Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Celoslovenská súťaž Krúžkov mladých priateľov poľovníctva, 20. - 22. júna 2008 Čadca

Predposledný víkend pred koncom školského roka sa v prekrásnom prostredí Kysuckých hôr obklopujúcich Gymnázium J. Hurbana v Čadci stretli víťazi okresných a regionálnych kôl Krúžkov mladých priateľov poľovníctva pod vedením svojich skúsených vedúcich na 34. ročníku Celoslovenskej súťaže Krúžkov mladých priateľov poľovníctva. 
Na otvorení celoslovenskej súťaže sa osobne zúčastnila pani riaditeľka gymnázia RNDr. Anna Čerchlová, za okres Čadca, ktorý tohtoročnú súťaž zorganizoval, prítomných privítal Ing. Jozef Rišian, predseda RgO SPZ Kysúc v Čadci a Ing. Alojz Riško, predseda osvetovej komisie SPZ, ktorý je zároveň predsedom osvetovej komisie RgO SPZ Kysúc a riaditeľom Lesy SR š. p., OZ Čadca. Za prezídium SPZ prvý krát všetky deti v KMPP pozdravil a privítal nový prezident SPZ Ing. Tibor Lebocký a PaedDr. Imrich Šuba, výkonný riaditeľ kancelárie SPZ. Na otvorení súťaže sa zúčastnil aj prednosta OLÚ Čadca pán Ing. Podsklan.


Školský areál Gymnázia v Čadci a novovybudovaný internát Gymnázia poskytnutý pre ubytovanie súťažiacich, sa už od poobedňajších hodín zapĺňal tými najlepšími deťmi z celého Slovenska. Spolu si prišlo zmerať svoje sily v deviatich súťažných disciplínách a preukázať všetky znalosti získané počas celoročnej práce v krúžkoch 25 družstiev KMPP, teda spolu 75 detí so svojimi vedúcimi. Organizátori súťaže pripravili pre deti zaujímavý a bohatý program. V piatok večer, pokiaľ mali ich vedúci krúžkov poradu s organizátormi súťaže o samotnom priebehu súťaže, sa deti zúčastnili besedy s pánom PaedDr. Jaroslavom Veličkom - ornitológom, fotografom a ochrancom prírody. V sobotu ako sprievodný program po súťaži boli deťom predvádzané ukážky výcviku poľovných dravcov, alebo sa mohli previesť po okolí na koči alebo koňoch. Kým organizátori súťaže nahadzovali z kontrolných listov súťažiacich posledné počty bodov do výsledkovej listiny, začal sa vonku variť srnčí guláš, do prípravy ktorého sa mohli zapojiť aj vedúci a deti.
Na samotnú súťaž a jej celý priebeh sa prišli pozrieť aj hostia z Poľského poľovníckeho zväzu, z okresu Pszina s vedúcim delegácie pánom Alfrédom Wieczorekom, s ktorými RgO SPZ Kysúc v Čadci má nadviazanú dlhoročnú úspešnú spoluprácu. Boli veľmi milo prekvapení, na akej vysokej úrovni organizuje SPZ súťaž KMPP, ako aj z prostredia, v ktorom sa súťaž konala. Majú veľký záujem podobnú súťaž organizovať aj u nich v Poľsku, požiadali nás o zaslanie všetkých materiálov a propozícii, podľa ktorých deti v KMPP súťažia u nás. Takýto záujem zahraničnej poľovníckej organizácie usporiadať podľa nášho vzoru súťaž s deťmi nás môže len tešiť a dodáva nám presvedčenie, že aj nás si môžu vziať okolité štáty za vzor.
Stanovištia súťažných disciplín boli rozložené v školskom areáli gymnázia a na lesnej ceste. Našťastie počasie súťaži prialo, a tak nemusel byť použitý náhradný plán uskutočniť v prípade nepriaznivého počasia súťaž v budove gymnázia. Ako každý rok, aj teraz prišli deti na súťaž maximálne pripravené, a preto aj výsledky, ktoré dosiahli, boli značne vyrovnané. Na prvom mieste sa s počtom bodov 203 umiestnila Vivien Bódiová zo Šale, na druhom mieste skončil Tomáš Šuhaj z Lučenca s počtom bodov 201, ktorý zároveň prevzal zmenšenú kópiu putovného pohára za minuloročné prvé miesto, a na treťom mieste skončil s počtom bodov 200 Lukáš Kunštek zo Senice. Niektorí súťažiaci sa dokonca posunuli o pár priečok oproti minulému roku vyššie, napr. práve víťaz na treťom mieste Lukáš Kunštek sa umiestnil vlani na 6. mieste, alebo Ivana Straková z Čadce z minuloročného 6. mieste skončila tento rok na 4. mieste.
V súťaži družstiev sa z minuloročného druhého miesta posunuli na 1. miesto družstvo z Čadce s počtom bodov 592, a to v zložení Ivana Straková, Dominik Magát, Vladimír Gajdošík pod vedením skúseného vedúceho pána RNDr. Antona Fidesa. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo, ktoré skončilo vlani na 4. mieste, a to družstvo z Rimavskej Soboty pod vedením vedúceho Miroslav Gregorec a so súťažiacimi Jaroslav Gregorec, Miroslav Gregorec a Daniela Odelgová s počtom bodov 580,5. Na treťom mieste sa umiestnili vlaňajší víťazi z Lučenca s počtom bodov 580 v zložení Tomáš Šuhaj, Peter Koporec a Mário Sekereš s vedúcimi Pavol Drugda a Miro Melicherčík.
