Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Dozorná rada

Ing. Dana Vančurová predsedníčka dozornej rady SPZ  
Členovia dozornej rady  SPZ:    
Pavol Bojti    
Ing. Jána Dopjera    
JUDr. Ladislava Ďorďovič    
PhDr. Tomáš Duč, MPH    
Ing. Pavol Kuruc    
 JUDr. Juraj Procházka