Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
 • +421 2 5720 33 11
 •  +421 2 5720 33 21

Úspešný protest poľovníkov pred Národnou radou!

IMG 4271 zmensenaĎAKUJEME POĽOVNÍKOM Z CELÉHO SLOVENSKA ZA ÚČASŤ NA PROTESTNOM ZHROMAŽDENÍ, ktoré sa uskutočnilo 18.5.2023 pred Národnou radou Slovenskej republiky,
ĎAKUJEME POSLANCOM ZA HLASOVANIE PROTI A ZDRŽANIE SA HLASOVANIA
ĎAKUJEME ZA TO, ŽE KONEČNE NEBUDEME MUSIEŤ ODRÁŽAŤ NEUSTÁLE ÚTOKY PROTI POĽOVNÍKOM A MÔŽEME ROBIŤ SVOJU PRÁCU, PRETOŽE POĽOVNÍCTVO MÁ ZMYSEL!
SPOLU SME TO DOKÁZALI!

Minimálne 1500 poľovníkov nie je maličkosť. Boli ste úžasní, disciplinovaní, slušní a kultúrni. Tlmočíme vám aj poďakovanie príslušníkov policajného zboru, pretože taký pokojný a slušný protest s takou účasťou tu už dlho nebol. Ste skvelí a my ideme ďalej hájiť vaše záujmy a záujmy všetkých slušných poľovníkov.

Tlačová správa, vydaná pred protestom, 18.5.2023:

Vzhľadom na neochotu komunikácie a netransparentnú neodbornú prípravu a možné negatívne následky pre občanov SR organizuje Slovenská poľovnícka komora dňa 18.5.2023 od 10.00 hod. protest v priľahlom park pred budovou Národnej rady SR, proti likvidačnému poslaneckému návrhu zákona o poľovníctve z dielne Fecka, Pročka a Kučeru a ďalších pozmeňovacích návrhoch.

Poslanecký návrh novely zákona o poľovníctve bol posunutý do druhého čítania a rozprava k nemu prebehla 10. mája. Poslanci mali o zákone aj hlasovať, ale vzhľadom na nedokonalosti a niektoré protiústavné návrhy, na ktoré upozornil aj predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, bolo rokovanie presunuté na 18.5.2023 na 11:00 hod.

Slovenskí poľovníci idú protestovať a vyjadriť jasný nesúhlas s predloženou novelou preto, že:

 • je neodborne a netransparentne pripravená; na návrhu sa nepodieľali odborné poľovnícke organizácie ani SPK, poľnohospodári, lesníci, veterinári, ochrancovia prírody, či verejnosť;
 • jeden z predkladateľov v druhom čítaní uviedol, že k predloženiu tohto návrhu ich viedli vyslovene politické pohnútky, čím zmietol zo stola vôľu 153 tisíc signatárov petície za zachovanie organizovaného poľovníctva na Slovensku, riadne prerokovanú v NR SR v roku 2021;
 • predkladatelia pohŕdajú nálezom Ústavného súdu SR z roku 2016, ktorý rozhodol, že poľovníkov (v súčasnosti 65 tisícovú skupinu ozbrojených ľudí) musí zastupovať relevantná organizácia a nie je možné jednať s každým jedným vo veciach verejných, či návrhoch zákonov, veterinárnej oblasti, environmentálnej a pod.
 • rozbíja organizované poľovníctvo po viac ako 100 rokoch, poľovníctvo nebude jednotne riadené ani kontrolované,
 • ruší princíp poľovníckej samosprávy s preneseným výkonom štátnej správy, tým aj systém prednostného financovania organizácie a riadenia poľovníctva zo zdrojov poľovníkov; doteraz si poľovníci svoje aktivity financovali sami z vlastných zdrojov a podľa návrhu ich teraz zaplatia daňoví poplatníci.
 • likviduje jednotný systém prípravy, realizácie, evidencie a kontroly skúšok z poľovníctva;
 • likviduje evidenčný a informačný systém poľovníctva, sokoliarstva, poľovníckej kynológie;
 • likviduje princíp verejnej občianskej kontroly stavu a vývoja manažmentu zveri,
 • likviduje princíp presadzovania odbornosti a celoživotného vzdelávania poľovníkov;
 • 1 200 poľovníckych združení a organizačných zložiek stratí svoju právnu subjektivitu;
 • predkladatelia pozmeňovacích návrhov postavili raticovú zver na úroveň inváznej zveri, ktorú by sme mali likvidovať bez akýchkoľvek etických a chovateľských princípov na celom Slovensku;
 • sa neúmerne zaťaží štátna správa na úseku poľovníctva;

Poslanec Pročko navyše vo svojej tlačovej besede otvorene klamal, keď tvrdil, že „...chce podporiť poľovníctvo a urobiť transparentnú jednoznačnú organizáciu, ktorá bude zastrešovať aj ľudových poľovníkov.“ Ide z jeho strany len o politický populizmus prilákať na svoju stranu viac poľovníkov, ako tú hŕstku, ktorá ho dnes ovláda. Vo svojom poslaneckom návrhu schválenom v prvom čítaní, ani v pozmeňovacích návrhoch takýto paragrafový návrh neexistuje, čím rozhodne zavádza nielen poľovníkov, ale aj verejnosť.

Slovensko má dnes hrdú a medzinárodne aj celoslovensky uznávanú organizáciu, ktorou je Slovenská poľovnícka komora. Jej zástupcovia sú demokraticky volení a na voľbách systémom „odspodu“ sa podieľa každý zaradený aj nezaradený poľovník prostredníctvom svojho zástupcu! Navyše, SPK je dnes najkontrolovanejšou komorou na Slovenskou, nakoľko predkladá Ministerstvu financií SR aj Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR výsledky svojho hospodárenia, ktoré má zverejnené aj na webovej stránke www.polovnickakomora.sk.

Vyhlásenie organizátorov protestu:
Poľovníci zúčastnení na verejnom protestnom zhromaždení požadujú
:

 • od poslancov Národnej rady SR, aby hlasovali PROTI poslaneckému návrhu zákona o poľovníctve z dielne Fecka, Pročka, Kučeru a proti pozmeňovacím návrhom, nakoľko je to pre viac ako 100 ročnú históriu a ďalšie cieľavedomé užívanie prírodného bohatstva Slovenska úplne likvidačné;
 • riadny návrh zákona, ktorý bude transparentne pripravený spoluprácou všetkých zainteresovaných strán zástupcov poľovníkov, lesníkov, poľnohospodárov, veterinárov, ochrancov prírody, odborných inštitúcií, vedcov a samosprávy;

Slovenských poľovníkov v tomto proteste podporujú:     
Slovenský rybársky zväz
Slovenská kynologická jednota
ÚNIA regionálnych združení neštátnych vlastníkov lesov Slovenska
Odborový zväz DREVO, LESY, VODA
Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri CIC
Federácia poľovníckych organizácií Európy - FACE

Na protest bolo do dnešného dňa oficiálne nahlásených fyzicky viac ako 1 500 účastníkov.

IMG_4270_zmensena.JPGIMG_4271_zmensena.JPGIMG_4272_zmensena.JPGIMG_4277_zmensena.JPGIMG_4278_zmensena.JPGIMG_4279_zmensena.JPGIMG_4280_zmensena.JPG


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.