Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Zimná liga v poľovníckom skeete

Začiatky organizovania zimnej ligy v Poľovníckom skeete siahajú do roku 2005, kde sa prvý krát súťažilo na strelnici v Trnave-Štrky. Vtedy táto disciplína nebola zaradená do poľovníckych disciplín podľa streleckého poriadku SPZ.
Tento rok priniesol už 5 ročník a zimná liga bola uskutočnená na strelnici MLYN v Jaslovských Bohuniciach. Streleckej zimnej ligy sa zúčastnilo 17 strelcov a prebiehali podľa nového streleckého poriadku SPZ. Od 4. ročníka boli zavedené zmeny a do hodnotenia výsledkov sa zaviedlo bodové hodnotenie za dosiahnuté poradie v jednotlivých kolách. Dosiahnuté výsledky, ktoré sú prílohou hovoria o sťažených podmienkach pri streľbe nakoľko sa jedná o zimnú ligu.
    Organizátorom preteku, majiteľovi strelnici ako aj správcovi patrí poďakovanie za výbornú organizáciu a vytvorenie podmienok k hladkému priebehu súťaže.

Za Streleckú komisiu SPZ Ing. Jozef Fedora
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (Zimna liga-vysledky_2009.xls)Zimna liga-vysledky_2009.xls[výsledky - Zimná liga 2009]29 kB
Uložiť tento súbor (Extra liga PS 2009.xls)Extra liga PS 2009.xls[Extra liga]41 kB