Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Kalendár streleckých podujatí 2012

Okresné a regionálne majstrovstvá SPZ
Oblastné majstrovstvá SPZ
Majstrovstvá SPZ
Verejné strelecké súťaže 

 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (terminovykalendarstrelpod2012.pdf)terminovykalendarstrelpod2012.pdf[kalendár streleckých podujatí 2012, akt. 30.04]35 kB