Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Prezídium SPZ

  Ing. Tibor Lebocký, PhD. prezident SPZ
  JUDr. Jaroslav Puškáč viceprezident SPZ
  Ing. Róbert Komjáti-Nagy predseda osvetovej komisie SPZ
  Ing. Dušan Krajniak PhD. predseda komisie pre poľovníctvo, životné  prostredie a strelectvo
  Ing. Arpád Figura, PhD. predseda ekonomickej komisie  SPZ
  JUDr. Richard Snopko predseda organizačno - právnej komisie SPZ
  Ing. Dana Vančurová  predsedníčka dozornej rady SPZ