Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

XVII. Majstrovstvá Slovenska v streľbe z loveckých historických zbraní

Klub histórie slovenského poľovníctva pri SPZ  - Sekcia historických loveckých zbraní v spolupráci s RgO SPZ v Senici organizujú 4. júna 2016 na strelnici Senica - Čáčov XVII. Majstrovstvá Slovenska v streľbe z loveckých historických zbraní.
Prezentácia súťažiacich: 9.00 hod.
Začiatok súťaže 10.00 hod.

Súťažiaci strieľajú podľa  Pravidiel  streľby  z  historických  loveckých  palných zbraní 10 výstrelov do  pevného terča diviaka  vzdialeného 50 metrov z loveckých historických zbraní nabíjaných ústim hlavne alebo ich replík (zbrane nepodliehajú povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti).  Okrem tejto súťaže RgO SPZ v Senici organizuje podobnú súťaž  avšak do terča vzdialeného 100 metrov.