Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Vysielacie termíny relácie HALALI v prvom polroku 2008 (premiéry):

január 10, 24
február 7, 21
marec 6, 20
apríl 3, 17
máj 1, 15, 29
jún 12, 26