7_9302.jpgMP7_9303.jpgMP7_9304.jpgMP7_9305.jpgMP7_9306.jpgMP7_9307.jpgMP7_9308.jpgMP7_9309.jpgMP7_9310.jpgMP7_9312.jpgMP7_9314.jpgMP7_9315.jpgMP7_9316.jpgMP7_9317.jpgMP7_9318.jpgMP7_9319.jpgMP7_9320.jpgMP7_9322.jpgMP7_9323.jpgMP7_9325.jpgMP7_9326.jpgMP7_9327.jpgMP7_9328.jpgMP7_9329.jpgMP7_9330.jpgMP7_9331.jpgMP7_9332.jpgMP7_9333.jpgMP7_9335.jpgMP7_9336.jpgMP7_9337.jpgMP7_9338.jpgMP7_9339.jpgMP7_9341.jpgMP7_9342.jpgMP7_9343.jpgMP7_9344.jpgMP7_9345.jpgMP7_9348.jpgMP7_9349.jpgMP7_9350.jpgMP7_9351.jpgMP7_9353.jpgMP7_9356.jpgMP7_9358.jpgMP7_9359.jpgMP7_9362.jpgMP7_9364.jpgMP7_9365.jpgMP7_9366.jpgMP7_9370.jpgMP7_9373.jpgMP7_9374.jpgMP7_9375.jpgMP7_9376.jpgMP7_9377.jpgMP7_9379.jpgMP7_9381.jpgMP7_9383.jpgMP7_9384.jpgMP7_9385.jpgMP7_9386.jpgMP7_9387.jpgMP7_9388.jpgMP7_9389.jpgMP7_9390.jpgMP7_9391.jpgMP7_9392.jpgMP7_9394.jpgMP7_9395.jpgMP7_9397.jpgMP7_9399.jpgMP7_9401.jpgMP7_9402.jpgMP7_9403.jpgMP7_9405.jpgMP7_9406.jpgMP7_9407.jpgMP7_9408.jpgMP7_9409.jpgMP7_9410.jpgMP7_9413.jpgMP7_9415.jpgMP7_9416.jpgMP7_9418.jpgMP7_9419.jpgMP7_9421.jpgMP7_9422.jpgMP7_9423.jpgMP7_9424.jpgMP7_9425.jpgMP7_9426.jpgMP7_9427.jpgMP7_9428.jpgMP7_9430.jpgMP7_9431.jpgMP7_9432.jpgMP7_9434.jpgMP7_9440.jpgMP7_9442.jpgMP7_9443.jpgMP7_9444.jpgMP7_9445.jpgMP7_9446.jpgMP7_9450.jpgMP7_9452 (2).jpgMP7_9453.jpgMP7_9454.jpgMP7_9456.jpgMP7_9457.jpgMP7_9458.jpgMP7_9459.jpgMP7_9461 (2).jpgMP7_9463.jpgMP7_9464.jpgMP7_9465 (2).jpgMP7_9465.jpgMP7_9466.jpgMP7_9469.jpgMP7_9470.jpgMP7_9471.jpgMP7_9475.jpgMP7_9478.jpgMP7_9479.jpgMP7_9480 (2).jpgMP7_9481.jpgMP7_9483.jpgMP7_9484.jpgMP7_9485.jpgMP7_9487.jpgMP7_9488.jpgMP7_9489.jpgMP7_9490.jpgMP7_9492.jpgMP7_9493.jpgMP7_9496.jpgMP7_9498.jpgMP7_9499.jpgMP7_9500.jpgMP7_9502.jpgMP7_9503.jpgMP7_9505.jpgMP7_9506.jpgMP7_9509.jpgMP7_9510.jpgMP7_9513.jpgMP7_9515.jpgMP7_9516.jpgMP7_9517.jpgMP7_9518.jpgMP7_9519.jpgMP7_9523.jpgMP7_9524.jpgMP7_9525.jpgMP7_9526.jpgMP7_9528.jpgMP7_9529.jpgMP7_9530.jpgMP7_9531.jpgMP7_9532.jpgMP7_9534.jpgMP7_9535.jpgMP7_9537.jpgMP7_9538.jpgMP7_9540.jpgMP7_9542.jpgMP7_9543.jpgMP7_9545.jpgMP7_9547.jpgMP7_9548.jpgMP7_9549.jpgMP7_9550.jpgMP7_9551.jpgMP7_9553.jpgMP7_9554.jpgMP7_9555.jpgMP7_9556.jpgMP7_9557.jpgMP7_9558.jpgMP7_9560.jpgMP7_9564.jpgMP7_9566.jpgMP7_9568.jpgMP7_9569.jpgMP7_9570.jpgMP7_9571.jpgMP7_9575.jpgMP7_9576.jpgMP7_9578.jpgMP7_9579.jpgMP7_9580.jpgMP7_9581.jpgMP7_9582.jpgMP7_9583.jpgMP7_9584.jpgMP7_9585.jpgMP7_9586.jpgMP7_9588.jpgMP7_9590.jpgMP7_9591.jpgMP7_9592.jpgMP7_9593.jpgMP7_9594.jpgMP7_9596.jpgMP7_9597.jpgMP7_9598.jpgMP7_9599.jpgMP7_9600.jpgMP7_9601.jpgMP7_9602.jpgMP7_9603.jpgMP7_9604.jpgMP7_9605.jpgMP7_9606.jpgMP7_9607.jpgMP7_9608.jpgMP7_9609.jpgMP7_9610.jpgMP7_9611.jpgMP7_9613.jpgMP7_9614.jpgMP7_9615.jpgMP7_9616.jpgMP7_9617.jpgMP7_9618.jpgMP7_9619.jpgMP7_9620.jpgMP7_9621.jpgMP7_9622.jpgMP7_9624.jpgMP7_9625.jpgMP7_9626.jpgMP7_9627.jpgMP7_9628.jpgMP7_9629.jpgMP7_9630.jpgMP7_9632.jpgMP7_9634.jpgMP7_9635.jpgMP7_9636.jpgMP7_9637.jpgMP7_9638.jpgMP7_9639.jpgMP7_9640.jpgMP7_9641.jpgMP7_9642.jpgMP7_9643.jpgMP7_9644.jpgMP7_9645.jpgMP7_9646.jpgMP7_9647.jpgMP7_9648.jpgMP7_9649.jpgMP7_9650.jpgMP7_9651.jpgMP7_9652.jpgMP7_9653.jpgMP7_9654.jpgMP7_9655.jpgMP7_9656.jpgMP7_9657.jpgMP7_9658.jpgMP7_9659.jpgMP7_9660.jpgMP7_9661.jpgMP7_9662.jpgMP7_9665.jpgMP7_9667.jpgMP7_9669.jpgMP7_9670.jpgMP7_9671.jpgMP7_9672.jpgMP7_9673.jpgMP7_9675.jpgMP7_9676.jpgMP7_9678.jpgMP7_9679.jpgMP7_9680.jpgMP7_9681.jpgMP7_9682.jpgMP7_9683.jpgMP7_9684.jpgMP7_9685.jpgMP7_9686.jpgMP7_9687.jpgMP7_9688.jpgMP7_9689.jpgMP7_9690.jpgMP7_9691.jpgMP7_9692.jpgMP7_9693.jpgMP7_9694.jpgMP7_9696.jpgMP7_9697.jpgMP7_9698.jpgMP7_9699.jpgMP7_9700.jpgMP7_9701.jpgMP7_9702.jpgMP7_9703.jpgMP7_9704.jpgMP7_9705.jpgMP7_9707.jpgMP7_9708.jpgMP7_9709.jpgMP7_9710.jpgMP7_9711.jpgMP7_9712.jpgMP7_9713.jpgMP7_9714.jpgMP7_9715.jpgMP7_9717.jpgMP7_9718.jpgMP7_9719.jpgMP7_9720.jpgMP7_9721.jpgMP7_9722.jpgMP7_9724.jpgMP7_9725.jpgMP7_9727.jpgMP7_9728.jpgMP7_9729.jpgMP7_9731.jpgMP7_9732.jpgMP7_9733.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Výsledky z MJK_2023.pdf)Výsledky z MJK_2023.pdf[Výsledky]634 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.