Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Dni sv. Huberta - PREZENTÁCIA

Prezentácia záujemcov na súťaže vo vábení uvedené nižšie sa uskutoční dňa 1.9.2007 v čase od 8.00 do 8.45 hod. v miestnosti, ktorá bude viditeľne označená na vývesných tabuliach na nádvorí kaštieľa vo Sv. Antone.
Všetkých záujemcov na súťaže vo vábení prosíme o dochvíľnosť z dôvodu začiatku prvej súťaže vo vábení už o 9.15 hod.

9.15 - 10.00 hod.    Majstrovstvá Slovenska vo vábení srnčej, diviačej a dravej zveri  Hubertlov-Halali o Putovný pohár Hubertlovu

10.00 - 12.00 hod.   Majstrovstvá Slovenska vo vábení jeleňov Hubertlov-Halali o Putovný pohár Hubertlovu