Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Ustanovujúci Snem Slovenskej poľovníckej komory (SPK)

Dňa 23.januára 2010 sa v Nitre v súlade s ustanoveniami nového zákona o poľovníctve, ktorý nadobudol účinnosť 1. septembra 2009, uskutočnil Ustanovujúci Snem Slovenskej poľovníckej komory (SPK). Na Sneme sa zúčastnilo 147 delegátov, zástupcov všetkých držiteľov poľovných lístkov a organizácií vykonávajúcich právo poľovníctva na Slovensku.
SPK je novou organizáciou, zriadenou zo zákona, ktorá združuje všetky poľovnícke organizácie a držiteľov poľovných lístkov na Slovensku. Delegáti Snemu v tajnej voľbe rozhodli, že na čele SPK bude post prezidenta na nasledujúcich päť rokov zastávať Ing. Tibor LEBOCKÝ, súčasný prezident najsilnejšej poľovníckej organizácie na Slovensku, Slovenského poľovníckeho zväzu.
 
Ing. Tibor Lebocký bol delegátmi Ustanovujúceho snemu do tejto funkcie zvolený 136 hlasmi prítomných delegátov. Viceprezidentmi budú Ing. Alojz Riško, generálny riaditeľ š.p. LESY SR a Ing. Karol Lacko, CSc., pracovník prešovského Úradu VÚC.
 
Náročné, takmer 10 hodinové pracovné rokovanie za účasti ministra pôdohospodárstva SR, Ing. Vladimíra Chovana a predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Ing. Jozefa Ďuračku bolo veľmi konštruktívne a záujem slovenských poľovníkov o plnenie úloh súvisiacich s novým zákonom dokázala mimo iného aj skutočnosť, že rokovania v Nitre sa zúčastnilo 100 % na Snem zvolených delegátov.
 
Delegáti rozhodovali aj o sídle SPK, a hlasovaním rozhodli, že sídlo SPK bude v Bratislave.
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Tlacova sprava Ust[1].snemu SPK.doc)Tlacova sprava Ust[1].snemu SPK.doc[Tlačová správa]25 kB
Uložiť tento súbor (uznesenie_snemu_SPK.doc)uznesenie_snemu_SPK.doc[Uznesenie ustanovujúceho snemu SPK]57 kB
Uložiť tento súbor (Prilohy_k_uzneseniu.doc)Prilohy_k_uzneseniu.doc[Prílohy k uznesniu ust. snemu SPK]379 kB