Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

XI. snem Sloven. poľovníckeho zväzu

STENOGRAFICKÝ ZÁZNAM  - XI. snemu Slovenského poľovníckeho zväzu, konaného dňa 10. júna 2017 v kongresovej sále Agroinštitútu, Výstavná ulica 8, Nitra 
 
 
 
 
 
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (XI. snem Sloven. poľovníckeho zväzu 10.6.2017-f.pdf)XI. snem Sloven. poľovníckeho zväzu 10.6.2017-f.pdf[Stenografický záznam]778 kB