Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Návrh zákona o starostlivosti o zver a o poľovníctve - pripomienkové konanie

Na zasadnutí dňa 19. 4. 2008 v Žiline sa Rada SPZ uzniesla, že pripomienky k návrhu zákona o starostlivosti o zver a o poľovníctve žiada predložiť do 28. 4. 2008  prostredníctvom zástupcov v rade OkO, RgO SPZ alebo prostredníctvom kancelárie OkO a RgO SPZ. Vaše názory, pripomienky a návrhy ohľadom návrhu zákona o starostlivosti o zver a o poľovníctvo môžete zaslať priamo do kancelárie ústredia SPZ na adresu Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05. Všetky vaše názory, pripomienky a návrhy sú vítané.

Výkonný riaditeľ
PeadDr. Imrich Šuba