Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

VÝZVA na predkladanie ponúk

Postup obstarávania : ZADÁVANIE PODPRAHOVEJ ZÁKAZKY OSOBE podľa §7 písm. b) bod 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (VYZVA_na_predkladanie_ponuk.pdf)VYZVA_na_predkladanie_ponuk.pdf[Výzva na predkladanie ponúk]132 kB