Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Súťaž „Poľovnícky šperk 2007“ - Celoslovenské poľovnícke slávnosti Dní Sv. Huberta vo Sv. Antone

Múzeum vo Svätom Antone, ako jeden z hlavných organizátorov Dni sv. Huberta 2007, v y h l a s u j e  počas celoslovenských poľovníckych slávností medzi inými súťažami aj súťaž „Poľovnícky šperk 2007“, ktorá sa uskutoční 1.9.2007 vo Sv. Antone. Všetkých, ktorí sa chcú pochváliť svojimi výrobkami a originálnymi nápadmi na poľovnícky šperk, radi privítame na Dňoch Sv. Huberta.  
Prihlášky na súťaž Poľovnícky šperk 2007 zasielajte na adresu:
Slovenský poľovnícky zväz - ústredie, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava,
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo faxom na č. 02/57 20 33 15.
Informácie Vám poskytneme na tel. č. 02/57 20 33 17, 57 20 33 11.

Podmienky súťaže Poľovnícky šperk 2007:

Prihlásené poľovnícke šperky do súťaže „Poľovnícky šperk 2007“ hodnotí komisia menovaná Výborom Klubu histórie slovenského poľovníctva pri SPZ podľa týchto kritérií:
1)    Podmienkou na zaradenie šperku do súťaže je, aby svojim dizajnom zodpovedal účelu a vhodnosti doplnkového požitia na ozdobu ľudského tela a odevu.
2)    Na výrobu šperkov prihlásených do súťaže je možné použiť: parohovinu, rohovinu, kelce, kly, drevo, kožu, striebro a zlato v kombinácii s ďalšími trojefami ulovenej zveri.
3)    Námet šperku (výrobku) musí mať poľovnícky charakter. Hodnotí sa originálnosť námetu pre ten-ktorý druh materiálu, celkový vzhľad a dokonalosť spracovania vybraného materiálu.
4)    Počet šperkov prinesených do súťaže je stanovený najviac na päť kusov z každého druhu materiálu podľa bodu 2.
5)    Hodnotiacej komisie sa predkladajú šperky do súťaže v mieste a v deň jej konania (kaštieľ vo Sv. Antone, 1.9.2007), a to najneskoršie do 10.00 hod.
6)    Každý člen hodnotiacej komisie na určené poradie prvých troch miest má k dispozícii body v hodnote 3, 2, 1 (napísané na lístkoch). Body pridelí zaradeným šperkom do súťaže tak, že šperku, ktorý hodnotí na prvom mieste, pridelí 3 body, na druhom mieste 2 body a na treťom mieste 1 bod. Na prvom mieste sa umiestnil ten šperk, ktorý získal najväčší počet bodov hodnotiacej komisie. Pri rovnosti pridelených bodov rozhodne o poradí predseda komisie. Komisia sa môže rozhodnúť udeliť poradie aj ostatným šperkom prihlásených do súťaže, a to spôsobom na akom sa dohodne. Komisia môže udeliť aj mimoriadnu cenu prihlásenému šperku.
7)    Dosiahnuté výsledky súťaže vyhlasuje predseda hodnotiacej komisie. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach sa ocenia vecnými cenami a všetkým zúčastneným sa odovzdajú diplomy. Výsledky súťaže budú zverejnené v časopise Poľovníctvo a rybárstvo.
8)    Akékoľvek náklady spojené so súťažou si hradí každý súťažiaci sám.

Súťažiaci súčasne so šperkami predloží komisii aj potvrdenie o odovzdaní a prevzatí šperku na dobu hodnotenia, ktoré bude obsahovať pomenovanie, druh materiálu a orientačnú cenu výrobku.
 
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.