Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 33 11
  •  +421 2 5720 33 21

Sekcia - Poľovnícka literatúra a publicistika


Klub histórie slovenského poľovníctva pri Slovenskom poľovnom zväze
Sekcia - Poľovnícka literatúra a publicistika
Predseda : Ing. Jozef Herz, PhD.

Lovecký ochranný spolok pre Slovensko, ktorý vznikol 10. decembra 1920 na valnom zhromaždení v roku 1923, rozhodol o vydávaní časopisu, ktorý mal za úlohu informovať všetkých členov o tom, čo sa robí v spolkovej činnosti a tiež o poľovníctve vo všetkých jeho činnostiach. Prvé číslo časopisu NIMRÓD vyšlo 15. júna 1923 na 16 stranách, z ktorých 8 bolo písaných v slovenskom jazyku a ďalších 8 v maďarskom jazyku. Časopis vychádzal dvakrát do mesiaca. V čase vzniku tohto časopisu takmer neexistovala žiadna poľovnícka literatúra napísaná v slovenskom jazyku a tých, ktorí prispievali do časopisu bolo veľmi málo.

Mimoriadne valné zhromaždenie LOS konané 5.januára 1927 sa uznieslo vydávať nový spolkový časopis LOVEC, na 8 stranách písaných po slovensky a na  8 stranách písaných po maďarsky s názvom VADÁSZ. Prvé číslo tohto časopisu vyšlo 1. marca 1927. Od 1. júla 1933 vychádzali obe časti ako samostatné časopisy. Zohral predovšetkým informatívnu, organizačnú, ale aj výchovnú úlohu. Na svojich stránkach informoval čitateľov predovšetkým o poslaní poľovníctva, spôsoboch lovu, kynologických a streleckých podujatiach a zákonných opatreniach. Posledné číslo LOVCA január - marec vyšlo začiatkom roka 1945.
V máji 1946 začal vychádzať  nový poľovnícky časopis s názvom POĽOVNÍCKY OBZOR.. Časopis od augusta 1946 až do roku 1949 vychádzal na 12 stranách ako dvojtýždenník. Od roku 1949  vychádzal ako mesačník na 20 stranách. V roku 1952  pre nedostatok papiera, vychádzal ako dvojmesačník. Napriek tomu v tomto roku vyšli iba  3 čísla.
Od roku 1954 bol vydávaný ako celoštátny poľovnícky časopis MYSLIVOST.  Tento časopis už nebol povinný, ako aj  jednostranná sobotňajšia príloha ROĽNÍCKYCH NOVÍN.
V októbri 1956 sa obnovilo vydávanie časopisu POĽOVNÍCKY OBZOR. Až v tomto čísle bola zverejnená po prvýkrát cena  a to 1 Kčs za 1 číslo. Dovtedy  boli poľovnícke časopisy zahrnuté v členskom príspevku a dostával ho každý člen. Časopis vychádzal na 26 stranách do konca roka 1957.
Od roku 1958 začal vychádzať spoločný časopis pre poľovníkov a rybárov POĽOVNÍCTVO a RYBÁRSTVO. Tento názov časopisu zotrval až do dnešných dní. Časopis mal 24 strán formátu A4.
V roku 1997 začal vychádzať časopis HUBERTLOV. Od vzniku vychádza ako dvojmesačník. Zdá sa, že tento časopis už zanikol, lebo  číslo 4 z roku 2013 dostali predplatitelia až vo februári 2014 a ďalšie dve čísla z roku 2013, tak ako 4  čísla roku 2014 doposiaľ nevyšli.  
Tretí poľovnícky časopis NAŠE POĽOVNÍCTVO sa objavil koncom roka 2004. Časopis svojím obsahom nadviazal na dobré tradície všetkých poľovníckych časopisov, ktoré vychádzali na Slovensku od dvadsiatich rokov 20.storočia.
Od roku 2009 vychádza poľovnícky magazín (časopis) s názvom LOVU ZDAR.  Časopis väčšinou je zostavený zo zahraničných článkov. Redakcia  uvádza, že články prebrané zo zahraničia sa nemusia zhodovať so slovenskou poľovníckou legislatívou.

