Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

22.10.2010 v Žiline rokovalo Prezídium SPZ

Prezídium prerokovalo nasledovné body:
PROGRAM
1. Kontrola plnenia úloh
2. Aktuálne informácie spol. ZVEREX, s.r.o., Postup riešenia pohľadávok, Zmluvné vzťahy v rámci výkupu a obchodu so zverinou
3. Aktuálny stav na úseku poľovníckej legislatívy
Celý program nižšie!

PROGRAM

1.

Kontrola plnenia úloh

T. Lebocký

2.

Aktuálne informácie spol. ZVEREX, s.r.o.

Postup riešenia pohľadávok

Zmluvné vzťahy v rámci výkupu a obchodu so zverinou

A. Kubica, A. Figura

A. Kubica

I. Šuba, A. Kubica

3.

Aktuálny stav na úseku poľovníckej legislatívy

 

J. Puškáč

T. Lebocký

4.

a) Licenčná zmluva s UNI KREDIT B.B., n.o. na výučbu uchádzačov o prvý poľovný lístok

b) Alternatívny študijný materiál pre skúšky uchádzačov o prvý PL

J. Puškáč

 

J. Ciberej

5.

Obsahová náplň teoretickej časti prípravy uchádzačov o poľovný lístok

Otázky pre kandidátov ku skúškam z poľovníctva

J. Ciberej

6.

Vyhodnotenie Majstrovstiev Slovenska vo vábení jeleňov na DSH

D. Krajniak

7.

Schválenie streleckých rozhodcov a inštruktorov

J. Fedora

8.

Zhodnotenie celoslovenskej súťaže KMPP, v hre na lesnici a Dní sv. Huberta

A. Riško

9.

Menovanie výstavného výboru MVP Nitra 2011

Š. Štefík

10.

Menovanie kynologických rozhodcov pre posudzovanie psov na skúškach

Š. Štefík

11.

Menovanie čakateľov pre posudzovanie psov na skúškach

Š. Štefík

12.

Príspevok 2 % zo zaplatenej dane za rok 2009

I. Šuba

13.

Časový a obsahový program zasadnutí orgánov na I. polrok  2011

I. Šuba

14.

CV PP 2011 (informácie pre členov R SPZ)

I. Šuba

15.

Rôzne

 

 

a) Vyznamenania Za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku na rok 2010 - návrh

A. Riško

 

b) CIC koordinačné fórum pre strednú a východnú Európu - správa

I. Šuba

 

c) Otvorenie expozície „Jeleňovité sveta“ - kaštieľ Palárikovo

I. Šuba

 

d) Aktuálne

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.