Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Kultúrny stánok svetového poľovníctva na Slovensku

Palárikovský kaštieľ sa dňa 21. 10. 2006 stal dejiskom významnej udalosti, nielen pre slovenské poľovníctvo, ale aj pre celosvetovú poľovnícku organizáciu. Podpisom zmluvy medzi Slovenskou republikou a CIC, sa zavŕšilo osemročné snaženie iniciátorov, Slovenského poľovníckeho zväzu, CIC a rodiny Károlyiovcov 
Celý vývoj vzniku tejto myšlienky začal u Ing. Molnára, ktorý v knihe Od Nových Zámkov po Paríž, odhalil históriu vzniku CIC. Pri oslavách 70. výročia vzniku myšlienky založiť CIC prišiel Ing. M. Lipka s nápadom založiť v palárikovskom kaštieli stálu expozíciu tejto celosvetovej poľovníckej organizácie. Odvtedy sa začal celý rad rokovaní v rámci generálnych zhromaždení CIC s rôznymi ministrami pôdohospodárstva SR (P. Baco, P. Koncoš, Zs. Simon, M. Jurena) a generálnymi riaditeľmi Lesov SR š. p. (B. Možucha, K. Vinš, I. Olajec). Najväčšiu zásluhu a najväčšie množstvo práce odviedol Ing. M. Číž, predseda osvetovej komisie SPZ, ktorý je zároveň viceprezidentom komisie CIC pre poľovníctvo v umení, kultúru a históriu, za čo mu patrí v mene všetkých  slovenských poľovníkov srdečné poďakovanie. Prípravou zmluvy bol zo strany CIC poverený Slovenský poľovnícky zväz, ktorý sa celej úlohy s úspechom zhostil a tak pripravil vhodné podmienky pre dôstojné podpísanie vzájomnej zmluvy. Jej podpisom vznikol zaujímavý trojuholník svetového poľovníctva, Keď vo Viedni je sídlo organizácie, v Budakezsi sídli sekretariát a v Palárikove bude stála expozícia CIC.
Pri hlavnom vchode privítal hostí gróf József Károlyi, ktorý je vnukom Ľudovíta Károlyiho niekdajšieho vlastníka palárikovského kaštieľa a Dr. Imrich Šuba, výkonný riaditeľ SPZ.
Mnoho známych osobností sa zúčastnilo tohto významného aktu, čo potvrdzuje obrovský význam tohto kroku v očiach svetového poľovníctva. Sám prezident CIC Ing. Dieter Schramm sa vyjadril: - Málo komu sa podarí dať dokopy výkonný výbor CIC mimo oficiálnych zasadnutí, ale Vám, poľovníkom zo Slovenska sa to podarilo. - 
Orgány CIC ďalej reprezentovali viceprezidenti CIC gróf Colloredo - Mannsfeld Rudolf, Dr. Pejrone Carlo Alberto a Dr. Schwarzenbach Francois ako aj La Roche Emmanuel, prezident komisie poľovníctvo v umení, históriu a kultúru. Prítomní boli aj predstavitelia poľovníckych zväzov mnohých štátov. Lichtensteinsko zastupoval Heinz Meier, Rakúsko Dr. Gürtler Rudolf, Maďarsko István Pintér, Švédsko Wendt Alexander, Irán Yazdani Abdolali, Česko JUDr. Kovařík Ján viceprezident ČMMJ, Neculai Selaru bol predstaviteľom Rumunska a prítomní boli aj ďalší členovia a delegácie jednotlivých krajín. Slovenské štátne orgány boli zastúpené Ľ. Jahnátkom, ministrom hospodárstva, Viliamom Turským, štátnym tajomníkom ministerstva hospodárstva, Jánom Slabým, Agneš Biró, poslankyňou NR SR, ktorá je zároveň predsedkyňou poslaneckého výboru pre Poľnohospodárstvo a životné prostredie. Slovenský poľovnícky zväz, ktorý sa najviac pričinil o vznik tejto expozície má úlohu v rámci celého budovania expozície splnomocnenca CIC a preto zmluvu podpisoval Ing. M. Lipka za SPZ, za Slovenskú republiku ako zástupca vlastníka kaštieľa podpisoval zmluvu Ing. J. Štefánik, výrobno - technický riaditeľ Lesov SR š. p., poverený generálnym riaditeľom Lesov SR. Za CIC zmluvu podpísali Ing. Dieter Schramm, prezident CIC, gróf Colloredo - Mannsfeld viceprezident CIC a gróf József Károlyi vykonávateľ za CIC. Každý účastník tohto podujatia bol poctený pamätnou grafikou od akademického maliara V. Bilčíka, ktorú zabezpečoval Slovenský poľovnícky zväz. Slávnostný kolorit podpisu zmluvy umocňovali elegantné priestory hlavnej sály palárikovského kaštieľa a nádherný spoločenský večer. 22. 10. 2006 sa uskutočnila slávnostná Svätohubertovská omša v parku kaštieľa za pomoci Strednej lesníckej školy v Banskej Štiavnici a múzea vo Svätom Antone. Po slávnostnej omši bol zasadený na počesť tejto udalosti strom CIC. Pri slávnostnom obede všetky zúčastnené strany popriali veľa úspechov tejto expozícii a ocenili vynikajúcu organizáciu a vysokú kultúrnu úroveň celého podujatia. Delegácie jednotlivých krajín na tvári miesta prišli s mnohými nápadmi ako a čím by mohli prispieť k zviditeľneniu poľovníctva svojej krajiny a tým aj obohateniu celej expozície.
Zatiaľ stála expozícia pozostáva z exponátov, ktoré informujú o poľovníctve jednotlivých krajín s typickými trofejami daného regiónu. Vystavené sú tiež fotografie zakladateľov CIC, všetkých prezidentov a generálnych sekretárov. Teraz keď je zmluva podpísaná, by sa mali zrealizovať všetky ďalšie časti tohto projektu, vytvorenie medzinárodnej poľovníckej knižnice, dopracovanie informácií o činnosti jednotlivých komisií CIC, vytvorenie izieb, ktoré budú nazvané podľa jednotlivých štátov s typickými expozíciami tej - ktorej krajiny. Rokujeme tiež o možnosti zabezpečenia a inštalácie trofejí zástupcov jeleňovitých z celého sveta. Touto prácou je poverený Slovenský poľovnícky zväz. Čaká nás neľahká úloha ale myslíme si, že ej realizácia bude v prospech nielen slovenského poľovníctva, ale napomôže aj šíreniu dobrého mena Slovenskej republiky.
V prvom štádiu bude táto expozícia dostupná pre odborné kruhy a pre účastníkov rôznych poľovníckych podujatí. V ďalších fázach uvažujeme o dňoch otvorených dverí pre širokú poľovnícku, ale aj nepoľovnícku verejnosť.
Zmluva je teda podpísaná a jej obsah začíname realizovať v praxi. Dôležité je, že slovenskí poľovníci zastúpení Slovenským poľovníckym zväzom, znovu raz obhájili svoje prednostné postavenie vo svete, čoho dôkazom je skutočnosť, že kultúrny stánok celosvetovej poľovníckej organizácie CIC bude mať svoju stálu expozíciu na Slovensku v palárikovskom kaštieli, teda tam, kde v novembri 1928, práve pred 78 rokmi prvýkrát vznikla myšlienka vzniku CIC.
Text: PaedDr. I. Šuba, výkonný riaditeľ SPZ -1
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Zlom_def.jpg)Zlom_def.jpg[Kultúrny stánok svetového poľovníctva na Slovensku]739 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.