Všetky deti, ktoré na súťaži zvíťazili, mali určite obrovskú radosť zo svojich výsledkov, ako aj z cien, ktoré boli pre ne pripravené. Pre všetkých účastníkov KMPP - tak súťažiacich detí, ako aj ich vedúcich, boli pripravené balíčky, pretože súťaž vyhrali všetci tí, ktorí na Kysuce prišli a ukázali svoju bojovnosť a schopnosti. 
Všetkým súťažiacim sa na vyhodnotenie súťaže prišla prihovoriť a pozdraviť všetkých zúčastnených významná vrcholná predstaviteľka Slovenskej republiky, pani podpredsedníčka Národnej rady SR pani Anna Belousovová, ktorá zároveň mala aj záštitu nad celým podujatím. Prítomnosť tak významnej predstaviteľky SR bola veľkou motiváciou pre všetkých, čo sa na súťaži zúčastnili a podieľali, že ich práca s deťmi má svoje opodstatnenie a veľký význam. Pani Belousovová sa prihovorila deťom na svojej domácej pôde ako rodená Čadčanka a zároveň bývalá študentka gymnázia v Čadci, ktorej učiteľom bol na tomto gymnáziu pána Anton Fides - vedúceho KMPP z Čadce. Spolu s prezidentom SPZ Tiborom Lebockým, predsedom RgO SPZ v Čadci Ing. Jozefom Rišianom, predsedom osvetovej komisie a riaditeľom Lesov SR, OZ v Čadci Ing. Alojzom Riškom a výkonným riaditeľom kancelárie SPZ PaedDr. Imrichom Šubom odovzdala víťazom ceny a víťazom na prvom mieste Putovný pohár prezidenta SPZ, ktorý za rok opäť vymení majiteľa a na pamiatku víťazi z tohotoročného ročníka dostanú zmenšenú podobu putovného pohára tak, ako si ho v tomto roku odniesli minuloroční víťazi Tomáš Šuhaj z Lučenca a družstvo z Lučenca.
Na záver by sme sa chceli poďakovať organizátorovi súťaže RgO SPZ v Čadci, ktorý si zobral prípravu 34. ročníka celoslovenskej súťaže KMPP pod svoj patronát, pripravil ju na úrovni a snažil sa zabezpečiť všetko k najvyššej spokojnosti všetkých účastníkov. Samozrejme, treba poďakovať aj profesionálnym zamestnancom Lesom SR, š. p., odštepný závod v Čadci, ktorí venovali všetok svoj čas popri iných pracovných povinnostiach tak náročným prípravám na súťaž, ako aj počas samotnej súťaže, a svojou nestrannosťou, objektivitou a odbornými vedomosťami sa z nich na jeden deň stali vynikajúci rozhodcovia pri všetkých súťažných disciplínách. A samozrejme veľké ďakujem patrí predsedovi osvetovej komisie Ing. Alojzovi Riškovi a zároveň riaditeľovi Lesov SR, odštepného závodu v Čadci, a RNDr. Antonovi Fidesovi, vedúcemu krúžku KMPP, ktorí sa osobne zaslúžili o to, aby súťaž bola zorganizovaná na tak vysokej a kvalitnej úrovni a počas jej samotného priebehu sa starali o celé dianie.
Ďalej patrí poďakovanie sponzorom a všetkým tým, ktorí sa svojou pomocou a štedrosťou spolupodieľali na skvalitnení akcie a je pre nich samozrejmosťou podporovať najmä deti. Konkrétne sú to, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Česká zbrojovka, a. s., SWAROVSKI Optik, Minerálne vody Baldovská, a. s., RgO SPZ Žilina prostredníctvom Stredoslovenskej energetiky, firmy Riava - Zuzana Čierňavová, Decurio s. r. o. Raková, Zelehos s. r. o. Čadca, GLS - Green Logistic Services s. r. o. Čadca, Enza s. r. o. Čadca, Ekostav - Pavol Šutý, Vilija - Kysucké pekárne, a. s., Kamenárstvo - Miroslav Klieštik, KBK s. r. o. Čadca, Jama Gastro - Hotel Husárik, Margita - Margita Kubjatková, zástupca MsÚ Čadca a poslanec mestského zastupiteľstva v Čadci pán Pavol Pánis, TV magazín HALALI, Poľovníctvo a rybárstvo. (Ospravedlňujeme sa, ak sme na niekoho, kto nám pomohol pri organizovaní súťaže pozabudli).
A samozrejme veľké ďakujem patrí všetkým vedúcim, ktorí venujú všetok svoj voľný čas práci s deťmi v krúžkoch KMPP.
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (vysledkova_listina_2008_web.xls)vysledkova_listina_2008_web.xls[Výsledková listina]493 kB
Uložiť tento súbor (web_foto_kmpp1.rar)web_foto_kmpp1.rar[Fotky z podujatia 1]7160 kB
Uložiť tento súbor (web_foto_kmpp2.rar)web_foto_kmpp2.rar[Fotky z podujatia 2 ]7438 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.