Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

SLOVENSKÁ POĽOVNÍCKA KOMORA

Materiály z ustanovujúceho snemu SPK sa nachádzajú v pripojených prílohách nasledovne:

-    uznesenie ustanovujúceho snemu SPK
-    prilohy k uzneseniu ustanovujúceho snemu SPK podľa jednotlivých bodov uznesenia snemu SPK
-    Stanovy SPK s prílohami (príloha č. 1 Etický kódex, príloha č. 2 Poľovnícky poriadok)
-    Organizačný a rokovací poriadok SPK
-    Disciplinárny poriadok (predbežné znenie, čaká sa na schválenie MP SR)
 

Zároveň oznamujeme, že dňa 8.2.2010 sa uskutoční zasadnutie Prezídia SPK, na ktorom medzi inými bude prerokovaný a schválený aj rozsah poverenia a konkrétne úlohy SPK pre SPZ. Uznesením prezídia následne budeme informovať o schválenom rozsahu poverenia pre Slovenský poľovnícky zväz.
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (uznesenie_SnemSPK_23_1_2010.doc)uznesenie_SnemSPK_23_1_2010.doc[Uznesenie ustanovujúceho snemu SPK]57 kB
Uložiť tento súbor (Prilohy_k_uzneseniu_ust_snemu_SPK_2901_2010.doc)Prilohy_k_uzneseniu_ust_snemu_SPK_2901_2010.doc[Prílohy k uzneseniu snemu SPK]723 kB
Uložiť tento súbor (Stanovy SPK_konecne znenie.doc)Stanovy SPK_konecne znenie.doc[Stanovy SPK]134 kB
Uložiť tento súbor (Priloha c. 1 eticky kodex_konecne znenie.doc)Priloha c. 1 eticky kodex_konecne znenie.doc[Etický kódex – príloha č. 1 k Stanovám SPK]73 kB
Uložiť tento súbor (Priloha c. 2 polovnicky poriadok_konecne znenie.doc)Priloha c. 2 polovnicky poriadok_konecne znenie.doc[Poľovnícky poriadok – príloha č. 2 k Stanovám SPK]96 kB
Uložiť tento súbor (Organizacny a rokovaci poriadok_konecne znenie.doc)Organizacny a rokovaci poriadok_konecne znenie.doc[Organizačný a rokovací poriadok SPK]94 kB
Uložiť tento súbor (Disciplinarny poriadok_uplne_znenie_2301_2010.doc)Disciplinarny poriadok_uplne_znenie_2301_2010.doc[Disciplinárny poriadok SPK (čaká sa na schválenie MP SR) ]93 kB