Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Vyjadrenie SPK k usmrteniu medvedice a mláďaťa Zásahovým tímom Štátnej ochrany prírody SR

SPKSlovenská poľovnícka komora už niekoľko rokov upozorňuje na neustále narastajúce problémy so zvyšujúcou sa populáciou medveďa hnedého, ktorá ohrozuje ľudí na vidieku. Zásadne sa ohradzujeme proti tvrdeniam, že tento stav spôsobili poľovníci nevhodným prikrmovaním. Počet medveďov v prirodzenom prostredí ich výskytu už evidentne natoľko vzrástol, že schádzajú priamo k obydliam, kde si hľadajú ľahko dostupnú potravu a učia tomuto správaniu aj svoje mláďatá. Ľudia pre nich už v súčasnosti nepredstavujú nebezpečenstvo, čím medvede strácajú prirodzenú plachosť. Poľovníci tvrdia, že aktuálne 5 členný Zásahový tím pre medveďa hnedého, platený z peňazí daňových poplatníkov, nevyrieši súčasnú situáciu s rýchlo narastajúcou populáciou medveďa. Potvrdilo sa to i pri dnešnom zásahu, kedy bola usmrtená medvedica s medvieďaťom a ďalšie 3 medvieďatá zostali osirelé!  Po rovnako spackanom prípade s medvedicou „Ingrid“, ide o ďalší, žiaľ amatérsky a neodborný čin zásahového tímu.

Základom dodržiavania poľovníckej etiky je nevykonať lov samice – medvedice od mláďat! Podľa nedávneho vyjadrenia ministra životného prostredia, si poľovníci chcú zastrieľať na medvede pre trofej. Pokiaľ ale odstrel vykonal člen Zásahového tímu neodborne s nehumánnym výsledkom, bol to oprávnený zásah z dôvodu požiadavky spoločnosti? Odstrel je vykonaný odborne, na základe vydaných povolení, na vlastné náklady užívateľov poľovných revírov. Cielené usmrtenie je vykonané neodborne, na náklady daňových poplatníkov členmi zásahového tímu. V prípade, že usmrtenie vykoná člen zásahového tímu ide o prejav akcieschopnosti, no v prípade, že odstrel vykoná poľovník ide už podľa MŽP o trofejomániu.

Užívateľ najbližšieho poľovného revíru – ŠL TANAP-u o zásahu, na parkovisku na hranici extra a intravilánu v Tatranskej Polianke, nemal žiadnu vedomosť. Navyše kadávery usmrtených medveďov im boli odovzdané a majú s nimi na vlastné náklady ďalej naložiť. A tak medvede, podľa slov ministra Budaja naše národné bohatstvo Slovenska, budú usmrcované kdekoľvek a s vysokou pravdepodobnosťou budú ich telá končiť v kafilérii, to všetko za peniaze daňových poplatníkov. Je teda otázkou, kto si v skutočnosti chce zastrieľať na medvede?

Poľovníci chcú túto situáciu riešiť už niekoľko rokov, aj preto zorganizovali v roku 2018 konferenciu, ktorej sa zúčastnili všetci, komu na tejto problematike najviac záleží okrem zástupcov Ministerstva životného prostredia SR, ktoré pravdepodobne nepokladalo za dôležité o osude medveďov s niekým diskutovať. Konferencie sa zúčastnili Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátna ochrana prírody SR, Slovenská poľovnícka komora, Slovenský zväz včelárov, Združenie miest a obcí Slovenska, mesto Vysoké Tatry, Lesy SR, š. p., Vojenské lesy a majetky SR, š. p., Únia regionálnych združení neštátnych vlastníkov lesov Slovenska, Štátne lesy TANAP-u, Národné lesnícke centrum, za akademickú pôdu Technická univerzita vo Zvolene a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Zástupcovia menovaných organizácií podpísali závery, z ktorých vyplynulo, že manažment medveďa hnedého sa musí podrobiť hierarchii priorít druhovej ochrany živočíchov a nesmie byť na úkor komfortného a predovšetkým bezpečného vidieckeho života a rozvoja cestovného ruchu (kompletné závery v prílohe).

Samotní ochranári zo ŠOP SR priznávajú, že počet medvieďat vyvedených jednou medvedicou je 3 až 4 medvieďatá každý druhý rok. Už pred 6-timi rokmi, v roku 2015, bolo genetickým výskumom, ktorého  obstarávateľom bola Štátna ochrana prírody SR, potvrdených 1256 + 234 medveďov s prevahou samíc v pomere 60:40. Aká je situácia v súčasnosti? Deje sa presne to, na čo roky upozorňujeme, populácia neustále narastá a to je pravá príčina, prečo súčasne narastajú aj problémy s medveďom! Medveďa je nutné cielene poľovnícky obhospodarovať, odborným manažmentom eliminovať strety s človekom, vyberať slabých jedincov a predchádzať usmrcovaniu medvedíc vodiacich mláďatá.

Poplatkový odstrel na náklady poľovníkov a pod ich dozorom by zarobil peniaze aj samosprávam, takto stojí usmrtenie medveďov s rovnakým výsledkom-smrťou medveďa, tisíce eur všetkých daňových poplatníkov. Navyše predstavuje odsúdeniahodný hazard s prírodným dedičstvom všetkých občanov Slovenska.

Zdroj: web SPK

Prílohy:
Uložiť tento súbor (podpisane_zavery_panel.diskusia.pdf)podpisane_zavery_panel.diskusia.pdf[Podpísané závery panelovej diskusie, 2018]2404 kB
Uložiť tento súbor (vyjadrenie_SPK_medvede.pdf)vyjadrenie_SPK_medvede.pdf[Vyjadrenie SPK, medvede]129 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.