   

V období pred druhou svetovou vojnou na Slovensku vyšlo veľmi málo odborných poľovníckych kníh písaných po slovensky. Z beletrie sú známe iba dva tituly. Po roku 1945 do roku 1989 bolo vydaných väčšie množstvo poľovníckej literatúry. Časť z nej bola preložená z českého jazyka. Na Slovensku však vyrástla celá plejáda poľovníckych odborníkov, ktorí vydali pôvodnú slovenskú poľovnícku literatúru vo vydavateľstve PRÍRODA. Iba niekoľko kníh s touto tématikou  bolo vydaných vo vydavateľstve OBZOR. V roku 1990 vo vydavateľstve PRÍRODA vyšiel posledný ročník Magazínu poľovníka a odborná knižka autora P. Hella , Poľovnícke zariadenia.
Po roku 1990 slovenské vydavateľstvá sa zamerali predovšetkým na komerciu. Z toho dôvodu vydávali predovšetkým preklady zo zahraničia.Do roku 1989 bol na Slovensku veľmi úzky kruh autorov,ktorí sa zaoberali poľovníckou literatúrou.
Situácia vo vydávaní poľovníckej literatúry sa zmenila v roku 1993 vznikom vydavateľstva PaRPRESS. V prvom roku svojho jestvovania  vydalo  učebnicu Poľovníctvo od autora A. Bakoša. Toto vydavateľstvo si dalo za cieľ neľahkú úlohu a to vydávať len pôvodnú slovenskú literatúru. Tento cieľ sa vydavateľstvu vydaril. Umožňuje autorom zo Slovenska, ktorí dokážu svoje zážitky  či skúsenosti odovzdať slovenskému čitateľovi.
Knižnú produkciu PaRPRESSu možno rozdeliť na niekoľko okruhov, predovšetkým na odbornú literatúru, ďalej na literatúru faktu a poľovnícku beletriu.
Okrem vydavateľstva PaRPRESS sa zaoberajú vydávaním poľovníckej literatúry aj ďalšie vydavateľstvá predovšetkým AMETYST a EPOS, ktoré tiež vydali knihy s poľovníckou tématikou. Za posledné roky je však veľa autorov, ktorí vydávajú poľovnícku literatúru vo vlastnom náklade v rôznych tlačiarniach a vydavateľstvách.
Som si vedomý toho,že pri zostavovaní  prehľadu poľovníckej literatúry na Slovensku od roku 1989, sa mi nepodarilo splniť túto náročnú úlohu na sto percent.     Aj keď knižky s poľovníckou tématikou vydané v posledných rokoch majú rôznu úroveň, čo do obsahu, ale aj štylistiky a  ceľkového vzhľadu, môžeme konštatovať, že počet autorov zaoberajúcich sa touto problematikou sa neustále rozrastá, a to nielen do počtu, ale rastie aj počet tých autorov, ktorí sa neuspokojili len s jedným titulom.   Za  24 rokov  sa na odbornej poľovníckej literatúre podielalo  44 autorov ktorí vydali  až 69 titulov. Ešte oveľa viac autorov, až 63 vydalo knižne svoje poľovnícke príbehy až v 154 tituloch. V Českej republike vyšlo 9 autorom 21 knižných titulov poľovníckych príbehov.
Napriek tomu, musím konštatovať, že kým do roku 1989 boli knižné tituly s poľovníckou tématikou vydávané v niekoľko tisícových nákladov, kým v súčastnosti je  náklad jedneho titulu maximálne 2000 kusov.
Poľovník, ktorý zložil skúšky z poľovníctva (naučil sa správne odpovede na testové otázky), je ak sa ďalej nevzdeláva svojími vedomosťami na oveľa slabšej odbornej úrovni, ako tí, ktorí sa pripravovali na ústne skúšky, kedy  museli prečítať oveľa viac odbornej literatúry.
Poľovnícke časopisy a knihy prinášajú neustále nové poznatky vo všetkých   činnostiach poľovníctva. 

Táto webová stránka používa cookies, za účelom zlepšenia funkčnosti stránky pri poskytovaní našich služieb a štatistiky návštev. Zobrazením našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies a zvoľte možnosť „Súhlasím“. V prípade nesúhlasu, vyberte možnosť „Nesúhlasím“. O ich používaní a možnostiach nastavenia sa môžete informovať v sekcii.