Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Sekcia loveckých historických palných zbraní

Predstavujeme Vám !  
Klub histórie slovenského poľovníctva pri Slovenskom poľovnom zväze
Sekcia loveckých historických palných zbraní
Predseda : Doc. JUDr. Ľudovít Letoščák, CSc.

Táto sekcia vznikla  veľmi krátko po založení KHSP. K zakladajúcim jej členom patrili: Ľ. Letošťák, L. Molnár, J. Serdel, M. Ďurica a M. Studenič. Do svojej obsahovej náplne  prijala:
- skúmanie historických stránok  výroby a používania loveckých zbraní na teritóriu Slovenska,
- obohacovanie  muzeálnych zbierok o zozbieranú historickú poľovnícku literatúru a predmety používané pri love zveri,
- organizovanie súťaží v streľbe z loveckých historických palných zbraní,
- poskytovanie pomoci poľovníckym organizáciám ako aj záujemcom o poľovníctvo na Slovensku pri skúmaní histórie poľovníctva.
Členovia sekcie zozbierali viaceré hodnoverné dôkazy o tom,  že na našom území pracovali a zbrane vyrábali skúsení puškári. Boli to majstri, ktorí svoj pôvod mali na Slovensku ako aj tí, ktorí k nám prišli z okolitých krajín. O ich lovecké zbrane  bol záujem v Európe. Len niektoré z nich sa nachádzajú v našich múzeách. Mnoho z nich je  v okolitých štátoch. Pre poľovníkov zaujímajúcich sa o ich históriu  napísali  členovia sekcie viaceré  publikácie (Napr. Ľ. Letošťák: Poľovnícke zbrane v historickom vývoji, Luky a kuše, Vzduchové zbrane atď. ) Publikovali viaceré odborné články, v ktorých  prezentovali  výsledky  svojho skúmania. 
 
Členovia sekcie zozbierali  viaceré predmety poukazujúce na históriu nášho poľovníctva, ktoré potom darovali  Múzeu vo Sv. Antone. (Napr. M. Studenič daroval  múzeu  historické vrhačky letiacich terčov a Ľ.  Letošťák historickú poľovnícku literatúru). V tejto činnosti pokračujeme ďalej.
Záujem viacerých našich poľovníkov o historické lovecké zbrane nás podnietil k tomu, že sme začali organizovať najsamprv s nimi ukážkové a neskoršie aj súťažné streľby. Najväčší záujem bol o súťaž v streľbe z historických loveckých zbraní, ktorú sme začali organizovať od roku 1996 počas Dní Sv. Huberta v areály Múzea vo Sv. Antone. Mala  názov  Svätoantonský diviak. Pri ich organizovaní mali sme veľkú podporu riaditeľa múzea ing. M. Číža. Prijaté zmeny v právnej úprave zbraní a streliva  už nám nedovoľovali  pokračovať v organizovaní  súťaží v tomto priestore, a preto od roku 2000  začali sme  ich organizovať na uznanej strelnici Trnava - Štrky. Táto súťaž do dnešnej doby má názov Majstrovstvá Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní. Vykonáva sa každý rok a doposiaľ bolo  ukončených už jej 14. ročníkov. Takmer každý súťažiaci strieľa  z replík historických zbraní, u ktorých sa používa výlučne čierny strelný prach. Strieľa sa na vzdialenosti 50 metrov do pevného terča diviaka. Víťazi  dosahujú  97-98/100 bodov.  V tomto roku  7. júna organizujeme 15. ročník súťaže  na strelnici Senica-Čáčov. 
Priali by sme si väčší záujem o uvedený druh súťaží  najmä u  mladších poľovníkov, a to  aspoň taký, aký je v súčasnosti u klubov vojenskej histórie.
Na verejnosti sme sa najviac prezentovali počas celoštátnej výstavy Poľovníctvo a príroda konanej 15.-19.6.2011.  V našom stánku sme vystavovali historickú slovenskú a taktiež  niektorú  zahraničnú poľovnícku literatúru, bohatú zbierku loveckých nožov, vábničiek a boli vystavené  aj niektoré zaujímavé lovecké historické zbrane (napr. troják s tromi spúšťami). Záujem o naše vystavované predmety bol veľký.
 
Inšpirujúce pre nás nie je len to,  že sekcia v rámci KHSP dokázala svoje opodstatnenie,  ale najmä to,  že výsledky  práce jej členov sú pozitívne hodnotené poľovníckou verejnosťou.
Dôkazom sú mnohé kultúrne podujatia (napr. Dni Sv. Huberta) organizované poľovníckymi organizáciami, ktoré vo svojich programoch majú zaradené aj niektoré stránky z histórie slovenského poľovníctva. Medzi nimi nechýbajú ani ukážky streľby z historických loveckých palných zbraní. Sme pripravení rozšíriť našu členskú základňu a poskytnúť každému poľovníkovi zaujímajúcemu sa o históriu loveckých zbraní pomoc.
 
Prílohy:
Uložiť tento súbor (1. Nástup súťažiacich.jpg)1. Nástup súťažiacich.jpg[Nástup]146 kB
Uložiť tento súbor (2. Súťaž Antonský diviak a.jpg)2. Súťaž Antonský diviak a.jpg[Súťaž Antonský diviak]212 kB
Uložiť tento súbor (3. Hodnotenie.jpg)3. Hodnotenie.jpg[Hodnotenie]180 kB
Uložiť tento súbor (4. Najlepší sú ocenení.jpg)4. Najlepší sú ocenení.jpg[Najlepší]145 kB
Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.