Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Reakcia prezidenta SPZ na otvorený list iniciatívnej skupiny členov KCHSK

Reakcia prezidenta Slovenského poľovníckeho zväzu na otvorený list iniciatívnej skupiny členov
Klubu chovateľov slovenských kopovov
vedených podpredsedom klubu
Ing. Štefanom Cimbalíkom.
 
Vážený pán podpredseda KCHSK, vážení členovia iniciatívnej skupiny!

         Z úcty k predmetu nášho spoločnému záujmu a k národnému plemenu som sa rozhodol reagovať  na Váš neštandardný spôsob komunikácie, ktorý vzhľadom na skutočnosť, že som Vás dňa 23. februára 2009 osobne prijal vo svojej zvolenskej kancelárii, kde sme sa dohodli na podpore len takých riešení, ktoré sú v súlade s internými predpismi a platnými uzneseniami SPZ, Štatútom Kynologickej rady a Stanovami KCHSK, považujem za neodôvodnený a Váš postup hodnotím ako snahu vytvoriť v  kynologickej komunite dojem, že prezídium SPZ nemá záujem riešiť problémy slovenskej poľovníckej kynológie.
          Preto s odvolaním sa na § 3, ods. 11 a  § 9, ods. 15 Stanov SPZ, následne na § 30, ods. 3 a § 36 Vás vyzývam, aby ste akceptovali postup, ktorý bol schválený na rokovaní Prezídia SPZ dňa 24.2.2009 v Liptovskom Mikuláši. SPZ organizuje a riadi kynológiu prostredníctvom riadne a demokraticky zvolenej Kynologickej rady a na základe informácií jej predsedu  prijalo prezídium uznesenie k postupu riešenia konfrontácie názorov členov na prácu súčasného vedenia KCHSK takmer ihneď, presne nasledujúci deň po našom stretnutí vo Zvolene.

Vážený pán podpredseda,
          uvedomujúc si všetky práva, vyplývajúce zo Stanov SPZ, sa v tejto etape sporu v prvom rade prihováram za konštruktívny dialóg a za zachovanie pragmatického prístupu v záujme obnovenia stavu kolegiálnej spolupatričnosti všetkých, komu záleží na osude slovenskej poľovníckej kynológie a osobitne na revitalizácii vzorovej činnosti Klubu chovateľov slovenských kopovov.

                                 
S úctou                               
Tibor  Lebocký
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Otvoreny list reakcia.doc)Otvoreny list reakcia.doc[Reakcia prezidenta SPZ]27 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.