Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

LEVICKÉ POĽOVNÍCKE DNI 2007

SVETOVÉ   POĽOVNÍCTVO A POĽOVNÍCKY  TURIZMUS

 
Vo štvrtok  22. marca sa v Dome kultúry Družba v Leviciach už 12-ty krát otvoria dvere  Levických poľovníckych dní
Toto podujatie sa za roky svojej existencie stalo významným medzinárodným stretnutím milovníkov prírody všetkých generácií,  poľovníkov a poľovníckych odborníkov strednej Európy. Podujatie je doplnené  bohatým sprievodným programom ktorého nosnou časťou je výstava „Príroda okolo nás“,  odborný seminár s aktuálnou témou: „ Svetové poľovníctvo a poľovnícky turizmus“   a 12. ročník Medzinárodný festival filmov s tematikou poľovníctvo a príroda Hubertlov - Levice 2007.
Výstava potrvá do soboty 31. marca. Na seminári vystúpia poprední odborníci na problematiku poľovníctva vo svete, zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka a Maďarska. Na seminári sa zúčastnia mnohí významní hostia i  zástupcovia CIC a FACE.

Program LPD 2007 :

17.3.2007    Videosúťaž - neverejné hodnotenie
22.3.2007 - otvorenie LPD a výstavy, vernisáž, vyhodnotenie súťaží
                      /  festivalu filmov,
                      a detskej výtvarnej súťaže Príroda očami detí/
23.3. 2007- bodovanie zlatých trofejí, program pre zahraničných hostí,
24.3.2007 - seminár, predajné trhy poľovníckych  potrieb, oblečenia,
                      literatúry
31.3.2007 - ukončenie výstavy

Majitelia medajlových trofeí budú mať jedinečnú možnosť získať ohodnotenie komisiou CIC pre hodnotenie trofeí - kontaktujte ústredie SPZ, Śtefánikova 10, 811 05 Bratislava, tel.č.  02/524 98990, e-mail  spz@ poľovníctvo.sk.


Odborný seminár s medzinárodnou účasťou

SVETOVÉ   POĽOVNÍCTVO
A POĽOVNÍCKY  TURIZMUS

ktorý sa uskutoční
   dňa 24. marca 2007   o 9.00 hod.
         v Dome kultúry Družba
v Leviciach
 pod záštitou

MINISTRA PÔDOHOSPODÁRSTVA SR


Vložné je 500,- Sk

Zahrňuje : konferenčné materiály, prenájom miestností a techniky,
občerstvenie a obed

Vložné uhradiť na osobitný účet :
VÚB Levice
variabilný symbol   : 240307
konštantný symbol : 0308
číslo účtu:  144 9221254/0200

poukážkou alebo prevodným príkazom.

Záväznú prihlášku s potvrdením o zaplatení zašlite na
OkO SPZ Levice, Dopravná 14, 93403 Levice .
Tel.: 036 6312 259,  Mob.: 0908 862 971, 0905 159 365
                                  
do 10.3. 2007

Žiadame Vás o dodržanie termínu!
 
Program:
 
8.00     Prezentácia účastníkov

9.00     Otvorenie  a príhovory hostí,
            MP SR, SPZ, primátor mesta Levice


9.20     Poľovníctvo na Slovensku v roku 2007
            Dugovič,L., Hlásnik,J.


9.40     Poľovnícky turizmus a ochrana prírody          
            Hell,P., Mizerák,J., Urban,P., Slamečka,J.,

10.00   Svetové poľovníctvo z pohľadu  C.I.C                              
            Wollscheid,K-U.,

10.30   Poľovnícky turizmus v š.p. Lesy SR
            Minďáš,J., Štefánik,J., Kuric,P.

10.50   Poľovníctvo vo svete - aktuálne otázky
            Mensching.G.,


11.20   Vplyv poľovníckeho turizmu na ekonomiku poľovníctva
            a kvalitu populácií zveri v Rusku  - Meľnikov,V. K.,

11.50   Prestávka

12.10   Vplyv poľovníckej turistiky na chov zveri 
            v Maďarsku - Feiszt,O.,

12.40   Poľovnícky turizmus a jeho perspektívy
            v Chorvátsku - Grubešič, M.
                                             
13.10   Skúsenosti zahraničného poľovníka                           
              Winkelmayer,R.,

13.40   Riziká poľovníckeho turizmu z pohľadu   zdravia
            zvierat a človeka - Bíreš,J. a kol.
   
14.00    Poľovnícke zvyky a kultúra vo svete
             Číž,M.


14.20    Poľovnícky turizmus na Slovensku očami poľovníckej
              kancelárie TATRALOV  - Bezák,I.,

14.40    Záver seminára

15.00    Obed


Záväzná prihláška na odborný seminár

„SVETOVÉ POĽOVNÍCTVO A POĽOVNÍCKY TURIZMUS“


ktorý sa bude konať v Leviciach dňa 24. 03. 2007
(tento diel vyplňte, odstrihnite a odošlite na adresu:
OkO SPZ Levice, Dopravná 14, 934 03 Levice)

Mená účastníkov:

            ................................................

            ................................................

           ................................................

           ................................................

          ................................................

Organizácia:................................................

Č.účtu:.........................................................

Kontaktná  adresa:…..........................................................

Telefón:........................................................


Vložné za ..... osôb v celkovej sume ......... Sk
bolo  uhradené na účet OkO SPZ Levice
vo VÚB Levice,
var. symbol: 240307, konšt. symbol : 0308
číslo účtu    : 1449221254/0200,
poukážkou alebo prevodným príkazom
(čo sa nehodí škrtnite!).

 
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.