Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Ekonomická komisia SPZ

Predseda: Ing. Arpád Figura, PhD.  OkO SPZ  Dunajská Streda  
Tajomníčka: PhDr. Katarína Slobodová kancelária SPZ
1. Peter Marčulinec RgO SPZ Žilina
2. Ing. Margita Peťovská RgO SPZ Stredné Považie
3. Ing. Zsolt Lukáč OkO SPZ Dunajská Streda