Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
 • +421 2 5720 33 11
 •  +421 2 5720 33 21

Poľovník bez morálnych hodnôt, nie je poľovník !

Poľovnícke múzeum vo Sv. Antone a Klub histórie slovenského poľovníctva pri SPZ, patria k sebe už od svojho vzniku. Toto tvrdenie potvrdzuje tá skutočnosť, že myšlienka vytvoriť zoskupenie zanietených osôb s láskou k prírode a jej živému bohatstvu, sa zrodila práve v priestoroch Múzea vo Sv. Antone. Dobrý úmysel našiel zmysluplnú cestu, možno aj preto, že riaditeľ Múzea vo Sv. Antone  Ing. Marián Číž, vtedajší predseda osvetovej komisie SPZ sa podieľal veľkou mierou pri zrode  klubu a jeho smerovania až do dnešných dní. Budúcnosť  klubu ešte určite zúročí jeho bohaté a úprimné snahy v prospech histórie slovenského poľovníctva. Právom mu patrí naše poďakovanie.
„ Klenotnica poľovnej zveri Strednej Európy" také pomenovanie dostalo Slovensko od významných vedeckých pracovníkov vo svete. To je pocta, na ktorú môžeme byť právom hrdí, ale ktorá zaväzuje ku kvalitnej a statočnej práci. Faloš, pokrytectvo a nevedomosť tu neobstojí a ani nemá miesta. Toto si uvedomovala skupina osôb, s cieľom uchovať tieto hodnoty a ďalej ich zveľaďovať pre budúce pokolenia. Tak bol v roku 1994 pripravený návrh na založenie Klubu histórie slovenského poľovníctva a predložený prezídiu a následne rade Slovenského poľovného zväzu na prerokovanie. Návrh, spoločne so stanovami, bol prijatý.
      Rozsiahly a vo svojej podstate náročný plán, ktorý obsahoval mapovanie pravdivých historických stránok poľovníctva na Slovensku, spolu s aktuálnou činnosťou podujatí sa stal skutočnosťou. Na výročných  stretnutiach členov klubu, počas dní Sv. Huberta vo Sv. Antone sa bilancovalo  a navrhovalo smerovanie, po ktorom by naše poľovníctvo malo kráčať. Toto stretnutie bolo a je náš najväčší sviatok v roku. V priestoroch Múzea vo Sv. Antone sa spája skutočnosť dávnej histórie so snahou  pokračovať v tejto ceste, napĺňať odkazy a večné múdrosti v hlase  Dey Sylvarum  a v každom z nás. Nie je to jednoduchá cesta, preverí každého jedinca po tej najdôležitejšej ľudskej stránke, morálnej. Ciele sa začali naplňovať a naplňujú v nasledujúcich sekciách:
 • imitovanie zvukových prejavov jelenej a ostatnej zveri,
 • etika, kultúra, literatúra a publicistika,
 • dokumentaristika a história právnej úpravy poľovníctva,
 • história loveckých chladných zbraní a súčasnosť,
 • história strelných mechanických zbraní a súčasnosť,
 • história strelných palných zbraní a súčasnosť,
 • poľovnícky šperk a umelecká tvorba,
 • práca s mládežou a kronika.
KHSP spolu s ďalšími organizátormi počas Dni Sv. Huberta vo Sv. Antone  pomáhajú v prípravách a organizujú súťaže:
 • majstrovstvá Slovenska v imitovaní zvukových prejavov jelenej aj ostatnej zveri,
 • majstrovstvá Slovenska v streľbe z poľovníckych historických zbraní,
 • poľovnícky nôž roka,
 • poľovnícky šperk roka.
Za roky činnosti KHSP jeho členovia napĺňali poslanie a publikovali články v odborných časopisoch, ktoré presiahli číslo sto a knižné publikácie obsahujúce tému poľovníctva a ochrany prírody, vydané členmi klubu dosahujú na číslo sto. V spolupráci s organizačnými zložkami Slovenského poľovníckeho zväzu a odbornými pracoviskami (aj Múzeum vo Sv. Antone ), sa organizovali vedecké semináre, konferencie a ďalšie podujatia na prezentáciu výsledkov práce nielen členov klubu, ale aj popredných vedeckých pracovníkov v oblasti poľovníctva a ochrany prírody.
     KHSP má vypracovaný komplexný plán svojej činnosti, kde základným cieľom je pokračovanie v získavaní poznatkov o dosiahnutých výsledkoch pri ochrane všetkých hodnôt poľovníctva predkami, propagovať ich na verejnosti, ale taktiež hľadať možnosti ich využitia v zložitých podmienkach nášho spoločenského vývoja. Chceme poskytovať návrhy na vytváranie takých právnych noriem, u ktorých bude záruka dokonalejšej ochrany prírody, akú poskytuje súčasná právna úprava. Bez pozornosti u nás neostáva ani sledovanie dosiahnutých výsledkov v tejto oblasti orgánmi štátnej správy. K ďalším cieľom patrí aj rozširovanie medzinárodnej spolupráce s organizáciami, ktoré majú podobnú obsahovú náplň svojej činnosti ako je naša.  
    Za najväčší úspech pokladáme dôkladné zmapovanie a hodnoverné dôkazy, že rodiskom založenia medzinárodnej poľovníckej organizácie CIC ( Medzinárodná rada pre poľovníctvo a ochranu zveri ) je Slovensko. Mnoho je už bohužiaľ takých osôb, ktorí nás opustili. Nepracovali v klube pre svoju slávu, ale z presvedčenia a pre úžitok všetkých a v prospech budúcnosti poľovníctva. Patrí im naše poďakovanie a spomienka s ich menami v kronike KHSP.
Čo to je lov, čo to je poľovníctvo ? Pýtame sa a odpovedáme !
Poľovníctvo je zmysluplné využívanie prírody, oprávnené len v prípade, že je tesne spojené s princípmi jej dôslednej a funkčnej ochrany. Ochrana prírody a zvierat je založená na mravných hodnotách a tolerancii človeka. Toto je hlavný cieľ Klubu histórie slovenského poľovníctva, s účinnou a dôslednou osvetou vo vlastných radoch. Človek bez morálky, sa nemôže nazvať poľovníkom !

Ďakujeme, Múzeum vo Sv. Antone !
1. 9. 2012Ľudovít Letošťák,  Štefan Šramka
                  KHSP


„ Príroda nikdy nezradí srdce, ktoré ju miluje !“
                        ( w. w.)
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (KHSP pri SPZ.doc)KHSP pri SPZ.doc[formát .doc]42 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.