Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Disciplinárny poriadok Slovenskej poľovníckej komory

Dňa 23. marca 2010 pod číslom 1189/2010-720-120 schválilo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky Disciplinárny poriadok SPK s účinnosťou od 1. apríla 2010.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (DP_SPK_uplne_znenie_platne_od_0104_2010.doc)DP_SPK_uplne_znenie_platne_od_0104_2010.doc[Disciplinárny poriadok SPK]94 kB