Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Lov kačice divej a voľne žijúcej pernatej zveri POVOLENÝ

Slovenský poľovnícky zväz prípisom č. 1579/2006 zo dňa 02.08. 2006 požiadal MP SR o zrušenie opatrenia č. 6571/2005-700 zo dňa 21.11.2005, ktoré zakazovalo lov voľne žijúcej vodnej pernatej zveri.
Štátna veterinárna a potravinová správa SR po prerokovaní s MP SR zrušila Mimoriadne núdzové opatrenie č.k mno 4380/2005 zo dňa 02.11. 2005 a vydala nové Mimoriadne núdzové opatrenie č. 2344/2006 s účinnosťou  od 18.8. 2006. Na základe tohto opatrenia ŠVaPS SR, MP SR zrušilo opatrenie č. 6571/2005-700 zo dňa 21.11.2005 o monitoringu a love poľovnej pernatej zveri, ktoré medzi inými zakázalo lov voľne žijúcej vodnej pernatej zveri.
    Žiadame všetky OkO- RgO SPZ aby sa riadili pri plánovaní a organizovaní spoločných poľovačiek na pernatú zver Mimoriadnym núdzovým opatrením ŠVaPS SR č.k. mno 2344/2006 zo dňa 16. 8. 2006 a aby s tým oboznámili užívateľov poľovných revírov a členskú základňu SPZ.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Mimoriadne_nudzove_opatrenia_1.doc)Mimoriadne_nudzove_opatrenia_1.doc[Mimoriadne núdzové opatrenie ŠVaPS SR 4380/2005 zo dňa 2.11. 2005 -zrušenie ]21 kB
Uložiť tento súbor (Mimoriadne_nudzove_opatrenia.doc)Mimoriadne_nudzove_opatrenia.doc[Mimoriadne núdzové opatrenie ŠVaPS SR č.k. mno 2344/2006 zo dňa 16. 8. 2006]24 kB
Uložiť tento súbor (Zrusenie_optarenia_MP_SR.doc)Zrusenie_optarenia_MP_SR.doc[Opatrenie MP SR č. 6571/2005-700 zo dňa 21.11. 2005-zrušenie]33 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.