Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05
  • +421 2 5720 3319
  • +421 2 5720 3311

Osvetová komisia SPZ

Predseda: Ing. Róbert Komjáti-Nagy  OkO Košice okolie
Tajomníčka: Ing. Veronika Vallová  kancelária SPZ
Členovia komisie:    
  Ing. Alojz Kaššák RgO SPZ Stredné Považie
  Mgr. Ľubomír Kľúčik RgO SPZ Stredné Považie
  Ing. Edmund Hatiar OkO SPZ Liptovský Mikuláš
  RSDr. Jozef Hlásnik   OkO SPZ Levice
  Ing. Tibor Benčič   MsO SPZ Bratislava
  RNDr. Štefan Šramka OkO SPZ Liptovský Mikuláš
  Ing. Jozef Herud   OkO SPZ Námestovo
  Rudolf Reingraber   OkO SPZ Senec