Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Pozvánka na Majstrovstvá SPZ v disciplínach:Oblúkové strelište a Batéria

Brokový klub Trnava z poverenia Ústredia Slovenského poľovníckeho zväzu v Bratislave usporiadajú
M a j s t r o v s t v á    S P Z
v streľbe asfaltových terčov jednotlivcov a trojčlenných družstiev na batérií a oblúkovom strelišti
20. - 21. júna 2009 v Národnom streleckom centre Trnava- Štrky

Prílohy:
Uložiť tento súbor (Pozvanka OS,B_09.doc)Pozvanka OS,B_09.doc[Pozvánka]2718 kB