Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

XX. Majstrovstvá Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní

KHSP100Podľa Plánu organizačného zabezpečenia XX. majstrovstiev Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní sa konala súťaž dňa 15.08.2021 na strelnici Senica – Čáčov, ktorá je vo vlastníctve Regionálnej organizácie SPZ (SPK) v Senici. Súťaž bola po materiálnej aj organizačnej stránke veľmi dobre pripravená. Pohostenie súťažiacich a hostí zabezpečili organizátori súťaže a to z vlastných prostriedkov a bezplatne.  Po ukončení súťaže jej organizátori vykonali poriadok v na strelnici a v jej okolí.   

Súťaž otvoril p. Letošťák. Menom SPZ (SPK) privítal súťažiacich,  hostí a priaznivcov strelieb z historických zbraní. Osobitne privítal JUDr. Jaroslava PROCHÁZKU – predsedu RO SPZ Senica a p. Gašparoviča – bývalého prezidenta SR. Predstavil funkcionárov súťaže. Uviedol, že konanie súťaže v roku 2020 sa nekonalo v dôsledku prijatia celoštátnych zdravotných opatrení. Poskytol informácie o priebehu súťaže a o dodržiavaní pravidiel pravidiel bezpečného zachádzania so zbraňami. Súťaž pozorovalo niekoľko desiatok priaznivcov streľby z loveckých historických palných zbraní.

Súťaže sa zúčastnilo  16 súťažiacich  v jednej streleckej disciplíne. Ďalších 13 súťažiacich sa zúčastnilo strelieb bez hodnotenie ich výsledkov.

Dosiahnuté výsledky:

  1. miesto: ZACH Marek 100/100
  2. miesto: ČECH Severín 97/100
  3. miesto: ZACH Ľubomír 94/100

Ceny víťazom odovzdal hlavný rozhodca spolu s predsedom RO SPZ Senica. Poďakovali účastníkom súťaže za vzorné vystupovanie a dodržiavanie bezpečnostných opatrení.

V priebehu súťaže nevznikli žiadne mimoriadne udalosti. Strelci vystupovali disciplinovane a dodržiavali bezpečnostné pravidlá pre tento druh súťaže.

Doc. JUDr. Ľudovít Letošťák, CSc.
Predseda
Sekcie historických loveckých palných zbraní KHSP pri SPZ

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.