Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Návrh streleckého poriadku SPZ

Vážení streleckí priatelia, strelecká komisia SPZ Vám opôtovne predkladá návrh upraveného streleckého poriadku SPZ so zapracovanými pripomienkami. Prosíme o Vaše vecné pripomienky spolu s odôvodnením. Každou pripomienkou sa bude opätovne zaoberať strelecká konisia SPZ. 
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (strelec.poriadok4.190608.doc)strelec.poriadok4.190608.doc[Návrh streleckého poriadku SPZ]6543 kB
Uložiť tento súbor (strelec. poriadok4 210708.doc)strelec. poriadok4 210708.doc[Návrh streleckého poriadku SPZ - aktualizovaný]6546 kB